DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Ján Richter vs. Ludovít Kaník
Bývalý a súcasný minister práce, sociálnych vecí a rodiny si v relácii O 5 minút 12 vymienali svoje názory na dôchodkový systém. Napriek tomu, že by sa malo jednat o odborníkov na danú problematiku, u oboch sme zistili, že minimálne raz nepoužívali pre podloženie svojich argumentov správne fakty. Ludovít Kaník tvrdí, že súcasný mierny pokles nezamestnanosti nastal po dlhšej dobe. V skutocnosti miera nezamestnanosti na Slovensku klesala v minulom roku v mesiacoch február - máj a júl - august. Ján Richter zase nesprávne interpretuje vyjadrenie opozicného politika na Zákonník práce.

Ján Richter

SMER-SD
6 0 2 1

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS
4 0 1 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Ján Richter
 • Ľudovít Kaník
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ján Richter

SMER-SD

Odmietam tú tézu, že je priamy vzťah obsahu zákonníka práce a tvorby nových pracovných miest. Pán poslanec dokonca aj váš kolega v poslaneckom klube v parlamente tento výrok potvrdil. Myslím pána Beblavého, ktorý tiež povedal, že nevidí priamu súvislosť s obsahom zákonníka práce k vytváraniu nových pracovných miest.

O 5 minút 12 - 23.04.2012
Zavádzajúce

Ján Richter nepresne cituje vystúpenie poslanca Beblavého, ktorý v ňom reaguje na tvrdenie Branislava Ondruša tak, že jeho argumentáciu nepovažuje za dostatočne presvedčivú. K samotnej téme potom Beblavý hovorí, že Zákonník práce je jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú vývoj zamestnanosti.Výrok Miros...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Pozrime sa na súčasný stav na trhu práce. Veď vláda nastúpila pred týždňom a snáď nikto nechce povedať, že to spôsobilo, že prvý raz po dlhšej dobe nezamestnanosť mierne poklesla.

O 5 minút 12 - 23.04.2012
Zavádzajúce

Ľudovít Kaník zavádzajúco tvrdí, že v súčasnej dobe klesá nezamestnanosť po dlhšej dobe. V súčasnosti síce Ústredie práce eviduje pokles nezamestnanosti, tá však klesala aj počas roku 2011.Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v marci 2012 v porovnaní s februárom 2012 vývoj...

Ján Richter

SMER-SD

Pán Barroso sa obrátil na pani premiérku 31.1. listom, kde ju požiadal, aby v spoluprácu s EK sa hľadali riešenia na odstránenie veľmi veľkého % nezamestnaných mladých ľudí na Slovensku. Bohužiaľ, sme v nejakej osmičke krajín EÚ, kde tá nezamestnanosť je cca 1/3.

O 5 minút 12 - 23.04.2012
Pravda

Je pravdou, že predseda Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso poslal expremiérke Ivete Radičovej list s konkrétnymi krokmi ako bojovať proti nezamestnanosti mladých. List poslal okrem Slovenska ďalším siedmim krajinám, ktoré čelia najväčším problémom s nezamestnanosťou mladých.List nie je verej...

Ján Richter

SMER-SD

Treba vychádzať z toho, aká je realita ľudí v preddôchodkovom veku na Slovensku. Po prvé, nedožívame sa toho priemerného veku, ako viaceré krajiny západnej Európy.

O 5 minút 12 - 23.04.2012
Pravda

Ján Richter hovorí pravdu. Na Slovensku sa skutočne nedožívame takého priemerného veku, ako viaceré krajiny západnej Európy.Správa "Health at a Glance: Europe 2010" (pdf.) zahrňuje zdravotnícke údaje 31 štátov, konkrétne 27 členských štátov Európskej únie (EÚ) ako aj Islandu, Nórska, Švajčiarska a T...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Ale aj vďaka tomu (dôchodkovej reforme druhej Dzurindovej vlády, pozn.) narástli dôchodky od roku 2005 o 40%.

