DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Kauza SPP
Túto nedelu už predseda vlády Robert Fico nesedel v štúdiu sám, RTVS prizvalo do diskusného súboja aj predsedu KDH Jána Figela. Fico sa však napriek tomu neunúval opravit svoje nepravdivé výroky z minulého týždna. Opät hovoril, že za prvej vlády R. Fica boli ceny plynu pre domácnosti stabilné. Podla Eurostat však ceny plynu pocas prvého obdobia Fica na premiérskej stolicke nemožno nazývat stabilnými. Predseda vlády opät úcelovo používal staré údaje o verejnom dlhu, s cielom skrášlit slovenskú pozíciu v rámci eurozóny. Opät tvrdil, že opozícia nereagovala na prebratie matky SPP. V skutocnosti, minimálne OKS, SaS a SDKÚ-DS okamžite reagovali. Opakované nepravdy ostali bez povšimnutia Jána Figela, Marta Janckárová dokázala reagovat na jednu. Moderátorka tiež správne oponovala predsedovi vlády, ktorý kritizoval vypustenie paragrafu § 127 Trestného zákona o porušovaní záväzných pravidiel hospodárskeho styku. Ako správne poznamenala Janckárová spolu s Figelom, Fico za vypustenie tohto paragrafu hlasoval.

Ján Figel nielenže nedokázal reagovat na Ficove opakované faktické chyby, ale stihol ich množstvo za hodinu diskusie narobit aj sám. Nesprávne si myslí, že v Ústave SR je povinnost predstavitelov vlády sediet na rokovaní NR SR. Nepozná, alebo úmyselne "prilepšuje" sumy o predaji ceského Transgasu a SPP. Taktiež zavádza, ked tvrdí, že SMER-SD mal v case prijímania zmien v Trestnom zákone silu prehlasovat vládu. Nemal. Druhá vláda Mikuláša Dzurindu v tom case nebola menšinová. Ján Figel sa dopustil zavádzania pri porovnávaní starej a novej akcionárskej zmluvy SPP. Tvrdil, že stará akcionárska zmluva sa riadila výhradne slovenským právom. Nie je to však pravda, kedže slovenským pravom sa riadila len v prípade záväzných ustanovení. Predseda KDH nepozná správnu výšku verejného dlhu v roku 2006, no to mu nebráni použit tento údaj proti Robertovi Ficovi.

Aj napriek pár svetlým momentom, nedelná relácia O5M12 ukázala, že promptné reagovanie na opakované nepravdy nielen zo strany politického súpera, ale aj zo strany moderátora diskusnej relácie je na Slovensku ešte stále naivná predstava o fungovaní vyváženej a korektnej politickej diskusie.

Robert Fico

SMER-SD
16 5 2 2

Ján Figeľ

KDH
9 4 3 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Robert Fico
 • Ján Figeľ
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ján Figeľ

KDH

Len na úroky, pán kolega, nie na istinu, 1 miliarda 400 miliónov ide na budúci rok.

O 5 minút 12 - 24.09.2013
Pravda

Je pravdou, že na rozpočet v roku 2013 pripadá na úroky položka 1,4 miliardy eur. Táto suma zároveň tvorí významnú položku štátneho rozpočtu. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť: "V roku 2013 plánuje verejná správa minúť spolu 27,6 miliardy eur. Bezmála polovica z tejto sumy p...

Ján Figeľ

KDH

Akcionárska zmluva hovorí o takzvanej osobitnej väčšine, kde stačí jeden z tých troch a už to máte.

O 5 minút 12 - 24.09.2013
Pravda

Je pravdou, že nová akcionárska zmluva hovorí o "osobitnej väčšine", čo je v prípade predstavenstva SPP päť. Štát má troch zástupcov a EPH štyroch zástupcov. Inými slovami, ak jeden z troch zástupcov štátu by hlasoval s predstaviteľmi EPH tak by hlasovanie bolo úspešné osobitnou väčšinou.V článku 7....

Ján Figeľ

KDH

To je v rokovacom poriadku, že sa dá obmedziť rokovací čas alebo čas na vystúpenia.

O 5 minút 12 - 24.09.2013
Pravda

Rokovací poriadok skutočne umožňuje obmedziť čas na vystúpenia tým, že minimálne dva poslanecké kluby navrhnú, obmedziť dĺžku času na rozpravu. Tento čas sa pomerne rozloží na všetky poslanecké kluby. Minimálna dĺžka je 12 hodín. Výrok hodnotíme ako pravdivý.§ 29aUrčenie dĺžky času na rozpravu(1) Ná...

