DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Vystúpenia poslancov Európskeho parlamentu, cast 5.
Ako pokracovanie k všeobecnej analýze plenárnych vystúpení slovenských europoslancov, sme overili niektoré ich faktické výroky. Zaujímali nás len tie výroky, ktoré neboli výsledkom „rekapitulácie“ prerokovávaných dokumentov (návrh uznesenia, dôvodová správa a pod.). Analyzovali sme vystúpenia poslancov a poslankýn na plenárnych schôdzach za uplynulý rok. 

V prípade niektorých overovaných výrokov nie je možno ani tak zaujímavá ich pravdivostná hodnota, ako ich samotný obsah. Najmä z pohladu ich pridanej ci informacnej hodnoty. 

Jediné nesprávne faktické tvrdenie, ktoré sme zaznamenali bolo od Vladimíra Manku. Ten si zrejme nesprávne preložil anglický text do slovenciny, a tak sa z jedného bilióna eur stal jeden trilión eur.

Už v minulosti sme overovali výroky prvej casti europoslancov (a samostatne aj výroky Jaroslava Pašku) . V prípade Sergeja Kozlíka sme nenašli ani jedno faktické tvrdenie, ktoré by sme mohli oznacit ako „originálne“.

Vladimír Maňka

SMER-SD
3 1 0 1

Monika Beňová

SMER-SD
2 0 0 0

Boris Zala

SMER-SD
3 0 0 0

Peter Šťastný

SDKÚ-DS
1 0 0 0

Alajos Mészáros

SMK
4 0 0 0

Edit Bauer

SMK
1 0 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Vladimír Maňka
 • Monika Beňová
 • Boris Zala
 • Peter Šťastný
 • Alajos Mészáros
 • Edit Bauer
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Monika Beňová

SMER-SD

V novom programovom období 2014 – 2020 bude sprístupnených až 366,8 miliárd EUR na investície do európskych regiónov, miest a reálnej ekonomiky.

Iné - 12.02.2014
Pravda

Výrok Moniky Flašíkovej-Beňovej je písomným vystúpením na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu. Informácia, ktorú uvádza pochádza z tlačovej správy Európskej komisie o rozpočtovom rámci EÚ na roky 2014 – 2020: "V rámci reformovanej politiky súdržnosti bude k dispozícii celkovo...

Edit Bauer

SMK

Štatistiky ukazujú, že 15% párov je neplodných. (týka sa EÚ, pozn.)

Iné - 12.02.2014
Pravda

Túto informáciu potvrdzuje WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) v publikácii z decembra 2010. Podľa tohto zdroja postihuje neplodnosť celosvetovo až 15% párov v reprodukčnom veku. Aktuálnejší zdroj o neplodnosti párov (celosvetovo, pozn.) sa nám nepodarilo nájsť. Avšak údaj z roku 2013, ...

Alajos Mészáros

SMK

Slovensko je v oblasti nezamestnanosti mladých na šiestom mieste v EÚ. Na Slovensku, sa index podnikateľského prostredia oslabil na 72,2 bodu, čo je v porovnaní s posledným štvrťrokom minulého roka (2012, pozn.) oslabenie o 3,84 percenta v prvom štvrťroku 2013. Vo viac ako desať ročnej histórii merania, ešte index nebol taký nízky.

Iné - 12.02.2014
Pravda

Výrok Alajosa Mészárosa je zo septembra 2013, a podľa celoročných údajov za rok 2012, malo Slovensko šiestu najvyššiu nezamestnanosť mladých (do 25 rokov, pozn.) v EÚ. Pravdivé sú aj informácie ohľadom zhoršenia Slovenska v Indexe podnikateľského prostredia.Podľa údajov Eurostat-u sa Slove...

Alajos Mészáros

SMK

V septembri Európska komisia odmietla občiansku iniciatívu tzv. Minority Safepack na. Táto iniciatíva, ktorá navrhuje opatrenia na ochranu domorodých menšín, je podporovaná organizáciami 14 európskych krajín.

Iné - 12.02.2014
Pravda

Občianska iniciatíva Minority Safepack bola pripravená komisiou pozostávajúcou z členov Federálnej Únie Európskych Národností (FUEN), Mládeže Európskych Národností (YEN), Demokratickej aliancie Maďarov v Rumunsku a Juhotyrolskou ľudovou stranou. Bola podaná 15.júla 2013 a zamietnutá&n...

Alajos Mészáros

SMK

Podľa kodanských kritérií členským štátom EÚ sa môže stať len krajina, ktorá rešpektuje práva menšín. Všetky členské štáty EÚ v Lisabonskej zmluve uznali ochranu menšín, ako spoločnú hodnotu.

