DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Treba povedať, že ten problém dlhodobo nezamestnaných je veľmi vážny. 230-tisíc ľudí z celkového množstva, 55% sú ľudia viac ako 12 mesiacov evidovaní na úrade práce.

Diskusia o nezamestnanosti a dalších aktuálnych témach - 27.05.2013
Zavádzajúce

Výrok hodnotíme ako zavádzajúci, pretože J. Richter neuvádza v prípade dlhodobo nezamestnaných nad 12 mesiacov presné číslo. V priemere za rok 2012 to bolo číslo 216 978 dlhodobo nezamestnaných osôb a za mesiac apríl 2013 to bolo 214 333 dlhodobo nezamestnaných. Podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovom počte UoZ za mesiac apríl 2013 bol len približne 51%. V priemere za rok 2012 bol ten istý podiel na úrovni 53,5%, čo sa približuje k číslu 55%, ktoré spomína Richter.


Správa o situácií na trhu práce uvádza. Ani v prípade, že by J. Richter hovoril o priemere roka 2012, nesprávne by uvádzal počet dlhodobo nezamestnaných, pričom ich podiel k UoZ by sa blížil k 55%:

"V roku 2012 bolo v evidencii UoZ v priemere 216 978 dlhodobo nezamestnaných osôb. Podiel dlhodobo nezamestnaných osôb na celkovom počte UoZ v roku 2012 predstavoval v priemere 53,46 %."

Podľa posledných údajov (tabuľka č.1 a tabuľka č. 21) ÚPSVaR je počet evidovaných nezamestnaných ľudí na Slovensku ku koncu apríla 2013 422 071. Z tohto počtu je 214 333 evidovaných nezamestnaných ľudí, v evidencii úradov práce viac ako 12 mesiacov. To predstavuje 50,7% z celkového počtu evidovaných ľudí. 

Dátum zverejnenia analýzy: 26.05.2013
success
error