DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Alajos Mészáros

SMK

Podľa kodanských kritérií členským štátom EÚ sa môže stať len krajina, ktorá rešpektuje práva menšín. Všetky členské štáty EÚ v Lisabonskej zmluve uznali ochranu menšín, ako spoločnú hodnotu.

Vystúpenia poslancov Európskeho parlamentu, cast 5. - 12.02.2014
Pravda

Podľa Kodanských kritérií sa skutočne môže stať členom Európskej únie len krajina, ktorá rešpektuje a chráni menšiny. Tieto hodnoty sú taktiež súčasťou Lisabonskej zmluvy.

Kodanské kritériá sú podmienky, ktoré musia spĺňať krajiny usilujúce sa o vstup do Európskej únie. Ochrana menšín je jednou z podmienok zakotvených v tejto deklarácii:

"Membership requires that the candidate country has achieved stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities, the existence of a functioning market economy as well as the capacity to cope with competitive pressure and market forces within the Union."

Aj Lisabonská zmluva (str. 13) obsahuje zadefinovanie postojov členských štátov k menšinám:

"Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi."

Dátum zverejnenia analýzy: 12.02.2014
success
error