Iné - 12.02.2014
Pravda

Podľa Kodanských kritérií sa skutočne môže stať členom Európskej únie len krajina, ktorá rešpektuje a chráni menšiny. Tieto hodnoty sú taktiež súčasťou Lisabonskej zmluvy.Kodanské kritériá sú podmienky, ktoré musia spĺňať krajiny usilujúce sa o vstup do Európskej únie. Ochrana menšín je jednou z pod...

Alajos Mészáros

SMK

V roku 2010 bol na Slovensku prijatý zákon, ktorý zakazuje dvojité občianstvo ... podľa Ústavy SR nikto nemôže byť zbavený svojho občianstva. Ústavný súd mal v súvislosti s týmto rozhodovať 26. februára 2014, ale zasadnutie bolo napokon odročené na neurčito.

Iné - 12.02.2014
Pravda

Spomínaná úprava zákona o občianstve bola v NR SR schválená 26. mája 2010, teda v čase, keď bol predsedom vlády Robert Fico. Zmyslom jeho vstúpenia do platnosti je zamedzenie súbežnej držby štátneho občianstva. Potvrdením jeho účinnosti je fakt, že slovenského občianstva bolo na jeho ...

Peter Šťastný

SDKÚ-DS

Veľkým problémom súčasnosti je aj vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí. Jedným zo spôsobov, ako s ňou aktívne bojovať, je program Erasmus+ schválený počas írskeho predsedníctva, ktorý umožní štyrom miliónom mladých ľudí čerpať granty na podporu mobility a vzdelávania do roku 2020.

Iné - 05.02.2014
Pravda

Peter Šťastný svojim výrokom z júla 2013 reaguje na fakt, že počas írskeho predsedníctva EÚ v júni 2013, bola medzi členskými štátmi a Európskym parlamentom prijatá predbežná dohoda o vzniku programu Erasmus+, a to na obdobie rokov 2014-2020."The Irish Presidency has today secured agreement on Erasm...

Boris Zala

SMER-SD

Udelenie veľkorysej kultúrnej a školskej autonómie je podmienkou spokojnosti Kurdov so životom v Turecku. K tomu patrí aj politická reprezentácia v tureckých inštitúciách, predovšetkým zníženie prahu pre vstup do Parlamentu z doterajších 10 % na tradičných 5 %.

Iné - 05.02.2014
Pravda

Podľa oficiálnej stránky tureckého parlamentu, Turecko v súčastnosti používa pri parlamentných voľbách systém proporčného zastúpenia s 10-percentným volebným kvórom do národného zhromaždenia.Samotnému problému reprezentácie Kurdov kvôli vysokému volebnému kvóru bola venovaná i správa OSCE v roku 200...

Boris Zala

SMER-SD

EÚ má druhé najväčšie výdavky na armádu na svete.

Iné - 05.02.2014
Pravda

Podľa údajov SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), majú členské štáty EÚ skutočne druhé najvyššie výdavky na armádu na svete.Na základe údajov databázy SIPRI, ktorá zhromažďuje údaje o výdavkoch na obranu jednotlivých štátov sveta a regiónov/zoskupení, sme vytvorili int...

Boris Zala

SMER-SD

V súčasnosti máme (EÚ, pozn.) desať strategických partnerov: USA, Kanada, Brazília, Rusko, Čína, India, Japonsko, Južná Kórea, Juhoafrická republika a Mexiko.

Iné - 05.02.2014
Pravda

Podľa pracovného dokumentu (.pdf, str. 11) Thomasa Renarda z European Strategic Partnership Observatory z októbra 2013, "mala Európska Únia v roku 2013 strategické partnerstvá s desiatimi krajinami, menovite Brazília, Kanada, Čína, India, Japonsko, Mexiko, Ruská federácia, Južná Afrika, Južná K...

Vladimír Maňka

SMER-SD

V EÚ sa podľa odhadov ročne stráca až 1 bilión EUR na daňových podvodoch a pri vyhýbaní sa daňovým povinnostiam. Existujú však výskumy, ktoré hovoria o sume podstatne vyššej – 1 trilión EUR ročne! Ak by sme dokázali tieto daňové úniky zastaviť, celkový verejný dlh štátov EÚ by sme z neho zaplatili len za 8,8 roka.

Iné - 05.02.2014
Nepravda

V anglickom jazyku (resp. v tzv. Short scale) sa pojem trilión, rovná pojmu bilión v tzv. Long scale (napr. aj v Slovenčine). Vladimír Maňka teda uvádza nesprávny údaj, pričom dôvodom je pravdepodobne chybný preklad.V súvislosti s problematikou daňových únikov sa europoslane...

