DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Alajos Mészáros

SMK

V roku 2010 bol na Slovensku prijatý zákon, ktorý zakazuje dvojité občianstvo ... podľa Ústavy SR nikto nemôže byť zbavený svojho občianstva. Ústavný súd mal v súvislosti s týmto rozhodovať 26. februára 2014, ale zasadnutie bolo napokon odročené na neurčito.

Vystúpenia poslancov Európskeho parlamentu, cast 5. - 12.02.2014
Pravda

Spomínaná úprava zákona o občianstve bola v NR SR schválená 26. mája 2010, teda v čase, keď bol predsedom vlády Robert Fico. Zmyslom jeho vstúpenia do platnosti je zamedzenie súbežnej držby štátneho občianstva. Potvrdením jeho účinnosti je fakt, že slovenského občianstva bolo na jeho základe zbavených už viac ako 700 ľudí - čo je skutočnosť, z mnohých strán označovaná ako protiústavná. (TASR & TASR)

Podľa článku 5. Ústavy SR, nikomu nemôže byť odňaté občianstvo proti jeho vôli, ale zároveň majú byť podmienky nadobúdania a straty občianstva stanovené zákonom:

(1) Nadobúdanie a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky ustanoví zákon.

(2) Nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli.
 

Demagog.SK nie je schopný posúdiť, či "podľa Ústavy SR nikto nemôže byť zbavený svojho občianstva", ako tvrdí A. Mészáros. O tom by mal napokon rozhodnúť Ústavný súd, ktorý sa v súčasnosti zaoberá touto otázkou, avšak do terajšieho momentu ešte nevyniesol rozsudok. V tlačovej správe Ústavného súdu z 30. januára 2014 sa ohľadom daného problému píše:

"Napriek upozorneniu predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej, že na poslednom verejnom zasadnutí pléna 22. januára 2014 určila termín odročenia pre účely vyhlásenia rozhodnutia v predmetnej veci na 26. február 2014, plénum na neverejnom zasadnutí 29. januára 2014 jednohlasne rozhodlo o odročení verejného zasadnutia vo veci sp. zn. PL. ÚS 11/2012 na neurčito."

Dátum zverejnenia analýzy: 12.02.2014
success
error