DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Dokonca taký Berlín bol na 50. mieste (v hodnotení HDP miest v rámci EÚ, pozn.). ...sa to ráta cez paritu kúpnej sily.

Slovensko 10 rokov v Európskej únii - 05.05.2014
Nepravda


Využívame databázu Eurostatu o HDP per capita pre regióny EÚ, ktorý sa počíta cez paritu kúpnej sily. Zoradili regióny podľa sledovaného ukazovateľa HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily podľa nomenklatúry NUTS 2. Zoradením regiónov podľa veľkosti HDP per capita zistíme, že Berlín sa nachádza na 74 priečke. Inými slovami až 73 regiónov je bohatších ako Berlín a nie 50. 

Podľa tlačovej správy Eurostatu (.pdf, s. 2-3), bol v roku 2011 Bratislavský kraj piatym najbohatším krajom EÚ s HDP na obyvateľa 186 % priemeru EÚ. Podľa tejto správy sa na porovnávanie ekonomickej úrovne regiónov skutočne používa HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily.

Pre bližšiu ilustráciu uvádzame graf výšky HDP per capita podľa parity kúpnej sily v regiónoch EÚ.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.05.2014
success
error