DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jaroslav Paška

SNS

Za mechanizmy zákona o sponzorstve víz je v plnej miere zodpovedná štátna administratíva Kataru, o ktorej zložení rozhoduje v plnej miere emir. Jemu je potrebné čestne a citlivo vysvetliť, že je to treba zmeniť.

Vystúpenia poslancov Európskeho parlamentu, cast 1. - 15.01.2014
Pravda

O sponzorstve víz v Katare informuje napríklad ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky:

"...za udelenie víza sa musí zaručiť tzv."sponzor", t.j. osoba s trvalým pobytom v Katare, alebo administrácia hotela, ktorá cudzinca pozve a preberá za jeho pobyt plnú zodpovednosť."

Ako uvádza ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky, víza má v plnej právomoci katarská administratíva.

Tímu Demagog.SK sa nepodarilo zistiť konkrétne informácie o tom, kto je zodpovedný za zloženie administratívy ohľadom víz. A. J. Fromherz vo svojej práci Qatar: A Modern History z roku 2012 (s. 125 - 155) píše o výkone moci v Katare. V zásade možno povedať, že emir a jeho rodina Al-Thani majú v praxi neobmedzenú moc. Ak vychádzame z tohto predpokladu, možno konštatovať, že adresovať pripomienky zo strany EÚ práve emirovi je relevantné. Výrok J. Pašku preto hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.01.2014
success
error