DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

A ak vzniká problém, budem o tom hovoriť, o tej tzv. tej istej veci, že sa o zákone nesmie rokovať ak nebol schválený, až po 6 mesiacoch. Vtedy môže pri schvaľovaní, alebo musí pri schvaľovaní programu požiadať plénum, aby rozhodlo o tom, že Ústavnoprávny výbor, tak je to napísané v zákone, aby Ústavnoprávny výbor zaujal stanovisko a na základe tohto stanoviska môže, ale nemusí dať rozhodnúť v pléne o tom či bude návrh zákona vyradený, alebo nebude.

Pavol Paška - 30.05.2011
Neoveriteľné

Rokovací poriadok NR SR

§ 26 ods.3

(3) Každý návrh podaný národnej rade v súlade s ústavou, zákonom alebo na základe uznesenia národnej rady musí byť pridelený príslušnému výboru na prerokovanie a zaujatie stanoviska a národná rada musí o ňom rozhodnúť, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 96 ods.3


(3) Ak národná rada návrh zákona neschválila, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona. To sa nevzťahuje na návrh zákona, ktorý národná rada vrátila navrhovateľovi zákona na dopracovanie [§ 73 ods. 3 písm. a)].

Keďže zákon stanovuje, že nový návrh v tej istej veci je možné podať až o šesť mesiacov, bližšie definuje predchádzajúce znenie v §26 ods. 3. Nevieme však v zákone vyhľadať presný postup ako dôjde k vyradeniu zákona, ktorý nespĺňa podmienku 6 mesiacov.Dátum zverejnenia analýzy: 29.05.2011
success
error