DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Vystúpenia poslancov Európskeho parlamentu, cast 1.
Kedže v máji 2014 sa budú konat volby do Európskeho parlamentu, v najbližších mesiacoch sa budeme bližšie venovat témam, ktoré súvisia s EÚ. Budeme sledovat napríklad cinnost slovenských poslancov v EP. Na úvod sme overili vyjadrenia Jaroslava Pašku, ktoré predniesol na plenárnych schôdzach EP od septembra 2013, teda od letnej prestávky.

Paška bol do EP zvolený za SNS a momentálne je druhým najaktívnejším slovenským europoslancom. Okrem samotného overovania faktickej správnosti výrokov, je zaujímavé sledovat aj povahu vystúpení poslanca EP. V jeho 35tich vystúpeniach sme zaznamenali 16 faktických tvrdení, pricom tretina z nich bola navyše len rekapituláciou prerokovávaného Návrhu uznesenia ci citáciou Zmluvy o Európskej únií. Skutocný prínos viacerých diskusných príspevkov na pôde parlamentu je teda otázny a niektoré z nich budia dojem „vykazovania cinnosti“.

Napriek tomu, že v rámci overovaných výrokov sa vo všeobecnosti nevyskytovala problematika vyžadujúca vysokú odbornú zdatnost, poslanec sa nevyhol ani faktickým omylom. Pri odhade sumy, o ktorú rocne prichádza EÚ v dôsledku danových únikov a podvodov, uviedol jednu miliardu eur namiesto jedného bilióna. Odhad tak znížil o tisícnásobok. Pri odkazovaní na Lisabonskú stratégiu, uvádza Paška nesprávne vznik tohto dokumentu a aj casové obdobie, kedy mali byt naplnené stanovené ciele. Súcastou Paškovej kritiky viacerých sídiel EP bolo poukazovanie na množstvo podpisov pod petíciou za zavedenie jednotného sídla EP. V porovnaní s údajmi, ktoré priniesli iné dostupné zdroje, pocet podpisov však prilepšil.

Jaroslav Paška

SNS
14 5 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Jaroslav Paška
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Jaroslav Paška

SNS

Naši občania nám prostredníctvom internetovej petície zaslali viac ako 1,3 milióna odkazov na zmenu tohto hanebného plytvania ich daňami. (hovorí o nákladoch spojených s viacerými sídlami Európskeho parlamentu v Bruseli, Štrasburgu a v Luxemburgu, pozn.)

Iné - 16.01.2014
Nepravda

Všetky dostupné zdroje hovoria o takmer 1,3 milióna podpisov pod spomínanou petíciou a nie viac ako 1,3 milióna, ako tvrdí Jaroslav Paška. Jeho výrok hodnotíme nepravdivý, pretože sa ním snaží zlepšiť svoju argumentačnú pozíciu. V samotnej dôvodovej správe k návrhu uznesenia, ku ktorému sa Pašk...

Jaroslav Paška

SNS

Aj keď si Európska únia v Lisabonskej stratégii pred takmer 10 rokmi vytýčila cieľ, že do prelomu milénia sa stane najrýchlejšie sa rozvíjajúcou vzdelanostnou ekonomikou sveta, život nám dokázal, že medzi politickými deklaráciami a realitou bývajú veľké rozdiely.

Iné - 15.01.2014
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nesprávny, pretože Jaroslav Paška nesprávne pracuje s daným dokumentom. Cieľ, ktorý uvádza J. Paška bol vytýčený v roku 2000, teda pred viac ako 10 rokmi a nie "pred takmer 10 rokmi". Navyše, podľa Lisabonskej stratégie, nemal byť tento cieľ naplnený do "prelomu milénia...

Jaroslav Paška

SNS

Minulý mesiac britský denník The Sun priniesol informáciu o incidente na palube civilného lietadla Airbus 330, keď počas dlhého letu ostalo riadenie lietadla na automatike, pretože obaja piloti zaspali. Piloti, ktorí sa k incidentu priznali Úradu pre civilné letectvo, pripísali svoje zlyhanie príliš intenzívnemu pracovnému vyťaženiu a príliš dlhým pracovným zmenám.

