DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Slovensko 10 rokov v Európskej únii
V nedelu bolo na RTVS témou hodnotenie 10 rokov od vstupu Slovenska do EÚ. Hodnotit prišli minister zahranicných vecí SR Miroslav Lajcák a predseda SDKÚ-DS Pavol Frešo. Obaja politici sa nevyhli chybám. Frešo uvádzal nesprávnu výšku HDP na obyvatela v Dolnom Rakúsku. Minister chyboval pri uvádzaní HDP na obyvatela pristupujúcich krajín, ked nesprávne uviedol, že Slovensko zaznamenalo najväcší progres z v roku 2004 pristupujúcich krajín. V skutocnosti Litva zaznamenala o jeden percentuálny bod vyšší progres ako my. Lajcák tak prišiel o svoj cistý štít v štatistikách Demagog.SK a pripísal si prvú nepravdu.

Pavol Frešo

SDKÚ-DS
7 3 1 0

Miroslav Lajčák

SMER-SD
9 1 0 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Pavol Frešo
 • Miroslav Lajčák
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

To treba byť úprimný, mimochodom pán Schulz to povedal na pôde Národnej rady, ja som to počul, keď o tom hovoril (spoločný daňový základ, harmonizácia daní, pozn.).

O 5 minút 12 - 06.05.2014
Zavádzajúce

Podľa prepisu príhovoru Schultza v NR SR 18. septembra 2012, hovoril o zdaňovaní na nadnárodnej úrovni, či spolupráci vo fiškálnej politike a o európskej hospodárskej vláde. Hoci spomenul oblasti daňovej a fiškálnej politiky, nehovoril priamo o "harmonizácii daní" alebo o "daňovom základe", výrok pr...

Miroslav Lajčák

SMER-SD

Žiadna iná krajina, ktorá vstúpila do Európskej únie spolu s nami v roku 2004, neurobila za tých 10 rokov taký pokrok ako Slovensko. Žiadna iná, trebárs v prípade Českej republiky to bolo 75 štartovacia úroveň, 78 dnes, dnešná úroveň.

O 5 minút 12 - 05.05.2014
Nepravda

Lajčák uvádza štatistiku Eurostat HDP na hlavu (per capita). Slovensko v roku 2004 dosahovalo HDP na hlavu na úrovni 57% priemeru EÚ. Dnes je podľa posledných údajov na úrovni 76% priemeru EÚ. Od roku 2004 bol teda nárast o 19 p. b. Česká republika začínala v roku 2004 na úrovni 78% a dnes je na úro...

Miroslav Lajčák

SMER-SD

...ako minister zahraničných vecí, ale aj ako občan Slovenskej republiky sa hanbím, keď vidím, že naša účasť je najnižšia. Dva razy sme boli teda vyložene na chvoste Európskej únie.

O 5 minút 12 - 05.05.2014
Pravda

V rokoch 2004 a 2009 sa Slovenská republika umiestnila v rebríčku volebnej účasti vo voľbách do EP na poslednom mieste. V roku 2004 sa volieb zúčastnilo 16,97% oprávnených voličov a v roku 2009 19,64% oprávnených voličov. V oboch prípadoch išlo o najnižšiu účasť vo voľbách do EP v histórii EÚ. ...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

...ale odtiaľto vzdušnou čiarou asi 5 alebo 7 kilometrov je Dolné Rakúsko. Dolné Rakúsko je jedna bohatá rakúska krajina, asi 2 milióny ľudí, ktorá podľa tejto istej štatistiky nie je na 180%, ale na 70.

O 5 minút 12 - 05.05.2014
Nepravda

Bratislavský kraj má podľa štatistiky, ktorú zverejnil Eurostat vo februári 2014, HDP na obyvateľa na úrovni 186% priemeru Európskej Únie (s. 6).  Tieto údaje sú za rok 2011.Dolné Rakúsko hraničí na severovýchode s Trnavským a Bratislavským krajom. Vzdialenosť od Bratislavy je pr...

Miroslav Lajčák

SMER-SD

Vytvorili sme tri pracovné skupiny. Jedna sa venuje práve 10 rokom členstva, tá bude teraz končiť, druhá sa venuje tomu, aká je situácia v EÚ a kde je slovenský hlas a kde vidíme úlohu Slovenskej republiky a tá tretia pracovná skupina sa venuje príprave na naše predsedníctvo.

