DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jaroslav Paška

SNS

Títo ľudia sú zabíjaní len kvôli získaniu orgánov vhodných na transplantácie pre klientov prichádzajúcich do Číny a do ich nemocníc z celého sveta. Oznámenie čínskej administratívy, že s takouto praxou do roku 2015 postupne skončí, je cynickým priznaním neuveriteľne krutého zaobchádzania s niektorými skupinami obyvateľstva tejto krajiny.

Vystúpenia poslancov Európskeho parlamentu, cast 1. - 15.01.2014
Pravda

"Chuang Ťie-fu, riaditeľ čínskeho výboru pre darcovstvo orgánov a bývalý námestník ministra zdravotníctva vyhlásil na madridskej konferencii o darcovstve orgánov a transplantáciách, ktorá sa konala v roku 2010, že viac ako 90 % transplantovaných orgánov odobratých zosnulým darcom pochádza od väzňov popravených v Číne, a povedal, že všetky nemocnice s povolením uskutočňovať transplantácie orgánov budú požiadané, aby do polovici roka 2014 prestali používať orgány popravených väzňov a aby používali len dobrovoľne darované orgány a pridelené prostredníctvom rodiaceho sa celoštátneho systému"

"Čínska ľudová republika oznámila svoj zámer do roku 2015 postupne ukončiť odoberanie orgánov popraveným väzňom, ako aj zriadenie počítačového systému prideľovania orgánov, ktorý je známy ako Čínsky systém reakcie v oblasti transplantácie orgánov (COTRS), čo protirečí jej záväzku, že sa bude požadovať od všetkých nemocníc s povolením uskutočňovať transplantácie orgánov, aby do polovice roka 2014 prestali používať orgány popravených väzňov" -výrok z "Uznesenie Európskeho parlamentu o odoberaní orgánov v Číne"
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2013-0562+0+DOC+XML+V0//SK&language=sk

Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.01.2014
success
error