Iné - 15.01.2014
Pravda

Denník The Sun v septembri 2013 skutocne publikoval clánok o incidente, ktorý spomína Jaroslav Paška (jeho výrok je z 8. októbra 2013). The Sun 26. septembra 2013 napísal, že "plné lietadlo bolo ponechané pocas letu na autopilotovi, zatial co si obaja piloti v kokpite zdriemli" (...

Jaroslav Paška

SNS

Irak je jednou z viacerých krajín sveta, ktoré nám dokazujú, že násilné zvrhnutie aj keď nedokonalého, ale aspoň politicky stabilného režimu môže viesť k úplnému rozvratu spoločnosti a nekontrolovaným násilnostiam medzi etnickými a náboženskými skupinami. Skutočnosť, že od začiatku roku bolo v krajine zabitých takmer 5000 civilistov, z toho len v septembri takmer tisíc, potvrdzuje, že v krajine vládne anarchia, neznášanlivosť a bezprávie.

Iné - 15.01.2014
Pravda

Aj v tomto prípade Jaroslav Paška len cituje údaje obsiahnuté v prerokovávanom návrhu uznesenia. V ňom sa píše: "... od začiatku roka 2013 bolo zabitých takmer 5 000 civilistov ..." a ďalej "... podľa údajov o obetiach na životoch zverejnených UNAMI bolo počas teroristických činov v septembri 2...

Jaroslav Paška

SNS

Putovný – nepoviem cirkus, ak si to neželáte – poviem putovný parlament, ak sa vám to zdá serióznejšie, prepravujúci každý mesiac z Bruselu do Štrasburgu a späť okolo päť tisíc ľudí a tony pracovných materiálov stojí našich občanov, ktorí to platia zo svojich daní, okolo 200 miliónov EUR ročne.

Iné - 15.01.2014
Pravda

Jaroslav Paška v tomto prípade zdôrazňuje údaje, ktoré sú súčasťou prerokovávaného návrhu uznesenia. V tom sa okrem iného píše: "... dodatočné ročné náklady vyplývajúce z geografického rozdelenia Parlamentu sa odhadujú na 156 – 204 miliónov EUR, čo predstavuje približne 10 % ročného rozpočtu Parlame...

Jaroslav Paška

SNS

Jeden z našich výrobcov, ktorý pôsobí v oblasti vývoja a výroby simulačných technológií, napríklad v týchto dňoch získal už tretí kontrakt na dodávku simulátorov pre výcvik pilotov vrtuľníkov od americkej armády. V minulom roku dodal Američanom simulátory pre vojenské taktické lietadlá na základňu v Alabame, ale aj pre zložky pôsobiace v Afganistane.

Iné - 15.01.2014
Pravda

Jaroslav Paška hovorí o spravách, ktoré sa objavili v slovenských médiách v roku 2013. Výrok hodnotíme ako pravdivý, i keď J. Paška jeden detail neuviedol presne. V "minulom roku" (myslený je tým rok 2012, pozn.) sa Slováci podieľali na vývoji a výrobe strojov, ktoré boli umiestnené len v Afganistan...

Jaroslav Paška

SNS

Podľa Svetového ekonomického fóra je totiž najvážnejším problémom mojej krajiny nadmerná byrokratická záťaž.

Iné - 15.01.2014
Nepravda

Domnievame sa, že je zjavný rozdiel medzi "neefektívnou vládnou byrokraciou" a "nadmernou byrokratickou záťažou", a preto hodnotíme výrok Jaroslava Pašku ako nepravdivý. Podľa Svetového ekonomického fóra totiž nie je najvážnejším problémom Slovenska "nadmerná byrokratická záťaž", ako tvrdí Pašk...

Jaroslav Paška

SNS

Napriek odporúčaniam Únie naša administratíva predpisuje malým podnikateľom nové výkazy a ďalšie poplatky, požiadavky na hotovostné vklady ako podmienku na začatie podnikania.

