DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Pavol Paška
Pavol Paška o prijatom zákone jazykových práv nár. menšín, o kompetenciách Richarda Sulíka, o madarskej ústave.

Pavol Paška

SMER-SD
6 0 0 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Pavol Paška
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Pavol Paška

SMER-SD

Ústava veľmi jasne pomenuváva, akým spôsobom môže byť rozpustený parlament a kto má kompetenciu. Má ju pán prezident republiky.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Pravda

Ústava SR(.pdf) určuje právomoci prezidenta a podmienky rozpustenia NR SR v článku 102 ods. 1.e):Prezident:...e) môže rozpustiť Národnú radu Slovenskej republiky, ak Národná rada Slovenskej republiky v lehote šiestich mesiacov od vymenovania vlády Slovenskej republiky neschválila jej programové vyhl...

Pavol Paška

SMER-SD

Ja použijem jeden príklad, keď pán Navracsics, podpredseda vlády v jednom z médií na Slovensku ešte pred prijatím maďarskej ústavy na otázku, že pán podpredseda, nebolo by lepšie, keby sa viedol dialóg a keby aj vaša ústava nemala exteritoriálne účinky a nevyvolávala práve takúto hrozbu narušenia územnej celistvosti Slovenska, začal: "Úbohí Slováci."

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Pravda

Formuláciu "úbohí Slováci" použil T. Navracsics  v rozhovore pre český denník Hospodářské noviny. Otázka však znela nasledovne:HN: Prý bude první věta ústavy bude "Bůh žehnej Maďarovi"...To je první věta maďarské státní hymny, "Bůh žehnej Maďarovi". Je to 180 let starý verš a nikdo, dokonce ani...

Pavol Paška

SMER-SD

My sme striktne hlasovali proti tomuto zákonu (o jazykoch menšín pozn.)

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Pravda

Okrem poslancov Jahnátka, Rašiho a Žigu, ktorí boli neprítomní, hlasoval celý poslanecký klub strany Smer-SD proti návrhu zákona o jazykoch nár. menšín....

Pavol Paška

SMER-SD

Zo zákulisia je jasné, že najmä KDH, ktoré má vysoké personálne ambície, aby si obsadilo tento úrad (ÚRSO pozn.) a nedospelo k dohode, malo tendenciu tento zákon ( upravujúci činnosť ÚRSO pozn.) stiahnuť.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Neoveriteľné

Aké sú personálne ambície v zmysle obsadenia ÚRSO stranou KDH nie je možné overiť....

Pavol Paška

SMER-SD

Veď my (Smer-SD pozn.) túto bankovú daň navrhujeme už pomaly pol roka.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Pravda

Prvý krát strana Smer-SD doručila návrh zákona o tzv. bankovej dani na 8. schôdzi NR SR ešte v októbri 2010. Tam stanovovala výšku dane v hladine 1,35%....

Pavol Paška

SMER-SD

Je (zvýšenie DPH na 20% pozn.) jedným z dôvodov nášho najrýchlejšieho rastu cien v celej EÚ.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Pravda

Podľa nižšie uvedených prognóz je DPH ako uvádza aj Paška jedným z dôvodov rastu cien, avšak nie jediný.Prognóza (.pdf) Ministerstva financií zo 14. septembra 2010 odhaduje, že harmonizovaná inflácia by mala dosiahnuť v roku 2011 3,5%.Najnovšia makroekonomická prognóza (.pdf) MF SR z 8. februára 20...

Pavol Paška

SMER-SD

A ak vzniká problém, budem o tom hovoriť, o tej tzv. tej istej veci, že sa o zákone nesmie rokovať ak nebol schválený, až po 6 mesiacoch. Vtedy môže pri schvaľovaní, alebo musí pri schvaľovaní programu požiadať plénum, aby rozhodlo o tom, že Ústavnoprávny výbor, tak je to napísané v zákone, aby Ústavnoprávny výbor zaujal stanovisko a na základe tohto stanoviska môže, ale nemusí dať rozhodnúť v pléne o tom či bude návrh zákona vyradený, alebo nebude.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Neoveriteľné

Rokovací poriadok NR SR§ 26 ods.3(3) Každý návrh podaný národnej rade v súlade s ústavou, zákonom alebo na základe uznesenia národnej rady musí byť pridelený príslušnému výboru na prerokovanie a zaujatie stanoviska a národná rada musí o ňom rozhodnúť, ak tento zákon neustanovuje inak.§ 96 ods.3(3) A...

Pavol Paška

SMER-SD

Každý poslanec, ktorý má zákonodarnú iniciatívu, musí splniť určité technické podmienky. Tzn., musí predložiť návrh zákona, ktorý spĺňa určité podmienky, je tam časová lehota a sú tam vecné argumenty. Tzn. paragrafové znenie, dôvodová správa, doložka zručiteľnosti na vyjadrenie ministerstva financií a vtedy je predseda parlamentu povinný, ak takýto návrh zákona spĺňa všetky podmienky, zaradiť ho do programu.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Pravda

Rokovací poriadok NR SR§ 67(1) Návrh zákona môžu podávať výbory, poslanci a vláda (ďalej len „navrhovateľ zákona“).(2) Návrh zákona sa podáva predsedovi národnej rady písomne v potrebnom počte výtlačkov a v elektronickej forme.(3) Ak návrh podáva výbor alebo poslanec, potrebný počet výtlačkov a elek...

Pavol Paška

SMER-SD

Mailová otázka poslaná na adresu o5minut12@stv.sk. Na niektoré z nich odpovie Pavol Paška v závere rozhovoru. Pán predseda, začnime teda pri tej téme, do ktorej nás voviedol headline v úvode našej dnešnej relácie.

O 5 minút 12 - 01.06.2011
Neoveriteľné

Pavol Paška

SMER-SD

Dávam do pozornosti situáciu z roku 2006, kedy vznikala takáto situácia (parlament nebol 3 mesiace uznášaniaschopný pozn.).

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Neoveriteľné

Pavol Paška

SMER-SD

Parlament je funkčný stále, pokiaľ pri každom zasadnutí sa na úvode zistí, že je uznášaniaschopný. Na uznášaniaschopnosť treba 76 hlasov. Parlament je nefunkčný, ak 3 mesiace, alebo teda ak niekoľko zasadnutí po sebe nie je uznášaniaschopný.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Neoveriteľné

Pavol Paška

SMER-SD

Počas novodobej histórie NR sa zákon o rokovacom poriadku, ako základný zákon, nikdy nemenil bez širokého politického konsenzu.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Neoveriteľné
success
error