DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Mikuláš Dzurinda
Mikuláš Dzurinda v rubrike "Medzi 4 ocami" hovoril najmä o vztahoch s Madarskom. Ako v minulosti premiérka, aj on zavádzal obcanov tvrdením, že sa vláda vyjadrila ku madarskému mediálnemu zákonu pred Vianocami. Nevyjadrila. Aspon nie verejne.

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci
7 0 1 3
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Mikuláš Dzurinda
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Po ďalšie, pripomínam divákovi, že v kancelárii na Úrade vlády (v roku 2006 v čase jednania o zmluve o výhrade svedomia, pozn.) došlo k dohode medzi predstaviteľom Konferencie biskupov Slovenska a mnou ako sa dajú urobiť 2, 3 krátke zmeny a zmluva mohla ísť, teda občanovi chcem veľmi pokojne pripomenúť, že mal som problémy a výhrady k niektorým častiam tohto textu, ale nie k zmluve ako takej a už tobôž nie k princípu

O 5 minút 12 - 17.01.2011
Pravda

Podľa článku SME z roku 2006: "Dzurinda zdôraznil, že má úprimnú snahu prijať zmluvu o výhrade svedomia, ale s obsahom, ktorý bude prijateľný nielen pre neho, nielen pre veriacich jednej cirkvi, ale aj iných cirkví a aj občanov bez vyznania. Podľa jeho slov nemá SDKÚ problém s tým, že existuje záväz...

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Napriek tomu som si dovolil ho požiadať hodinu pred tým (pred schôdzkou európskych ministrov zahraničných vecí v Budapešti, pozn.) o bilaterálny rozhovor. Ten rozhovor bol venovaný dvom témam. Mediálnemu zákon a zamýšľanému volebnému právu Maďarom v susedných krajinách.

O 5 minút 12 - 17.01.2011
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám nájsť zmienku o takomto stretnutí. 13. januára 2011 sa v Budapešti skutočne konalo neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí....

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Po druhé, chcem vám pripomenúť, že mám dohodnutý dvojstranný takzvaný early warning mechanizmus, to znamená, že sme sa dohodli na princípe skorého varovania aj keď to je také nepekné slovo. Inými slovami, najprv si povieme do tváre, vyargumentujeme si a potom môžeme ten bubon aj zobrať, keď bude na to dôvod.

O 5 minút 12 - 17.01.2011
Pravda

Tento mechanizmus prijali ministri zahraničných vecí oboch krajín na spoločnom stretnutí v septembri 2010....

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Chcem vám pripomenúť pán redaktor, že prvé stanovisko (ku Maďarskému mediálnemu zákonu, pozn.) za celú vládu Slovenskej republiky za Slovensko vyjadrila jasne pani premiérka medzi sviatkami ešte v starom roku.

O 5 minút 12 - 17.01.2011
Zavádzajúce

Nový mediálny zákon v Maďarskej republike prijal parlament 21. decembra 2010 a do platnosti oficiálne vstúpil 1.januára 2011.Vyjadrenie Ivety Radičovej sa nám nepodarilo dohľadať, avšak 7.januára, ako uvádza agentúra SITA, minister zahraničných vecí, Mikuláš Dzurinda v reakcii na obvinenie Robe...

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Ja vám predsa len zacitujem z listu Knuta Vollebaeka, ktorý hovorí veľmi jednoznačne."Výkon občianskych práv je spravidla spájaný s miestom trvalého pobytu. Inými slovami, ak by sa Slovensko rozhodlo upustiť od poslednej novely zákona o štátnom občianstve", rozumejme tej novely, ktorá schválila predchádzajúca vláda,"občania s trvalým pobytom na Slovensku, ktorým by sa podarilo získať aj druhé občianstvo ostávajú vo všetkých zámeroch a účeloch pod jurisdikciou Slovenskej republiky."

O 5 minút 12 - 17.01.2011
Neoveriteľné

List od K. Vollebaeka k dispozícii nemáme, ale ako sme uviedli v predchádzajúcom výroku: Postoj, ktorý M. Dzurinda prezentoval, sa zhoduje so skutočným postojom K. Vollebaecka....