Iné - 15.01.2014
Pravda

Výrok Jaroslava Pašku hodnotíme ako pravdivý, pretože v roku 2013 boli skutočne schválené zmeny, v dôsledku ktorých pribudnú podnikateľom niektoré povinnosti. J. Paška konkrétne hovorí o povinnosti preukázať zloženie hotovostného vkladu pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným.Podľa portá...

Jaroslav Paška

SNS

Moja krajina vďaka administratívnym opatreniam vlády sa posunula pri ostatnom hodnotení konkurencieschopnosti o sedem miest dozadu – až na 78. miesto, kdesi za Kazachstan.

Iné - 15.01.2014
Pravda

Podľa aktuálneho (2013-2014, pozn.) rebríčka konkurencieschopnosti, ktorý každoročne vypracúva Svetové ekonomické fórum (WEF), sa Slovensko umiestnilo na 78. mieste. Kazachstan sa umiestnil na 50. mieste. Slovensko v tejto oblasti zaznamenáva neustály pokles od roku 2007.Výrok hodnotí...

Jaroslav Paška

SNS

Štatistické informácie, ktoré hovoria o tom, že v malom Katare zomrie každý rok okolo 600 zahraničných pracovníkov, dokazujú, že pracovné podmienky cudzincov prichádzajúcich najmä z Indie, Nepálu, Bangladéša či Pakistanu sú katastrofálne.

Iné - 15.01.2014
Pravda

Jaroslav Paška rekapituluje informácie, ktoré sú už obsiahnuté v samotnom návrhu uznesenia ku ktorému sa vzťahuje jeho príspevok.Citované údaje možno potvrdiť aj na základe ďalších dostupných zdrojov. V roku 2013 na túto problematiku upozorňovala mimovládna organizácia Amnesty Interna...

Jaroslav Paška

SNS

Kanada je významným obchodným partnerom členských štátov Únie a úspešné odstránenie colných a administratívnych bariér môže prispieť k zvýšeniu obchodnej výmeny zhruba o 23 %. Národohospodárski experti odhadujú, že takéto zlepšenie obchodného obratu prispeje k zvýšeniu hrubého domáceho produktu Únie zhruba o 12 miliárd eur.

Iné - 15.01.2014
Pravda

Jaroslav Paška sa pravdepodobne snažil citovať údaje, ktoré sú obsiahnuté v spoločnej štúdii Európskej Komisie a Kanadskej vlády z roku 2008.Táto štúdia s názvom Assesing the Costs and Benefits of a Closer EU-Canada Economic Partnership odhaduje (s. 167), že vzájomný obchod medzi EÚ a Kanadou by moh...

Jaroslav Paška

SNS

Európska únia však rokuje už od roku 2009 s Kanadou aj o podmienkach obchodnej dohody.

Iné - 15.01.2014
Pravda

Dohoda medzi Kanadou a Európskou úniou s názvom Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) je výsledkom štúdie z roku 2008 s názvom: Assesing the Costs and Benefits of a Closer EU-Canada Economic Partnership.Je pravdou, že Kanada rokuje s EÚ o tejto dohode od roku 2009. Za začiatok negociácii...

Jaroslav Paška

SNS

Aj keď článok 15 odsek 1 Zmluvy o Európskej únii definuje Európsku radu len ako inštitúciu, ktorá dáva Únii potrebné podnety na rozvoj a určuje všeobecné smerovanie a priority, jej skutočná angažovanosť pri určovaní zásadných politických aj hospodárskych opatrení sa stala ďaleko výraznejšou.

Iné - 15.01.2014
Pravda

Jaroslav Paška aj v tomto prípade len cituje slová zo samotného návrhu uznesenia k prerokovávanému bodu.V konsolidovanom znení (s. 11) Zmluvy o Európskej únii, sa v článku 15 ods. 1 píše:1. Európska rada dáva Únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné po...

Jaroslav Paška

SNS

Oficiálne priznanie riaditeľa čínskeho výboru pre darcovstvo orgánov na madridskej konferencii, že viac ako 90 % transplantovaných orgánov pochádza od popravených väzňov, nepriamo potvrdilo, že väzni svedomia sa v tejto krajine stali nedobrovoľne obeťami obchodovania s ľudskými orgánmi.