O 5 minút 12 - 05.05.2014
Pravda

Je pravdou, že sa vytvorili tri skupiny. Ich výpočet a stručný popis uvádzame nižšie.Pracovná skupina č. 1 sa venuje súčasným výzvam integrácie. Dokument tejto skupiny hovorí: "Cieľom pracovnej skupiny I. Národného konventu o Európskej únii je zadefinovať víziu „akú Európu chceme“ a na nár...

Miroslav Lajčák

SMER-SD

...vlani obnovili Národný konvent o Európskej únii. Projekt, ktorý dnes my úspešne aplikujeme v Srbsku, v Čiernej hore, v Albánsku, v Moldavsku, v Macedónsku, na Ukrajine. To znamená, celonárodná platforma, kde je štát, ministerstvá, akademická oblasť, think-tanky, mimovládne organizácie.

O 5 minút 12 - 05.05.2014
Pravda

Lajčák správne uvádza snahy o aplikovanie konceptu národného konventu  v Srbsku, v Čiernej hore, v Albánsku, v Moldavsku, v Macedónsku, na Ukrajine. Je tiež pravdou, že ide o celonárodnú platformu kde je štát, akademici, ministerstvá, think-tanky a minimvládne organizácie. Národný konvent o Európske...

Miroslav Lajčák

SMER-SD

Ale že sme dokázali realokovať zdroje, vďaka ktorým sme vytvorili podmienky pre zamestnávanie mladých ľudí, že sme odbremenili zamestnávateľov od platenia odvodov, že to zobral na seba štát za európske peniaze, že sme vďaka tomu vytvorili 15 000 nových pracovných miest.

O 5 minút 12 - 05.05.2014
Pravda

Je pravdou, že do novembra 2013 sa vytvorilo cez program zamestnávania mladých 11 tisíc pracovných miest. Od novembra 2013 do konca marca 2014 sa vytvorilo okolo 4 tisíc pracovných miest cez odvodové úľavy.  Spolu ide o 15 tisíc miest.Informácii o realokácii zdrojov na podporu zamestnanosti sme...

Miroslav Lajčák

SMER-SD

...keď išlo o prostriedky na vyradenie atómovej elektrárne napríklad, tak sme boli v aliancii s Bulharskom a s Litvou.

O 5 minút 12 - 05.05.2014
Pravda

Je pravdou, že Slovensko, Litva a Bulharsko tvorili čo sa týka oblasti vyraďovania atómových elektrárni v aliancii, keďže sa ich problém bezprostredne týkal. Poslanci EP v roku 2013 schválili finančnú pomoc pre tieto krajiny, ktoré mali pomôcť pri odstavovaní atómových elektrárni z dôvodu ich zastar...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Ja si pamätám niekoľko návrhov opozície, napríklad návrhy k harmonizácii (v kontexte harmonizácii dani v EU, pozn.) boli zmietnuté zo stola. Pán minister, odmietli ste to. Ľudia, ktorých zastupujete, to odmietli (návrhy proti harmonizácii daní v EU, pozn.).

O 5 minút 12 - 05.05.2014
Pravda

Je pravdou, že existovali minimálne dva návrhy strán súčasnej opozície, ktoré boli deklaráciami proti harmonizácii daní v EÚ. Poslanci SMER-SD, ktorí mali v čase podania návrhov väčšinu v parlamente, za návrh nehlasovali, čím znemožnili jeho prijatie a rokovanie o tomto bode. V tomto duchu teda možn...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Realita je taká, že nie vyše 70, ale vyše 80% predpisov sa preberá tých, ktoré prichádzajú z Bruselu.

O 5 minút 12 - 05.05.2014
Nepravda

Tejto téme sa venovali naši ceskí kolegovia z Demagog.CZ, pricom o nej napísali aj samostatný clánok na blogu. Jeho hlavnou myšlienkou je, že "Neexistuje žiadny presný, racionálny a použitelný spôsob, ako vypocítat percento národnej legislatívy ovplyvnenej Európskou úniou." Výrok pret...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Ale áno, v rôznych dokumentoch sa to vždy objavuje také, že spoločný daňový základ, je to tam stále, pán minister, spoločný daňový základ aby sa dal vypočítať.

