DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Diskusia o nezamestnanosti a dalších aktuálnych témach
Po minulo-týždnovom oznámení aprílového poklesu evidovanej nezamestnanosti o takmer 0,3 p.b. bolo isté, že nedelnajšie diskusné relácie urcite neobídu tému vývoja nezamestnanosti na Slovensku. Do verejnoprávnej televízie prišiel minister práce Ján Richter a poslanec za KDH Július Brocka. Diskusia priniesla množstvo výrokov, z ktorých sme mnohé museli oznacit na nepravdivé alebo zavádzajúce. Brocka nevie aká bola nezamestnanost na Slovensku v roku 2006, ked sa mýlil až o 3 p.b.. Poslanec KDH poriadne prestrelil v tvrdení, že ceny energií sú pre našich podnikatelov úplne najvyššie v Európe. Ceny elektriny pre podnikatelov sú vyššie v troch, ceny plynu minimálne o ôsmich krajinách Európskej únie. Brocka použil oblúbený výrok Kaníka o podiele ludí, ktorí sú zamestnaní malými firmami. Jeho odhad 90% ludí zamestnaných malými firmami, je od skutocnosti vzdialený o vyše jednu tretinu. V nepresnostiach Brocka pokracoval, ked tvrdil, že v posledných troch mesiacoch roka 2012 bol každý mesiac nárast nezamestnaných o 10 tisíc. Tento nárast bol každý zo spomenutých mesiacov nižší, s výnimkou mesiaca december 2012, kedy pocet disponibilných uchádzacov o zamestnanie bol takmer 13 500. Poslanec KDH si taktiež chybne myslí, že máme najvyššie dane z príjmu právnických osôb v okolitých krajinách. Pravdou však je, že naši západní susedia z Rakúska majú dan z príjmu právnických osôb o 2 p.b. vyššiu.

Minister práce Richter v pocte faktických prešlapov nezaostával. Nepozná napríklad pocet mladých ludí do 29 rokov, ktorý boli v rokoch 2011 evidovaní ako nezamestnaní. Richter sa pokúšal poukázat na rozdielnost vývoja hodinovej mzdy a zisku k HDP v Európe a u nás. Je síce pravdou, že pomer zisku k HDP u nás rastie a pomer mzdy k HDP klesá. Nie je však pravdou, že v Európe je opacný trend. V skutocnosti možno skôr hovorit o stagnácií týchto pomerov mzdy resp. zisku k HDP v Európe. Minister práce opakovane nepravdivo uvádza, že predstavitelia RÚZ sa mali vyjadrit, že Zákonník práce nemá vplyv na zamestnancov. Predstavitelia RÚZ sa však opakovane vyjadrili, že novela Zákonníka práce zhorší flexibilitu trhu práce a zdraží zamestnávanie. Tento nepravdivý výrok bol zopakovaný predstavitelmi strany SMER-SD už po štvrtýkrát. Nedelnajšia diskusná relácia ukázala, že ani niekolkomesacná diskusia o vývoji nezamestnanosti neprinútila politikov aby si štatistiky riadne naštudovali. Chyby v základných štatistikách vyvolávajú vážne pochybnosti ci namiesto nepozornosti alebo ludského omylu, nejde skôr o úcelové ohýbanie císel.

Ján Richter

SMER-SD
9 3 4 1

Július Brocka

KDH
3 4 5 3
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Ján Richter
 • Július Brocka
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ján Richter

SMER-SD

No a nepodporili ste ho (zákon o službách zamestnanosti, pozn.). Ja si pamätám na ten jeho výrok, keď vás (predkladateľ Mihál, pozn.) osobne aj pána poslanca Kaníka pomenoval pravicovými populistami.

O 5 minút 12 - 28.05.2013
Zavádzajúce

Vzhľadom na nepresné parafrázovanie výroku Mihála o pravicových populistoch označujeme výrok J. Richtera ako zavádzajúci. Mihál neoznačil osobne Kaníka ani Brocku ako pravicového pupulistu, ale hovoril o koaličných partneroch vo všeobecnosti.Označenie pravicoví populisti mieril bývalý minister Mihál...

Július Brocka

KDH

Je tu 67-tisíc nezamestnaných absolventov.

O 5 minút 12 - 28.05.2013
Neoveriteľné

Číslo, ktoré uvádza správa o situácií na trhu práce je o poznanie nižšie ako hovorí J. Brocka. Tento údaj však uvádza počet absolventov evidovaných ako uchádzačov o zamestnanie v danom roku. J. Brocka pravdepodobne hovorí o kumulovanom celkovom počte absolventov, ktorí sú nezamestnaní. V roku 2011 E...

