DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Trošku, ak smiem poopravím ten váš výrok, lebo predsa len sme si zapísali do vládneho programu, že otvoríme v tomto volebnom období verejnú debatu o tej druhej (téme, financovanie cirkvi pozn.).

Mikuláš Dzurinda - 17.01.2011
Pravda

Podľa programového vyhlásenia vlády (s.38) na roky 2010-2014: Vláda SR bude naďalej rozvíjať doterajšiu úspešnú spoluprácu a korektný dialóg s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností a otvorí celospoločenskú diskusiu o problematike financovania cirkví.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.01.2011
success
error