DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

Parlament je funkčný stále, pokiaľ pri každom zasadnutí sa na úvode zistí, že je uznášaniaschopný. Na uznášaniaschopnosť treba 76 hlasov. Parlament je nefunkčný, ak 3 mesiace, alebo teda ak niekoľko zasadnutí po sebe nie je uznášaniaschopný.

Pavol Paška - 30.05.2011
Neoveriteľné

Dátum zverejnenia analýzy: 29.05.2011
success
error