Robert Fico

SMER-SD

My sa pohybujeme (úroveň verejného dlhu) na úrovni 54, 55% HDP.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Pravda

Slovensko malo podľa Eurostat v prvom štvrťroku 2013 verejný dlh na úrovni 54,9% HDP. Výrok hodnotíme ako pravdivý....

Ján Figeľ

KDH

Na tých úsekoch (diaľničné úseky, pozn.), ktoré už bežia, je rozdiel oproti vami podpísaným cenám 700 miliónov eur.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Neoveriteľné

Podobné tvrdenia ohľadom rozdielu v cenách stavieb diaľnic medzi súčasnou koalíciou a opozíciou sme v minulosti overovali už viackrát (V politike, 23. októbra 2011, V politike 19. február 2012,V politike 26. február 2012, Na telo 6. marec 2012). Objektívne nie je m...

Robert Fico

SMER-SD

Po prvé sme zagarantovali dividendovú politiku. My presne teraz vieme, aké dividendy bude štát dostávať v nasledujúcich rokoch a na tom môžeme stavať aj štátny rozpočet.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Pravda

Tvrdenie Róberta Fica je pravdivé, za päť rokov budú vyplatené dividendy v minimálnej výške 600 mil. eur. Tie sa budú deliť na základe podielu akcionárov. Materiál z rokovania vlády z 12. decembra 2012 (.doc):" Veľmi dôležitou kapitolou, v rámci ktorej došlo k zlepšeniu pozície Slovenskej republiky ...

Ján Figeľ

KDH

Alebo napríklad pri riešení sporov sa už nevychádza podľa slovenského práva, ale podľa anglického.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Zavádzajúce

V novej akcionárskej zmluve sa riešenie sporov riadi podľa anglického práva, tak ako uvádza Figeľ. V starej akcionárskej zmluve sa tiež riadilo podľa anglického práva, no v prípade ak nešlo o záväzné ustanovenia právneho poriadku SR a medzinárodných zmlúv. V skutočnosti, sa tak stará akcionárska zml...

Robert Fico

SMER-SD

Máte v predstavenstve 7 ľudí a z toho máte 4 za menšinového akcionára a 3 máte za väčšinového akcionára, traja sú za štát a štyria sú za menšieho akcionára.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Pravda

Robert Fico správne uvádza zloženie predstavenstva SPP, čo dokazuje nová akcionárska zmluva z decembra 2012, kde sa v časti sedem týkajúcej sa Predstavensta píše v článku dva: 'Pokiaľ Investor vlastní aspoň štyridsaťosem celých deväť desatín percent (48,9 %) akcií, je oprávnený navrhnúť štyroch...

Ján Figeľ

KDH

Veď váš minister (Malatinský, pozn.) bol proti tomu (prevzatiu matky SPP, pozn.) ešte deň predtým.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Nepravda

Výrok Jána Figeľa hodnotíme ako nepravdivý, pretože jeden deň pred 4. septembrom, kedy vláda chválila prevzatie matky SPP sa nevyjadroval proti kúpe. Skôr bol za kúpu, ktorú však podmienil dobrými vyrokovanými podmienkami. Inými slovami, deň pred schválením vlády nebol proti, skôr nerozhodný.Tomáš M...

Robert Fico

SMER-SD

Zaujímavé je, že keď sme to vo vláde schválili (prebratie SPP, pozn.) a urobili sme tlačovú konferenciu, bolo úplné ticho, týždeň.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Nepravda

Podobný výrok hovoril R. Fico  aj v relácií O5M12 15. septembra 2013.Premiér Robert Fico nehovorí pravdu ak tvrdí, že opozícia sa začala o prevzatie 100% akcií SPP nezaujímala týždeň po tlačovej konferencii po rokovaní vlády 4. septembra 2013. Tlačová konferencia o odkúpení SPP s...

Robert Fico

SMER-SD

Bola to pravicová vláda, ktorá dala hlinikáreň v Žiari nad Hronom Pente. Bola to pravicová vláda, ktorá dala paroplynový cyklus Pente.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Pravda

Privatizácia Paroplynového cyklu bola schválená v roku 2004 druhou Dzurindovou vládou, kedy spoločnosť PPC Holding ovládaná Pentou podnik získala z dôvodu poskytnutia najvyššej sumy.Ako uvádza Denník SME,hlinikáreň Žiar nad Hronom bola sprivatizovaná v roku 2002 skupinou Penta....