O 5 minút 12 - 05.05.2014
Pravda

V roku 2011 EK navrhla spoločný daňový základ (CCCTB). pre firmy v EÚ. Spoločný základ dane pre firmy je spomínaný napríklad v štúdii EK z roku 2009, či v v dokumente z roku 2004. Výrok hodnotíme ako pravdivý. ČTK, 16. marca 2011:"Daňový základ má byť fakultatívny a pokiaľ spoločnosti budú chci...

Miroslav Lajčák

SMER-SD

Nám Brusel neschvaľuje náš národný rozpočet, ale vlastne sme ho vlani prvýkrát posunuli, prvýkrát sme ho dali na posúdenie Európskej komisii náš národný rozpočet.

O 5 minút 12 - 05.05.2014
Pravda

Brusel naozaj neschvaľuje národný rozpočet štátov. Členské štáty ho posielajú Európskej komisii na posúdenie.Lajčák hovorí o novej legislatíve Európskej únie, na základe tejto legislatívy, je každý členský štát eurozóny povinný predložiť svoj rozpočet  Európskej komisii na pripomienko...

Miroslav Lajčák

SMER-SD

A dnes máme konkrétny projekt (v oblasti fiskálnej politiky, pozn.) alebo plán, to sú takzvané štyri piliere, ktoré predstavil predseda Európskej rady Herman Van Rompuy. To je banková únia, fiškálna únia, hospodárska únia a demokratická legitimita.

O 5 minút 12 - 05.05.2014
Pravda

Je pravdou, že predseda Európskej rady Herman Van Rompuy hovoril o projekte, ktorý pozostáva zo štyroch pilierov. Hovoril o finančnom, týkajúceho sa bánk, fiškálnom, týkajúceho sa rozpočtov, ekonomického, zameriavajúceho sa na rastové opatrenia a nakoniec o demokratickej legitimite a zúčtovateľ...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

A ja sa ešte k tej Ukrajine jednou polvetou vrátim. Celý spor, ktorý tam dnes je a ktorý doslova desí celý svet a samozrejme ľudí na Slovensku, začal práve tým, že sa nepodpísala, že prezident Janukovyč nepodpísal asociačnú dohodu s Európskou úniou...

O 5 minút 12 - 05.05.2014
Pravda

BBC prinieslo prehladnú casovú os vývoja konfliktu, ktorý zacal 21. novembra nepodpísaním asociacných dohôd. Toto vyústilo k masovým protestov a následne až do dnešnej situácie. Výrok hodnotíme ako pravdivý."Ukrainian President Viktor Yanukovych's decision in November to pull out of an ass...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

...keby ten proces sa nepodarilo v roku ´98 rozmraziť, lebo predtým sme boli naozaj nazývaní aj čiernou dierou aj vďaka vláde pána Mečiara v roku ´94-´98 a v celej miere mečiarizmu sa zdalo, že je to v nedohľadne.

O 5 minút 12 - 05.05.2014
Pravda

Označenie Slovenska, ako čiernej diery Európy, je z roku 1998. Ako informovalo TASR a ČTK, vtedajšia Ministerka zahraničných vecí USA Madeleine Albright povedala, že "Momentálne je na mape Európy diera, ktorá sa nazýva Slovensko" vtedajšiemu prezidentovi SR Michalovi Kováčovi počas jeho návštevy vo ...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Aj Ukrajina po páde komunizmu začínala na veľmi podobnej úrovni HDP ako Poľsko a dnes je ten pomer 1:3.

O 5 minút 12 - 05.05.2014
Pravda

Podľa údajov Svetovej banky je pravdou, že HDP Poľska a Ukrajiny bolo po páde režimu bolo na približne podobnej úrovni. Posledné údaje za rok 2012 ukazujú, že HDP Poľska je približne trikrát vyššia. Podľa dostupných údajov za rok 2013, je pomer stále približne 1:3 a teda, 177,8 k...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Tak ja iba k tým faktom dodám, že podľa niektorých údajov o tri štvrtiny, podľa niektorých skoro na dvojnásobok aj stúpili mzdy odvety, odkedy sme vošli do Európskej únie.