Iné - 15.01.2014
Pravda

Jaroslav Paška v tomto prípade len rekapituluje samotný Návrh uznesenia k prerokovavánemu bodu. V Návrhu sa píše:"Chuang Ťie-fu, riaditeľ čínskeho výboru pre darcovstvo orgánov a bývalý námestník ministra zdravotníctva vyhlásil na madridskej konferencii o darcovstve orgánov a transp...

Jaroslav Paška

SNS

Predseda Európskej komisie, pán Barroso, už v máji tohto roku (2013, pozn.) ohlásil záväzky Komisie na boj proti daňovým únikom a podvodom.

Iné - 15.01.2014
Pravda

Na Summite EÚ v máji 2013, bola téma daňových únikov a daňových podvodov jednou z kľúčových. José Manuel Barroso počas Summitu prezentoval priority, ktoré by mali byť kľúčové pri riešení daňových problémov. Toto sú opatrenia, ktoré vo svojej prezentácií označil ako bezprostredné priority:1...

Jaroslav Paška

SNS

Odhadovaná jedna miliarda eur, o ktoré ročne prichádza EÚ v daňových únikoch a podvodoch, je dosť veľký objem peňazí na to, aby sme sa dôsledne zaoberali opatreniami na elimináciu týchto strát.

Iné - 15.01.2014
Nepravda

Výrok Jaroslava Pašku hodnotíme ako nepravdivý, pretože namiesto bilióna eur hovorí o miliarde eur, čo je presne tisíckrát menej.Európska komisia uvádza, že EÚ podľa odhadov prichádza na daňových únikoch a podvodoch o približne jeden bilión eur ročne. S rovnakým odhadom pracuje aj Správa (...

Jaroslav Paška

SNS

Naši občania nám prostredníctvom internetovej petície zaslali viac ako 1,3 milióna odkazov na zmenu tohto hanebného plytvania ich daňami. (hovorí o nákladoch spojených s dvoma sídlami Európskeho parlamentu v Bruseli a v Štrasburgu, pozn.)

Iné - 15.01.2014
Nepravda

Všetky dostupné zdroje hovoria o takmer 1,3 milióna podpisov pod spomínanou petíciou a nie viac ako 1,3, ako tvrdí Jaroslav Paška. Jeho výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.V súvislosti s fungovaním viacerých sídiel Európskeho parlamentu bola vyhlásená petícia za zámeom, aby jediné oficiálne sídlo E...

Jaroslav Paška

SNS

Za mechanizmy zákona o sponzorstve víz je v plnej miere zodpovedná štátna administratíva Kataru, o ktorej zložení rozhoduje v plnej miere emir. Jemu je potrebné čestne a citlivo vysvetliť, že je to treba zmeniť.

Iné - 15.01.2014
Pravda

O sponzorstve víz v Katare informuje napríklad ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky:"...za udelenie víza sa musí zaručiť tzv."sponzor", t.j. osoba s trvalým pobytom v Katare, alebo administrácia hotela, ktorá cudzinca pozve a preberá za jeho pobyt plnú zodpovednosť."Ako uvádza mi...

Jaroslav Paška

SNS

Títo ľudia sú zabíjaní len kvôli získaniu orgánov vhodných na transplantácie pre klientov prichádzajúcich do Číny a do ich nemocníc z celého sveta. Oznámenie čínskej administratívy, že s takouto praxou do roku 2015 postupne skončí, je cynickým priznaním neuveriteľne krutého zaobchádzania s niektorými skupinami obyvateľstva tejto krajiny.

Iné - 15.01.2014
Pravda

"Chuang Ťie-fu, riaditeľ čínskeho výboru pre darcovstvo orgánov a bývalý námestník ministra zdravotníctva vyhlásil na madridskej konferencii o darcovstve orgánov a transplantáciách, ktorá sa konala v roku 2010, že viac ako 90 % transplantovaných orgánov odobratých zosnulý...

success
error