O 5 minút 12 - 23.04.2012
Neoveriteľné

Dôchodky od roku 2005 po súčasnosť narástli podľa údajov Sociálnej poisťovne o 46%. Jedná sa teda ešte o väčší nárast ako ten, ktorý spomína Ľudovít Kaník. To, či bol daný rast dôchodkov výsledkom reforiem druhej Dzurindovej vlády však nevieme posúdiť, výrok teda hodnotíme ako neoveriteľný.Podľ...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Veď predsa je hlboko nespravodlivé, keď napr. učiteľka v MŠ alebo predavačka by mala mať rovnaký dôchodok, ako dlhodobo alebo trvalo nezamestnaný občan, ktorý žije len zo sociálnych dávok. A to, žiaľ Bohu, v starom systéme platilo a ten bol práve plne solidárny.

O 5 minút 12 - 23.04.2012
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže v starom dôchodkovom systéme sa dôchodky nevymeriavali na základe celoživotných príjmov, a teda mohla nastať situácia kedy učiteľka v MŠ alebo predavačka, mali rovnaký dôchodok ako trvalo nezamestnaný občan.Podľa štúdie (pdf.) INEKO Zmeny v dôchodkovom systém...

Ján Richter

SMER-SD

Chcem povedať jednu vec. Prišlo k politickému rozhodnutiu, pretože všetky analýzy, ktoré boli pri zavádzaní systému (II. pilera, pozn.) pripravené, hovorili o úplne iných pomeroch. A vy to dobre viete. To je pravda. Nejaké 4% (odvodov zo mzdy, pozn.), až pokiaĺ neprišlo k politickému rozhodnutiu 9 ku 9.

O 5 minút 12 - 23.04.2012
Neoveriteľné

Koncept postupného zvyšovania percentuálneho odvodu potvrdil odborník Viktor Kouřil z Asociácie dôchodkových správcovských spoločností 16. apríla 2012 počas online rozhovoru pre Čas.sk. "Súhlasím že pomer percentuálneho odvodu sa mal zvyšovať postupne, tak aj boli robené prepočty, pomer 9-...

Ján Richter

SMER-SD

Jasne hneď na začiatku (Poliaci, pozn.) povedali, že mladí ľudia do 30 rokov povinne (do II. piliera, pozn.). Ďalej, kategória veková od 30-50 rokov, dobrovoľnosť podľa okolností, zárobkov a ďalších vecí. Ale jednoznačne povedali, že ľudia, ktorí majú po 50-tke, sa nemajú zapájať do II. piliera, pretože im nič neprinesie.

O 5 minút 12 - 23.04.2012
Pravda

Reforma dôchodkového systému, ktorá platí v Poľsku od apríla 1999, skutočne zavádza spomínané vekové rozdelenie. Podľa Sociálnej poisťovne občania, ktorí boli k 1. januáru 1999 mladší ako 30 rokov, alebo prvýkrát vstúpili na trh práce po tomto dátume, majú povinnosť vybrať si fond, v ...

Ján Richter

SMER-SD

Uskutočnili sa aj nejaké pracovné cesty pracovníkov ministerstva do Poľska. Do Poľska, ktoré isté opatrenia prijalo a v konečnej miere v Poľsku bol uplatnený II. pilier 4-5 rokov pred nami.

O 5 minút 12 - 23.04.2012
Pravda

Na základe zákona č.43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom poistení sa zavádza II. pilier na Slovensku od 1. januára 2005. Poľsko uplatnilo existenciu II. piliera dôchodkového systému 1. januára 1999, teda šesť rokov pred Slovenskom, čo sa výrazne nelíši od časového údaju, ktorý uvádza Ján Richter....

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Človek s priemernou mzdou by takto každý mesiac posielal vláde 25 € v prípade, že sa zníži príspevok z 9% na 6%.

O 5 minút 12 - 23.04.2012
Pravda

Zníženie príspevku o 3% by z priemernej mzdy predstavovalo presne 25,44 eur. Ľ. Kaník uvádza sumu po zaokrúhlení na celé čísla. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Podľa Štatistického úradu SR bola priemerná mzda v 4. kvartáli 2011 na úrovni 848 eur. Údaj z roku 2011 je p...

Ján Richter

SMER-SD

Skúsme tie politické veci odhodiť momentálne skôr nabok a veľmi reálne sa pozrieť na túto otázku v kontexte 1 mld. €, ktorú musí štát zo štátneho rozpočtu pravidelne doplácať preto, aby dôchodky mohli byť vyplácané.