O 5 minút 12 - 05.05.2014
Pravda

Na základe prepočtov Poštovej banky a našich prepočtov na základe údajov zo ŠÚ SR je pravdou, že platy Slovákov stúpli o približne tri štvrtiny. Finweb uvádza na základe čísel Poštovej banky, že ak by sme zobrali do úvahy aj rast cien, tak môžeme povedať, že platy vzrástli oproti cenám až ...

Miroslav Lajčák

SMER-SD

Mimochodom, chcem dať do pozornosti jednu obrovskú prácu, ktorú sme vykonali s mojimi kolegami na ministerstve. Šesť mesiacov sme pracovali na hodnotiacej správe, ktorá je najväčšou takou komplexnou inventúrou toho, čo nám členstvo v Európskej únii dalo. Oslovili sme 60 partnerov, 43 ministerstvá, ale aj cirkvi, akademická oblasť, mimovládne organizácie sa zapojili do tejto práce, ktorú sme začali už v septembri a vlastne ten výsledný produkt, tú správu som predložil na rokovaní vlády v stredu a vláda ju schválila.

O 5 minút 12 - 05.05.2014
Pravda

Miroslav Lajčák pravdivo informuje o procese prípravy a schválení Hodnotiacej správy (.pdf) o 10 rokoch členstva SR v EÚ. Ako uvádza predkladacia správa k dokumentu, ktorý bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Vlády SR 30. apríla 2014 (čiže v stredu), "v procese prípravy hodnotiacej správy ...

Miroslav Lajčák

SMER-SD

Minulý týždeň som vystupoval s prednáškou vo Viedni, kde jeden rakúsky účastník veľmi lapidárne povedal- Slovensko začínalo ako posledné, dnes je prvé.

O 5 minút 12 - 05.05.2014
Neoveriteľné

Ako informuje TASR, M. Lajčák vystupoval s prednáškou vo Viedni 27. apríla 2014. To, či výrok "Slovensko začínalo ako posledné, dnes je prvé" povedal skutočne rakúsky účastník, sa nám nepodarilo zistiť. TASR však v článku píše: "Slovensko začínalo posledné, dnes je prvé. Aj takéto vyjadrenia na...

Miroslav Lajčák

SMER-SD

Fakty. Náš HDP na hlavu obyvateľa bol 57% v roku 2004 európskeho priemeru, dnes je 75%.

O 5 minút 12 - 05.05.2014
Pravda

Lajčák uvádza štatistiku Eurostat HDP na hlavu (per capita). Je pravdou, že v roku 2004 bolo HDP na hlavu na úrovni 57% priemeru EÚ. Dnes je podľa posledných údajov na úrovni 76% priemeru EÚ. Výrok hodnotíme ako pravdivý.   ...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Dokonca taký Berlín bol na 50. mieste (v hodnotení HDP miest v rámci EÚ, pozn.). ...sa to ráta cez paritu kúpnej sily.

O 5 minút 12 - 05.05.2014
Nepravda

Využívame databázu Eurostatu o HDP per capita pre regióny EÚ, ktorý sa počíta cez paritu kúpnej sily. Zoradili regióny podľa sledovaného ukazovateľa HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily podľa nomenklatúry NUTS 2. Zoradením regiónov podľa veľkosti HDP per capita zistíme, že Berlín sa ...

Miroslav Lajčák

SMER-SD

Zastabilizovanie štátnej správy, posilnenie ich kompetencií, aj ich kapacít, práve pokiaľ ide o európske politiky, aby sa nám nemenili odborníci, ktorí sa venujú Európskej únii tak ako sa menia členovia vlády po každých voľbách a aby neprichádzali a to jedna z vecí, ktorú nám únia vyčíta, že v zásade prichádzajú každé štyri roky noví ľudia, ktorí sa musia učiť od začiatku, od základov.

O 5 minút 12 - 05.05.2014
Neoveriteľné

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

...máme jednu z najvyšších nezamestnanosti v Európe.

O 5 minút 12 - 05.05.2014
Pravda

Podľa údajov Eurostat je nezamestnanosť na Slovensku 5. až 6. najvyššia z EÚ 28. Takúto pozíciu v nezamestnanosti možno považovať za "jednu z najvyšších nezamestnanosti v Európe". Porovnaním všetkých krajín Európy použitím čísel z Trading economics zistíme, že Slovenskom malo v 4. štvrťroku 201...

success
error