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Mám krátky citát z listu, ktorý mi napísal vysoký komisár Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pán Knut Vollebaek. On v mojom úrade bol pred niekoľkými mesiacmi. Diskutovali sme zákon o štátnom jazyku, diskutovali sme o zákone o dvojakom občianstve. Mám prvé písomné stanovisko, ktoré jednoznačne hovorí v prospech prístupu, ktorý sme zvolili tým, že odmietneme kompletne odmietneme účinky zákona Maďarskej republiky.

O 5 minút 12 - 17.01.2011
Neoveriteľné

Nemáme k dispozícii list K. Vollebaecka, ale obsah sa zhoduje s jeho verejnými vyhláseniami. Vollebaekov názor je vyjadrený vo viacerých médiách. Podľa TASR: "Vysoký komisár OBSE Knut Vollebaek si myslí, že udeľovanieobčianstva na základe iného princípu ako miesta bydliska je pôvodom pre politi...

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Za túto reakciu (zákon, ktorý novelizuje zákon o občianstve, pozn.) hlasovali aj poslanci Kresťanskodemokratického hnutia. V prvom čítaní.

O 5 minút 12 - 17.01.2011
Pravda

Za novelu zákona o štátnom občianstve, ktorá bola predložená zatiaľ len do prvého čítania, hlasovali všetci prítomní poslanci KDH....

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Nechceme dovoliť to, aby naozaj zlý, neeurópsky zákon, ktorý schváli Budapešť vyvolával na Slovensku nežiadúce účinky a my našimi zákonmi ešte budeme tieto účinky prehlbovať. Toto nechceme a o tom je zákon, ktorý, ktorého význam ste veľmi presne ocitovali alebo parafrázovali, keď si pozriete, ja ho mám so sebou. Ten zákon (nový slovenský, pozn.) je veľmi štíhli na základe medzinárodných štandardov, medzinárodných kritérií, medzinárodných zvyklostí odmieta akékoľvek exteritoriálne účinky zákona, ktorý bol prijatý v rozpore s takzvanými "genuine link", to znamená prirodzenou väzbou medzi občanom, ktorý občianstvo žiada a štátom, ktorý občianstvo udeľuje.

O 5 minút 12 - 17.01.2011
Pravda

"Genuine link" je kritérium uplatňované na zaklade rozsudku ICJ (International Court of Justice) vo veci Nottebohm, kde sa spomína, že z medzinárodne-právneho hľadiska je občianstvo uznávané v prípade, že existuje nejaká reálna väzba medzi štátom a jedincom. Spravidla sa jedná o  dlhodobejší pobyt n...

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Ja keď som sa zamýšľal nad touto reláciou, tak mi vyšlo tak, že 95 % a to hovorilo aj povedzme predseda predchádzajúcej vlády, že v 95 % oblastiach spolupracujeme (s Maďarskom, pozn.) a tých 5 % nás vyrušuje.

O 5 minút 12 - 17.01.2011
Pravda

M. Dzurinda sa nevyjadril celkom presne, ale zmysel výpovede R. Fica (na tému dvojitého občianstva) o tejto téme nepozmenil. Na webovej stránke Smeru je uvedené nasledovné: Robert Fico zopakoval, že nástup politickej strany Fidesz k moci v Maďarsku môže znamenať v reálnej praxi významné zhoršenie sl...

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Trošku, ak smiem poopravím ten váš výrok, lebo predsa len sme si zapísali do vládneho programu, že otvoríme v tomto volebnom období verejnú debatu o tej druhej (téme, financovanie cirkvi pozn.).

O 5 minút 12 - 17.01.2011
Pravda

Podľa programového vyhlásenia vlády (s.38) na roky 2010-2014: Vláda SR bude naďalej rozvíjať doterajšiu úspešnú spoluprácu a korektný dialóg s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností a otvorí celospoločenskú diskusiu o problematike financovania cirkví. ...

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Som mal česť tú základnú zmluvu (s Vatikánom, pozn.) pred desiatimi rokmi podpísať s kardinálom Sodánom.

O 5 minút 12 - 17.01.2011
Pravda

Podľa chronológie uvedenej v denníku SME o vzťahu Vatikánu a SR: 24. novembra 2000 - Predseda vlády Mikuláš Dzurinda a vatikánsky štátny sekretár Angelo Sodano podpísali vo Vatikáne základnú zmluvu medzi SR a Svätou stolicou. Slovenského premiéra prijal aj pápež Ján Pavol II....

success
error