DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

Ústava veľmi jasne pomenuváva, akým spôsobom môže byť rozpustený parlament a kto má kompetenciu. Má ju pán prezident republiky.

Pavol Paška - 30.05.2011
Pravda

Ústava SR(.pdf) určuje právomoci prezidenta a podmienky rozpustenia NR SR v článku 102 ods. 1.e):

Prezident
:
...
e) môže rozpustiť Národnú radu Slovenskej republiky, ak Národná rada Slovenskej republiky v lehote šiestich mesiacov od vymenovania vlády Slovenskej republiky neschválila jej programové vyhlásenie, ak sa Národná rada Slovenskej republiky neuzniesla do troch mesiacov o vládnom návrhu zákona, s ktorým vláda Slovenskej republiky spojila vyslovenie dôvery, ak Národná rada Slovenskej republiky nebola dlhšie ako tri mesiace spôsobilá uznášať sa, hoci jej zasadanie nebolo prerušené a hoci bola v tom čase opakovane zvolávaná na schôdzu, alebo ak zasadanie Národnej rady Slovenskej republiky bolo prerušené na dlhší čas, ako dovoľuje ústava. Toto právo nemôže uplatniť počas posledných šiestich mesiacov svojho volebného obdobia, počas vojny, vojnového´stavu alebo výnimočného stavu. Prezident rozpustí Národnú radu Slovenskej republiky v prípade, ak v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta nebol prezident odvolaný,

Dátum zverejnenia analýzy: 29.05.2011
success
error