Ján Richter

SMER-SD

My máme dneska cez 70-tisíc, ktorí sú viac ako 4 roky evidovaní.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Pravda

Podľa posledných aprílových údajov (tabuľka 21) ÚPSVaR je počet evidovaných nezamestnaných ľudí na Slovensku ku koncu apríla 2013 na úrovni 431 382. Z tohto počtu je 70 128 ľudí v evidencii úradov práce viac ako štyri roky, teda 48 a viac mesiacov. Výrok hodnotíme ...

Ján Richter

SMER-SD

Ale potom sa na mňa obrátil pán Krajňák, ktorý mi jasne v tom svojom rozmere pomenoval, čo očakáva a akým spôsobom sa tá firma dá zachrániť. Po prvé, pol milióna na prevádzkové náklady, to neexistuje takáto dotácia, že vykryť prevádzkové náklady. Vzhľadom na to, že tí veritelia tam boli dve banky a ďalší veľký veriteľ boli štátne lesy z hľadiska dodávky surovín. On žiadal, aby štátne lesy majetkovo vstúpili do Smrečiny.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže je pravdou, že Smrečina žiadala o dotáciu 0,5 mil. euro na prevádzkové náklady. Taktiež je pravdou, že Štátne lesy sú veľkým veriteľom Smrečiny. Podľa dostupných informácií minimálne jedna banka Eximbanka je veriteľom Smrečiny. TASR priniesla informácie ...

Július Brocka

KDH

U nás sú najvyššie firemné dane z okolitých krajín.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Nepravda

J. Brocka nehovorí pravdu, pretože Rakúsko má vyššiu firemnú daň (DzP PO) ako Slovensko. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.Za okolité krajiny považujeme krajiny V4 a Rakúsko. V tabuľke spracovanej podľa publikácie Eurostatu Daňové trendy v EÚ (.pdf), s. 29 je sadzba dane z príjmov PO v ...

Július Brocka

KDH

Na Slovensku zamestnávatelia, podnikatelia majú najdrahšie energie v Európe.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Nepravda

Nie je pravda, že slovenský zamestnávatelia (priemyselní odberatelia) majú najdrahšie ceny energií (plyn, elektrina) v Európe. Patríme síce medzi krajiny, ktoré majú najdrahšiu elektrickú energiu pre priemysel, absolútne najvyššia cena to ani v prípade elektriny nie je. Eurostat dokumentuje cen...

Ján Richter

SMER-SD

Hovoríme o absolventoch stredných a vysokých škôl. Chvalabohu až 84% (absolventov, pozn.) sa v priebehu tých 12 mesiacov z nich zamestná.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Pravda

Na základe našich výpočtov z údajov UIPŠ a ARRA je až 86,5% študentov v danom školskom roku (cca 12 mesiacov), ktorí si nájdu prácu, resp. ich Úrad práce neevidoval ako nezamestnaných. Výrok hodnotíme ako pravdivý, kedže našim výpočtom sme sa dostali k približne rovnakému číslu ako uvádza J. Ri...

Ján Richter

SMER-SD

Napríklad u tých absolventov (stredných a vysokých škôl, pozn.) z celkového množstva to predstavuje za minulý mesiac 18,6% nezamestnaných, to sú absolventi.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Nepravda

Minister práce nesprávne uvádza počet nezamestnaných absolventov z celkového množstva evidovaných nezamestnaných za apríl 2013. Podiel (tabuľka č.15) 18,1% z celkového počtu UoZ (tabuľka č.1), však predstavujú všetci evidovaní nezamestnaní do 25 rokov (Ide o celkový počet 76 392 ľudí). V prípad...

Ján Richter

SMER-SD

130-tisíc mladých ľudí do 29 rokov bolo nezamestnaných aj v roku 2011 a 2012.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Nepravda

Ak by sme vychádzali zo Správy o situácii na trhu práce a brali do úvahy priemer(.pdf) za rok 2012 resp. 2011, tak počet evidovaných nezamestnaných ľudí do 29 rokov v roku 2012 bol na úrovni 131 197. V roku 2011 bol počet evidovaných nezamestnaných ľudí do 29 rokov na úrovni 120 642. Počet evidovaný...

