DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Ja vám predsa len zacitujem z listu Knuta Vollebaeka, ktorý hovorí veľmi jednoznačne."Výkon občianskych práv je spravidla spájaný s miestom trvalého pobytu. Inými slovami, ak by sa Slovensko rozhodlo upustiť od poslednej novely zákona o štátnom občianstve", rozumejme tej novely, ktorá schválila predchádzajúca vláda,"občania s trvalým pobytom na Slovensku, ktorým by sa podarilo získať aj druhé občianstvo ostávajú vo všetkých zámeroch a účeloch pod jurisdikciou Slovenskej republiky."

Mikuláš Dzurinda - 17.01.2011
Neoveriteľné

List od K. Vollebaeka k dispozícii nemáme, ale ako sme uviedli v predchádzajúcom výroku: Postoj, ktorý M. Dzurinda prezentoval, sa zhoduje so skutočným postojom K. Vollebaecka.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.01.2011
success
error