O 5 minút 12 - 23.04.2012
Pravda

Štát od roku 2010 poskytuje Sociálnej poisťovni transfer na pokrytie schodku spôsobeného druhým pilierom. V roku 2010 išlo zo štátneho rozpočtu do Sociálnej poisťovne 1,49 mld. eur a v roku 2011 to bolo 1,5 mld. eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý, nakoľko odchýlka, ktorej sa Ján Richter dopúšťa, jeho...

Ján Richter

SMER-SD

Pán Kaník, aj ja by som po tých skúsenostiach, ktoré máme za sebou, z vašej strany bol trošku opatrnejší, viac pokory do tejto problematiky si to žiada, pretože ten ambiciózny plán (II. pilier, pozn.) súvisel s tým, že sme mali záujem ísť cestou, ktorú v Európe nikto neodskúšal.

O 5 minút 12 - 23.04.2012
Pravda

Čo sa týka percentuálneho nastavenia odvodu, v Európe ide skutočne o unikátne nastavený systém dôchodkového sporenia. Je nutné však dodať, že bol inšpirovaný čílskym modelom a v rámci Európy skúsenosťami z Poľska, Estónska, Maďarska, Chorvátska či Švédska. Potvrdil to sám Ľudovít...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

To zlé zhodnotenie spôsobila vláda pána Roberta Fica. Vtedy keď bola ministerka pani Tomanová, keď sa zaviedli tzv. garancie, ja ich nazývam Ficove garancie straty, pretože oni spôsobili to, že tento systém nezarába. A aby sme nezostali len pri tvrdeniach, ja by som si dovolil ukázať takýto graf. Na tomto grafe vidíme, že v tomto bode došlo k zavedeniu garancií. Tá červená čiarka ukazuje, ako sa správal systém, ako sa správa dodnes, pretože tie garancie až do 1. apríla tohto roku fungovali.

O 5 minút 12 - 23.04.2012
Pravda

Je zrejmé, že nastavenie garancií 1. vládou R. Fica viedlo k veľmi konzervatívnemu investovaniu a zbaveniu sa rizikových - no výnosných cenných papierov a akcií, čo minimalizovalo šancu na lepšie výnosy.Vláda R. Fica zaviedla systém garancií s účinnosťou od 1. júla 2009. Rezort práce, sociálnych ve...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Viete, pani Tomanová síce svojim zákonníkom práce veľmi zrigidnila túto normu a skomplikovala podnikateľské prostredie. Na druhej strane otvorila úplne dvere dokorán pre zamestnávanie na dohodu. Dnes pracuje na dohodu 800 tisíc ľudí.

O 5 minút 12 - 23.04.2012
Neoveriteľné

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Vidíme čo sa deje naokolo, vidíme ako dopadlo Grécko, Portugalsko, že tam museli prísť až k radikálnemu znižovaniu výšky dôchodkov.

O 5 minút 12 - 23.04.2012
Neoveriteľné

V Portugalsku a Grécku momentálne skutočne dochádza k poklesu výšky dôchodkov. Posúdiť, či sa jedná o radikálne znižovanie však nevieme. Výrok teda hodnotíme ako neoveriteľný.Podľa portálu etrend.sk, jeden z posledných prijatých rozpočtových balíkov Grécka zahŕňa aj znižovanie dôchodk...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Vďaka nemu (II. pilieru) ľudia dostávajú každý mesiac 9% na svoje účty zo svojej mzdy a každý mesiac sú bohatší o týchto 9%.

O 5 minút 12 - 23.04.2012
Pravda

Mesačné odvody z mzdy do II. piliera predstavujú 9% z vymeriavacieho základu....

Ján Richter

SMER-SD

Život odvtedy, čo sa zaviedol II. pilier, priniesol nejaké konkrétne výsledky. Jeden z tých výsledkov je aj skutočnosť, že prostriedky, ktoré tam sporitelia investovali, sa nezhodnocujú tak, ako sa očakávalo.

O 5 minút 12 - 23.04.2012
Zavádzajúce

Výrok hodnotíme ako zavádzajúci, pretože zavedenie druhého piliera síce neprinieslo také výsledky ako sa očakávalo, ale bolo to spôsobené až legislatívnymi zmenami druhého piliera počas prvej vlády R.Fica. Riaditeľ inštitútu INEKO Peter Goliáš sa pre Hospodárske noviny vyjadril, že druhý pilier...

success
error