Július Brocka

KDH

Dnes pri takej vysokej nezamestnanosti, je v štátnej a verejnej správe 20-tisíc ľudí, ktorí berú zároveň aj plat. Jednoducho áno, KDH navrhuje, aby si títo ľudia vybrali, či chcú pracovať alebo chcú byť na dôchodku.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Neoveriteľné

Údaje o 20 tisíc dôchodcoch pracujúcich v štátnej a verejnej správe sa nachádza len v dokumente vypracovaného poslancami KDH. Demagog.sk nezistil žiadny iný relevantný zdroj, ktorý by potvrdzoval údaj o počte dôchodcov. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.SITA, 24. mája 2013:"Tisíce voľných p...

Július Brocka

KDH

To tu už bolo, veď za prvej Ficovej vlády takto rozdeľovali peniaze. Oni subjektívne. Jaroslav Šumný, to je známe meno, ktorý bol na čele ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, hovorí, že 30% z tých prostriedkov (príspevky pre zamestnávateľov, pozn.) končili inde, ako boli určené.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Zavádzajúce

Július Brocka síce správne parafrázuje citát Šumného, no účelovo ho využíva pri poukázaní na rozdeľovanie peňazí za prvej vlády R. Fica (2006-2010). Uvedený citát Šumného bol povedaný už v roku 1999, teda za prvej Dzurindovej vlády. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.Uvedený výrok mal povedal J. ...

Ján Richter

SMER-SD

Môj predchodca pán poslanec Mihál predložil novelu zákona v januári minulého roku o službách zamestnanosti. No a nepodporili ste ho.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Pravda

Je pravdou, že Novelu zákona o službách zamestnanosti plánoval vtedajší minister práce sociálnych vecí a rodiny Mihál predložiť na rokovanie vlády začiatkom januára 2012, po kritike ju však 13. januára stiahol. Minister práce Jozef Mihál návrh stiahol kvôli nedostatku času na jeho pre...

Ján Richter

SMER-SD

Samozrejmá vec, že v prvom rade je to podmienené tým, že zamestnáme dlhodobo nezamestnaných, takisto získajú istý profit (Zamastnanecké agentúry, pozn.) za to, ale až v čase, keď bude mať nový zamestnanec v rukách pracovnú zmluvu na dobu neurčitú.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Pravda

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny približne v januári-februári 2013 informovalo o plánoch projektu v ktorom by boli zamestnávaní ľudia prostredníctvom personálnych agentúr (zamestnaneckých agentúr) či neziskových organizácií. O tomto projekte informoval Ján Richter na tlačovej besede ...

Július Brocka

KDH

Ale tam (v Rakúsku, pozn.) veľká skupina ľudí pracuje na skrátený úväzok. V Rakúsku 30, u nás 4%.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Zavádzajúce

Poslanec Brocka síce správne uvádza podiel pracujúcich na čiastočný úväzok na Slovensku, no zveličuje podiel pracujúcich na čiastočný úväzok v Rakúsku. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.  Ako uvádza štatistika Eurostatu, v Rakúsku bola v roku 2012 miera pracujúcich na čiastočný pracovn...

Július Brocka

KDH

Zhodou okolností je to opatrenie (obvodové zvýhodnenie pre zamestnávateľa, ktorý zamestná dlhodobo nezamestnaného, pozn.) z nášho programu. Z programu KDH.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Pravda

Július Brocka reaguje na výrok ministra práce, ktorý odznel v tejto relácií: "To znamená, práve tá kategória, ktorú ste vy pomenovali. A ešte jedno opatrenie, ktoré je tu pripravené a ideme ho spúšťať, to je otázka istého obvodového zvýhodnenia pre zamestnávateľa, ktorý zamestná dlhodobo nezamestnan...

Ján Richter

SMER-SD

Ako sa vyvíja hodinový pomer k HDP z hľadiska zisku a mzdy. Európa ide opačným trendom, že sa vyvíja v prospech mzdy zamestnanca. U nás posledných desať rokov ten vývoj ide proste zisku podnikateľa.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Zavádzajúce

Demagog.sk už v minulosti overoval podobný výrok Jána Richtera  (O 5 minút 12, 28. októbra 2012).Na základe údajov Eurostatu je pravda, že zisk podnikateľa k HDP na Slovensku za posledných 10 rokov rastie. Pomer mzdy zamestnanca k HDP zreteľne klesá predovšetkým posledné 4 roky. Na druhej stran...