Robert Fico

SMER-SD

Transpetrol sme kúpili naspäť do rúk štátu, ale bolo to v rokoch, kedy štát na to mal peniaze, to bolo v roku 2009 alebo 2008.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Pravda

Sloveská republika odkúpila 49% balík akcií od ruského koncernu Jukos 26. marca 2009. Za 49% podiel Slovensko zaplatilo 240 miliónov USD (180,52 milióna eur). Prevod akcií bol schválený Protimonopolným úradom SR a Fondom národného majetku SR....

Ján Figeľ

KDH

V decembri tohto roku my (Slovensko, pozn.) sme mali predkupné právo (na 49% SPP, pozn.). Občania to môžu nájsť na rokovania.sk, 12.12.2012, vláda Slovenskej republiky sa rozhodla neuplatniť.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Pravda

Ján Figeľ má na mysli december 2012 namiesto "v decembri tohto roku". Je pravdou, že slovenská strana mala predkupné právo, no na základe analýzy výhodnosti MF SR, sa vláda nezhodla predkupné právo nevyužiť. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Podľa materiálu programu rokovania vlády SR zo dňa 12.dec...

Robert Fico

SMER-SD

Keď sme vstúpili do matky a ovládli sme matku, súčasťou toho, ako sme ovládli matku, bolo, že sme ovládli aj takzvaný rezervný plyn v objeme 170 miliónov eur.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Pravda

Je pravdou, že štát získa tvz. rezervný plyn v hodnote 170 miliónov eur. Rezerva pripadla štátu ako výsledok rokovania medzi štátom a EHP, pri prebratí 49% akcií matky SPP. Štát preberie polovicu dlhu, ale získa plynové rezervy. Fico avizoval, že chce túto rezervu použiť na vykrytie s...

Robert Fico

SMER-SD

A už v roku 2012 boli podané proti Slovenskej republike arbitrážne konania v objeme viac ako 200 miliónov eur.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Nepravda

Suma, o ktorú malo ísť v arbitrážach je 200 mil. eur. Žiadna správa nehovorí o sume viac ako 200 mil. eur. Aj tlačová správa Úradu práce hovorí o sume 200 mil. eur, nie viac ako 200 mil. eur. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. V roku 2012 boli proti Slovenskej republike vedené arbitrážne konania p...

Ján Figeľ

KDH

Keď ste prvýkrát začínali, bolo to (verejný dlh, pozn.) na úrovni 28%.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Nepravda

Ján Figeľ uvádza nesprávnu výšku dlhu v čase keď R. Fico prvýkrát zostavil vládu v roku 2006. Verejný dlh bol v roku 2006 na úrovni 30,5 % HDP. Podľa štvrťročných údajov (2. štvrťrok 2006) vyše 33% HDP. Verejný dlh bol na úrovni 27,9 % HDP, čiže takmer 28 % HDP v roku 2008, teda v druhom roku prvej ...

Robert Fico

SMER-SD

Priemerný dlh v eurozóne je vyšší ako 80% a niektoré krajiny v Európe majú viac ako 100%.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Pravda

Rovnaký výrok povedal R. Fico aj v relácií O5M12 15. septembra 2013.R. Fico správne uvádza najaktuálnejšie údaje. Podľa nich je priemerný dlh v eurozóne a v Európskej únii je vyšší ako 80 %. Taktiež správne uvádza, že sú krajiny, ktoré majú verejný dlh nad úrovňou 100 % HDP.Verejný dlh eur...

Ján Figeľ

KDH

Náš dlh je jeden z najrýchlejšie rastúcich v rámci eurozóny.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Pravda

Slovensko skutočne patrí podľa dát Eurostatu medzi krajiny s najrýchlejšie rastúcim dlhom v eurozóne. Hoci malo za rok 2012 jeden z troch najnižších dlhov v Eurozóne (nižšie majú už len Estónsko a Luxembursko), patrilo medzi krajiny kde medziročný nárast dlhu bol jedným z najvyšších. S nár...

Robert Fico

SMER-SD

Slovensko má tretí najnižší verejný dlh v eurozóne.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Nepravda

Podobný výrok sme overovali už v minulosti. Ani vtedy nehovoril pravdu (V politike, 30. júna 2013; V politike, 15. septembra 2013)Predseda vlády používa staré údaje za rok 2012, ktoré hovoria o tom, že Slovensko má tretí najnižší dlh v eurozóne. Podľa novších údajov je verejný dlh Slovenska až ...

