DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Ako sa vyvíja hodinový pomer k HDP z hľadiska zisku a mzdy. Európa ide opačným trendom, že sa vyvíja v prospech mzdy zamestnanca. U nás posledných desať rokov ten vývoj ide proste zisku podnikateľa.

Diskusia o nezamestnanosti a dalších aktuálnych témach - 27.05.2013
Zavádzajúce

Demagog.sk už v minulosti overoval podobný výrok Jána Richtera  (O 5 minút 12, 28. októbra 2012).


Na základe údajov Eurostatu je pravda, že zisk podnikateľa k HDP na Slovensku za posledných 10 rokov rastie. Pomer mzdy zamestnanca k HDP zreteľne klesá predovšetkým posledné 4 roky. Na druhej strane nemožno hovoriť o európsky trende nárastu miezd zamestnancov na percentuálnom pomere k HDP. V posledných rokoch tento vývoj stagnuje, a v roku 2012 dosahuje úroveň z pred približne 10 rokov (rok 2003). V prípade európskeho trendu zisku podnikateľov k HDP sa za posledné štyri roky dá skôr hovoriť o stagnácií, resp. dosahovanie podobných hodnôt ako pred 10 rokmi. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

Dataset od Eurostatu (Gross operating surplus and mixed income, compensation of employees) ponúka prehľad štatistických meraní od roku 2001. Následujúca tabuľka ukazuje vývoj od roku 2008 do 2012, čiže 5 ročné obdobie.

Uvádzame číselné grafy, ktoré znázorňujú vývoj zisku podnikateľa k HDP a mzdy zamestnanca k HDP za základe údajov Eurostat (hnedá čiara - Slovensko, modrá - eurozóna, zelená - Európska únia)

Zisk podnikateľa ako percento HDP:


Mzdy zamestnancov ako percento HDP (najstaršie údaje od roku 2003):
Dátum zverejnenia analýzy: 26.05.2013
success
error