Július Brocka

KDH

Posledné tri mesiace minulého roka každý mesiac vzrástla nezamestnanosť o 10-tisíc ľudí.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, pretože podľa mesačných štatistík ÚPSVaR nie je pravda, že v každom z mesiacoch október, november a december 2012 nenarastalo, že by nárast počtu UoZ resp. disponibilných uchádzačov narástol o 10 tisíc ľudí. Tento nárast bol každý zo spomenutých mesiacov o poznanie ni...

Július Brocka

KDH

U nás je vymožiteľnosť práva, je zo 144-miestnej tabuľky na 140. mieste. Tak hlboko klesli, že sa už nedá. Už len pod Grécko a pod Rumunsko.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Pravda

Podľa Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2012-2013 (.pdf, s.320), ktorú vydalo Svetové ekonomické fórum, je najväčšou konkurenčnou nevýhodou Slovenska práve nízka vymožiteľnosť práva. V tejto oblasti skončilo Slovensko na 140 mieste zo 144 hodnotených krajín. Za nami sa v oblasti vym...

Július Brocka

KDH

Veď to sú prieskumy, ktoré robia renomované agentúry a u nás sa kvalita podnikateľského prostredia dnes rovná kvalite podnikateľského prostredia v roku 2001 po Mečiarovi.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Neoveriteľné

Podnikateľská aliancia Slovenska meria kvalitu podnikateľského prostredia od roku 2001. Brocka uvádza, že kvalita podnikateľského prostredia by sa mala rovnať kvalite z roka 2001. V prieskume PAS z mája 2013 je kvalita podnikateľského prostredia ešte horšia ako v roku 2001. The Global Competiti...

Július Brocka

KDH

Ale na Slovensku 90% ľudí zamestnávajú firmy, ktoré sú malé. Do 30 zamestnancov.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Nepravda

Podobný výrok sme overovali už v minulosti (V politike, 12. novembra 2012; O5M12, 7. októbra 2012)Vychádzame z doposiaľ najaktuálnejšej Správy o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2011 (.pdf, s.56) z júna 2012, ktorú publikuje Agentúra pre rozvoj malého ...

Ján Richter

SMER-SD

Pred všetkými na tripartite povedal (predstaviteľ RUZ, pozn.) a úplne jasne, áno samozrejmá vec, Zákonník práce nemá vplyv na zamestnancov.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Nepravda

Podobný výrok o vyjadreniach predstaviteľov zamestnávateľov k zákonníku práce sme overovali už v minulosti (O5M12, 27. január 2013; O5M12 13. januára 2013; O5M12 28. októbra 2012).Ján Richter opakovane nehovorí pravdu. Dokazuje to Záznam z Hospodárskej a sociálnej rady (20.8.2012, .docx), ktor...

Ján Richter

SMER-SD

Tá štatistika, október, november, december sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2011 menej ľudí prepustilo.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Zavádzajúce

Podľa údajov ÚPSVaR je síce pravdou, že v roku 2012 v mesiacoch október až december, bol počet nových uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa prišli evidovať na úrady práce - prítok UoZ, nižší ako v roku 2011. Výrok ministra práce však hodnotíme ako zavádzajúci, pretože nekorektne hovorí o...

Ján Richter

SMER-SD

Môžeme hovoriť o Rakúsku, kde je absolútne najnižšia nezamestnanosť.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Pravda

Na základe štatistík Eurostatu Rakúsko malo mieru nezamestnanosti v marci 2013 na úrovni 4.7%, čo je súčasne aj najnižšia nezamestnanosť spomedzi krajín EÚ. Aprílová správa Eurostatu: "Among the Member States, the lowest unemployment rates were recorded in Austria (4.7%), Germany (5.4%) and Luxembou...

Ján Richter

SMER-SD

Elitná skupina eurozóny, ktorá platí eurom, dosahuje výšku percenta 12% nezamestnaných.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Pravda

V skutočnosti je nezamestnanosť v eurozóne o 0,1 p.b. vyššia ako uvádza J. Richter. Vzhľadom na malú odchýlku a fakt, že si argumentačne nevylepšuje pozíciu, hodnotíme výrok ako pravdivý.Na základe štatistík Eurostatu, miera nezamestnanosti v 17 členských krajinách eurozóny bola v marci 2013 na...