Ján Figeľ

KDH

Verejný dlh klesal za druhej vlády Mikuláša Dzurindu.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Pravda

Je pravdou, že počas druhej vlády M. Dzurindu verejný dlh Slovenska klesal. Uvádzame grafické znázornenie vývoja verejného dlhu od roku 2000 štvrťročne (Údaje Eurostat). ...

Ján Figeľ

KDH

Rúra bratstvo previedla z matky SPP na Eustream, pretože také sú európske smernice

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Pravda

J. Figeľ správne uvádza, že prevedenie "rúry" na Eustream bolo nevyhnutné kvôli smerniciam EÚ.SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A  RADY 2009/73/ESz 13.  júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom vyžaduje zabezpečenie oddelenia prepravných sietí a prevádzkovateľov prepravných s...

Ján Figeľ

KDH

ja som bol v 2006 roku komisárom v Bruseli, ale viem o tom, že tento návrh (rekodifikácia trestného zákona, vypustenie § 128, pozn.) prešiel s podporou Smeru, pretože vláda už mala menšinu a Smer dokázal prehlasovať to, na čom sa dohadovalo. A vy ste hlasovali za.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Zavádzajúce

Výrok Jána Figeľa hodnotíme ako zavádzanie. Ján Figeľ pravdivo informuje o svojom pôsobení v Bruseli, o podpore novely Trestného zákona zo strany Smer-SD i o vtedajšej vládnej koalícii. Zavádza však pri informácii, že samotná strana Smer dokázala prehlasovať spomínanú novelu.Ján Figeľ bol eurokomisá...

Robert Fico

SMER-SD

Vtedajší minister spravodlivosti (Lipšic, pozn.) za KDH v rámci rekodifikácie trestného zákona vypustil tento trestný čin Paragraf 127 alebo 128 z trestného zákona.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Neoveriteľné

V rámci tejto rekodifikácie Trestného zákona s účinnosťou od 1. januára 2006 bol naozaj vypustený § 127 - Porušovanie záväzných pravidiel hospodárskeho styku dovtedy platného Trestného zákona (.pdf). Trestný zákon rekodifikovala vtedajšia vláda, pričom ministrom spravodlivosti bol Daniel Lipšic...

Robert Fico

SMER-SD

V tejto veci (predaj SPP, pozn.) bolo začaté trestné stíhanie pre machináciu vo verejnej súťaži. A podstata tohto trestného stíhania spočívala v tom, že Gas de France - Ruhrgas dostali informácie, že sú sami v súťaži.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Pravda

Podobný výrok o začatí trestného stíhania ohľadom privatizácie SPP sme overovali už v minulosti (O5M12, 29. januára 2013).Pravidlá v obchodnom styku resp. vo verejnej súťaži mali byť porušené informáciou Gas de France - Ruhrgas, že sú v súťaži sami. V decembri 2007 NR SR uznesením požiadala vlá...

Robert Fico

SMER-SD

Za to ste vybrali poradcu Credit Suisse First Boston, ktorý vám poradil, že z tohto jedného vyberte jedného a dali ste mu 31 miliónov dolárov odmenu.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Zavádzajúce

Suma okolo privatizačného poradcu SPP nie je verejne jasná, často sa však hovorí o sume 31 miliónov dolárov. Avšak, Robert Fico sa snaží argumentovať, že túto sumu dostala spoločnosť iba za to, aby poradila pri výbere kupcu zo súťaže, do ktorej sa prihlásil iba jeden uchádzač. V tomto prípade sa vša...

Ján Figeľ

KDH

80 miliárd bola minimálna cena (za 49% SPP v roku 2002, pozn.), ktorá bola verejne známa, že vláda nepôjde pod toto.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám nájsť žiadne správy o tom, čo bola minimálna cena, pod ktorú vláda nebola ochotná ísť. Vzhľadom na časový odstup, rozsah zdrojov a level existencie neverejných informácii nemôžeme vyvrátiť, že takáto hranica existovala, preto výrok považujeme za neoveriteľný....