Vladimír Maňka

SMER-SD

Mnohé členské štáty financujú takmer 80 % svojich verejných investícií len preto, že môžu čerpať zdroje z rozpočtu Európskej únie.

Iné - 05.02.2014
Neoveriteľné

Predpokladáme, že Vladimír Maňka myslel svoje tvrdenie v tom zmysle, že 80% všetkých verejných investícií získavame práve vďaka eurofondom. Takéto tvrdenie totiž už V. Maňka v minulosti vyslovil.Podobný výrok sme už overovali (O5M12 3. februára 2013, V politike 3. februára 2013,&...

Vladimír Maňka

SMER-SD

Čo je zaujímavé, neexistuje vzťah medzi úrovňou daňového zaťaženia v krajine a úrovňou daňového úniku. Najnovšie štúdie vyvrátili názor, že čím vyššie daňové zaťaženie, tým vyšší daňový únik a väčšie vyhýbanie sa plateniu daní.

Iné - 05.02.2014
Pravda

Demagog.SK nie je schopný posúdiť, či existuje vzťah medzi úrovňou daňového zaťaženia v krajine a úrovňou daňového úniku. Overujeme však to, či sa skutočne objavila odborná štúdia, ktorá by potvrdzovala slová Vladimíra Maňku. Z tohto pohľadu hodnotíme výrok ako pravdivý, pretože k takémuto záve...

Vladimír Maňka

SMER-SD

Ministri zdravotníctva krajín EÚ sa zhodli, že zdravotné varovania majú pokrývať 65 % plochy krabičky. Podľa informácií z Ministerstva financií z mojej krajiny, akákoľvek veľkosť nad 65 % by technicky znemožnila umiestniť na krabičky kontrolnú známku.

Iné - 05.02.2014
Pravda

Vladimír Maňka uvádza v obidvoch prípadoch správne informácie týkajúce sa zdravotných varovaní, ktoré majú pokrývať 65% plochy krabičky.Podľa portálu euractiv.sk:"Ministri zdravotníctva politickú dohodu dosiahli 21. júna 2013. Ich pozícia je miernejšia ako návrh Európskej komisie. Podľa revidovanej ...

Vladimír Maňka

SMER-SD

Len štyrom percentám malých a stredných podnikov postačujú na podnikanie ich vlastné zdroje. Na čisto externé zdroje je odkázaných 56 % podnikov, to je dvakrát viac, ako to bolo v roku 2009, predtým, ako sa kríza naplno prejavila. (hovorí o EÚ, pozn.)

Iné - 05.02.2014
Pravda

Výrok Vladimíra Maňku zaznel 4. februára 2013 a vychádzal zo správy (str. 6) Európskej komisie z roku 2011 o prístupe malých a stredných podnikateľov k financiám. Podľa tejto správy ide skutočne o 4 % malých a stredných podnikateľov, ktorí využívajú výlučne vlastné zdro...

Monika Beňová

SMER-SD

Pred 20 rokmi sa Maastrichtskou zmluvou rozšírilo právo voľného pohybu na všetkých občanov EÚ bez ohľadu na to, či sú ekonomicky činní. Pre 56 % európskych občanov je voľný pohyb najpozitívnejším úspechom EÚ. Čoraz viac Európanov využíva výhody tohto práva a žije v inom členskom štáte: na konci roka 2012 žilo v inom než vlastnom členskom štáte až 14,1 milióna občanov.

Iné - 12.02.2014
Pravda

Uvedené tvrdenie Moniky Flašíkovej-Beňovej je písomným vystúpením na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu. Výrok je doslovným prepisom správy z portálu europskenoviny.sk, ktorý pravdepodobne prevzal informáciu z tlačovej správy Európskej komisie.Portál europskenoviny.sk píše:"Pred 20 ro...

Vladimír Maňka

SMER-SD

Návrh rozpočtu Európskej únie na nasledujúcich 7 rokov, v podobe ako ho vyrokovala vláda Slovenskej republiky, je pre Slovensko výhodný. Prinesie nám o 10 % viac finančných zdrojov ako v tomto finančnom období. Vďaka vyrokovanej až 25 % flexibilite v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky sa slovenským poľnohospodárom zvýšia priame platby a pomôže to nárastu objemu slovenských potravinárskych výrobkov na našom trhu. Rovnako Slovensko vyrokovalo vyše 225 mil. EUR na vyraďovanie dvoch blokov jadrovej elektrárne Bohunice.

Iné - 05.02.2014
Neoveriteľné
success
error