Július Brocka

KDH

Nemecko, tak keď v roku 2006 bola nezamestnanosť na Slovensku okolo 10% a mala klesajúcu tendenciu, tak v Nemecku bola vtedy nezamestnanosť 10,5%. Ale dnes je v Nemecku je nezamestnanosť skoro polovičná, to znamená 5-6%, ale u nás je 15%.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Zavádzajúce

V roku 2006 bola nezamestnanosť na Slovensku na úrovni 13,5 % a nie 10,5 % ako uvádza Brocka. Miera nezamestnanosti na Slovensku klesala až do roku 2008. Taktiež miera nezamestnanosti v súčasnosti nie je celých 15%, ale o pol p.b. nižšia. Vzhľadom na to, že Brocka pri porovnávaní používa korektné čí...

Július Brocka

KDH

Medziročný nárast nezamestnanosti, to znamená, už sme boli vo vláde a za ten rok o 1%, to takmer 25-tisíc ľudí bez práce naviac.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Pravda

Na základe štatistík ÚPSVaR hodnotíme výrok ako pravdivý. Podľa ÚPSVaR dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti v apríli 2013 14,41 %, medziročne vzrástla o 1,01 p. b. (v apríli 2012 13,40 %). Medziročne došlo k zvýšeniu počtu nezamestnaných o 26 768  disponibilných nezames...

Ján Richter

SMER-SD

Od 1.5. Nadobudol účinnosť Novela zákona o sociálnych službách.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Pravda

Novelu zákona 96/2013 Z.z o sociálnych službách, ktorý Ján Richter v relácií spomína bol schválený 20. marca 2013 a nadobudol skutočne platnosť 1. mája 2013. Celé znenie novely zákona možno nájsť na stránkach elektronickej zbierky zákonov. (pdf)...

Ján Richter

SMER-SD

Keď pred rokom bol rast HDP nejaké 2%, dnes je to cirka polovičný rast.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Pravda

Medziročný rast bol v 1. štvrťroku 2012 2,2% HDP a o rok neskôr 0,9% HDP. Ján Richter uvádza približné čísla. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Medziročný rast Slovenska v prvom štvrťroku 2012, na konci ktorého nastupovala vlády R. Fica dosahoval podľa eurostatu 2,2% HDP. Za celý rok 2012 potom pri...

Július Brocka

KDH

Ak otec pracuje a manželka bola pri deťoch. Tak on mal úľavu na daniach a vy ste mu ju zrušili. A môže ju mať, keď sa jeho manželka zaeviduje na úrade práce, takže vám budú rásť nezamestnaní z toho titulu.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Zavádzajúce

Novela zákona o dani z príjmov sprísnila podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na manželku (manžela). Podmienka zaevidovania na úrade práce je však len jednou z možných podmienok. Postačujúcou podmienkou je ak manželka (manžel) žijú v spoločnej domácnosti a stará a o maloleté dieťa, tiež žijúce v...

Ján Richter

SMER-SD

Treba povedať, že ten problém dlhodobo nezamestnaných je veľmi vážny. 230-tisíc ľudí z celkového množstva, 55% sú ľudia viac ako 12 mesiacov evidovaní na úrade práce.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Zavádzajúce

Výrok hodnotíme ako zavádzajúci, pretože J. Richter neuvádza v prípade dlhodobo nezamestnaných nad 12 mesiacov presné číslo. V priemere za rok 2012 to bolo číslo 216 978 dlhodobo nezamestnaných osôb a za mesiac apríl 2013 to bolo 214 333 dlhodobo nezamestnaných. Podiel dlhodobo nezame...

Július Brocka

KDH

v Nemecku je 5-6 percentná nezamestnanosť, alebo v Rakúsku 4,5%.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Zavádzajúce

Brocka sa v prípade Nemecka trafil dom intervalu 5-6 % nezamestnanosť. V prípade Rakúska však presné číslo, ktoré je však v skutočnosti o 0,2 p.b. vyššie. Výrok ako celok preto hodnotíme ako zavádzajúci.Eurostat uvádza, že v mesiaci marec 2013 miera nezamestnanosti dosiahla 5.4% v Nemecku a 4.7% v R...

Ján Richter

SMER-SD

Minimálne ten projekt pre mladých ľudí do 29 rokov, ktorý sa pozitívne premieta, pretože 6-tisíc mladých ľudí má už v rukách novú pracovnú zmluvu a pracuje.

O 5 minút 12 - 27.05.2013
Neoveriteľné

Podľa správy TASR z 22.4.2013: "V dvoch projektoch na zamestnávanie mladých ľudí do 29 rokov má rezort práce k polovici apríla tohto roka na stole 6940 žiadostí. Z toho predstavuje počet uzatvorených pracovných zmlúv 4739." Podľa vyjadrenia Jána Richtera z 20.5.201...

success
error