Robert Fico

SMER-SD

Za 2,7 ste to im predali a oni si vytiahli za 10 rokov 4,5 miliardy eur, to je čisté číslo, za ktorým stojím a plus ešte zinkasovali ďalších 2,5 miliardy za to, že to teraz predali nejakým Čechom. Čiže dohromady majú 7 miliárd zisku v porovnaní s 2,7 miliardami, za ktoré to kúpili.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Nepravda

Robert Fico správne uvádza sumu 2,7 mld. eur na ktorú zahraniční akcionári v roku 2002 kúpili 49% akcií SPP. Nesprávne však uvádza, že mali na dividendách získať až 4,5 mld. eur. Tak ako je uvedené vyššie v inom Ficovom výroku, výška dividend vyplatených zahraničným investorom za 10 rokov je približ...

Robert Fico

SMER-SD

Nepredali ste SPP za 130 miliárd, viete, že to bolo menej. Bolo to 123, pretože 7 miliárd korún ste stratili na kurzovej strate.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Pravda

Výrok posudzujeme ako pravdivý, pretože okrem oficiálnych dokumentov pripravených počas prvej vlády Roberta Fica potvrdzujúcich tento výrok s ním vo faktickej rovine súhlasia aj viaceré vyjadrenia Ivana Mikloša.Právna analýza (pdf) privatizácie SPP uvádza, že pri privatizácii SPP v roku 20...

Ján Figeľ

KDH

Pretože už dnes sú firmy na Slovensku a pribúda ich, ktoré s veľkým rozdielom dodávajú plyn pre domácnosti, s rozdielom cez 100 eur ročne., cez 100 eur lacnejšie ako SPP.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Zavádzajúce

Pri priemernej spotrebe domácností žijúcich v rodinnom dome, ktoré používajú plyn na varenie, ohrev vody a kúrenie (29500 kWh ročne) poskytuje ročnú úsporu oproti SPP len jeden alternatívny dodávateľ. Iba rastúcim odobraným množstvom plynu od priemeru rastie aj úspora a aj počet alternatívnych ...

Ján Figeľ

KDH

Cena za 49%-ný podiel v skupine SPP bola 130 miliárd slovenských korún. Tieto financie išli na oddĺženie štátu a na dôchodkovú reformu. Pre porovnanie Transgas v tom istom roku česká veľká energetická firma za 97% vláda Českej republiky v roku 2002 utržila 110 miliárd českých korún, čo je asi 150 miliárd slovenských korún.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Nepravda

Je pravdou, že peniaze z predaja išli na oddlženie a dôchodkovú reformu. Ján Figeľ sa však mýli v oboch čiastkach. 49% akcií SPP bolo predaných zahraničnému akcionárovi za 120 mld. SK. Ján Figeľ uvádza vyššiu sumu. Podľa našich prepočtov sa cena za Transgas bola vyššia ako uvádza Figeľ, až...

Robert Fico

SMER-SD

zoberieme do rúk taký nástroj, ktorý máme dnes vo vnútri v SPP, ktorý nám zagarantuje štátu tak ako dnes robia Maďari, Poliaci a ďalší, že budeme kontrolovať ceny plynu pre domácnosti.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Pravda

Poľsko má skutočne plne regulovaný systém a  trh s plynom je takmer výhradne v rukách spoločnosti PGNiG, ktorej 84,75% akcií je vlastnených štátom. Pre svoju regulačnú činnosť v oblasti cien plynu sa však Poľsko potýka s Európskou Komisiou, ktorá postavila Poľsko pred súd pre nedodržovanie euró...

Robert Fico

SMER-SD

My (SMER-SD, pozn.) sme boli principiálne proti privatizácii SPP (v roku 2002).

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Pravda

Strana SMER-SD sa negatívne stavala k privatizácii SPP, ktorú presadzovali vtedajšie vládne strany. Vzhľadom na to, že SMER-SD dlhodobo bojovalo proti privatizácií strategických podnikov, výrok hodnotíme ako pravdivý.TASR, 15. augusta 2003:"Smer za absolútne neprijateľné, aby vláda SR pokračovala v ...

Robert Fico

SMER-SD

Zaujímavé je, že keď bola hodina otázok a opoziční poslanci mi (členom vlády, pozn.) postavili otázky, tak všetci opoziční poslanci odišli z parlamentu.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Pravda

Na základe výstupu v denníku Pravda, ktorý zaznamenal túto udalosť odchodu opozičných poslancov z rokovacej sály počas hodiny otázok, hodnotíme výrok ako pravdivý.Denník Pravda 20. septembra 2013 informoval (tlačené vydanie strana 2.) o tejto udalosti (prepis newton media):"Po hlasovaní&nb...

