DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Mám krátky citát z listu, ktorý mi napísal vysoký komisár Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pán Knut Vollebaek. On v mojom úrade bol pred niekoľkými mesiacmi. Diskutovali sme zákon o štátnom jazyku, diskutovali sme o zákone o dvojakom občianstve. Mám prvé písomné stanovisko, ktoré jednoznačne hovorí v prospech prístupu, ktorý sme zvolili tým, že odmietneme kompletne odmietneme účinky zákona Maďarskej republiky.

Mikuláš Dzurinda - 17.01.2011
Neoveriteľné

Nemáme k dispozícii list K. Vollebaecka, ale obsah sa zhoduje s jeho verejnými vyhláseniami. Vollebaekov názor je vyjadrený vo viacerých médiách. Podľa TASR: "Vysoký komisár OBSE Knut Vollebaek si myslí, že udeľovanie
občianstva na základe iného princípu ako miesta bydliska je pôvodom pre politické napätie medzi štátmi. "Keď sa chce jurisdikcia aplikovať na občanov na inom princípe, než akým je bydlisko, nesie to potenciál napätia. Varoval som štáty pred udeľovaním občianstva na etnickom, národnostnom, jazykovom alebo kulturálnom základe a upozornil som ich na konzekvencie po udelení takéhoto občianstva,"
povedal to Vollebaek po stretnutí s ministrom zahraničných vecí SR Miroslavom Lajčákom, ktoré sa dnes uskutočnilo v holandskom Haagu k téme prijatia zákona Budapešťou o prideľovaní občianstva Maďarom žijúcim v zahraničí."

K. Vollebaek skutočne navštívil koncom septembra ministra zahraničných vecí SR.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.01.2011
success
error