Robert Fico

SMER-SD

Smer-Sociálna demokracia je tu už 15 rokov.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Pravda

Strana SMER-SD vznikla v roku 1999. Rok 2013 je už 15. rokom pôsobenia SMER-SD. ...

Ján Figeľ

KDH

KDH je tu 23 rokov.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Pravda

KDH oficiálne ako politická strana vzniklo až 17. februára 1990. Proces formovania hnutia však čerpal z kresťanského disentu z dôb komunistického režimu, pri čom už 30. novembra 1989 bola z tohto prostredia publikovaná výzva na zakladanie kresťanskodemokratických klubov na Slovensku, pri ktorej stál...

Robert Fico

SMER-SD

Je to len povinná účasť (členov vlády, pozn.) na hodine otázok a na interpeláciách. To predsa jasne vyplýva z rokovacieho poriadku.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Pravda

Rokovací poriadok hovorí, že interpelovaní ministri, ako aj všetci členovia vlády sú povinní byť na interpelácií prítomní. Všetci členovia vlády musia byť prítomní aj pri hodine otázok. V iných prípadoch sa táto povinnosť v rokovacom poriadku neuvádza. Výrok R. Fica hodnotíme ako pravdivý.Rokovací p...

Ján Figeľ

KDH

Ale pán premiér, podľa Ústavy Slovenskej republiky sa člen vlády musí, musí zúčastniť rokovania Národnej rady.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Nepravda

Nie je pravda, že Ústava SR upravuje podmienku povinnej účasti členov vlády na rokovaní NR SR. Uvedená povinnosť sa nenachádza ani v prvej časti Ústavy SR - Národná rada SR, ani v inom oddiely Ústavy....

Ján Figeľ

KDH

Vy ste aj tú druhú časť (odvolávania Fica, pozn.) presunuli na noc.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Pravda

Už prvá mimoriadna schôdza odvolávania R. Fica sa uskutočnila v noci. Prvý rokovací deň mimoriadnej schôdze 17. septembra 2012 o 23:34 Paška oznámil, že poslanecké grémium sa nedohodlo. Preto dal hlasovať o návrhu, aby sa diskutovalo do stredy siedmej ráno a potom, aby sa pokračovalo znova veče...

Robert Fico

SMER-SD

Ako je možné, že keď sme rokovali, pán predseda, o generálnom prokurátorovi, my sme boli vtedy v opozícii, tak ste nám dali staré televízory do Národnej rady a ste nám vymedzili čas, že ty môžeš rozprávať maximálne 10 minút. Po 10 minútach ste nám brali slovo.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Zavádzajúce

Vtedajší predseda NR SR Richard Sulík v roku 2011 skutočne navrhol obmedziť celkový rečnícky čas na dvanásť hodín, keďže sa do rozpravy o voľbe generálneho prokurátora prihlásilo všetkých 62 poslancov opozičnej strany SMER-SD. Tým, že Sulík obmedzil čas na 12 hodín, SMER-SD dostal na základe pomerné...

Robert Fico

SMER-SD

Rokovalo sa o odvolávaní pani Radičovej v noci.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Pravda

NR SR začala rokovať o návrhu na odvolanie I. Radičovej tesne pre šiestou hodinou večer v utorok 13. septembra 2013. Rokovalo sa celú noc až do šiestej ráno nasledujúceho dňa. O pol siedmej sa hlasovalo o vyslovení nedôvery. ...

Robert Fico

SMER-SD

Lebo keď boli pravicové vlády, vždy išli ceny (plynu pre domácnosti, pozn.) hore. Keď došli ľavicové vlády, vždy boli ceny stabilné.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Nepravda

Rovnaký výrok povedal R. Fico aj v relácií O5M12 15. septembra 2013.Je síce pravdou, že ceny plynu pre domácnosti stúpali počas pravicových vlád. Faktom však je, že ceny plynu stúpali aj počas prvej vlády R. Fica (2006 - 2010). O cenovej stabilite počas prvej vlády R. Fica teda nemožno hovoriť....

Robert Fico

SMER-SD

Nemeckí a francúzski akcionári vytiahli za 10 rokov z SPP 3,5 miliardy eur na dividendách.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Pravda

K číslu 3,5 mld. eur z dividend za 10 rokov sa dostaneme na základe výročných správ prepočítaných konverzných kurzom. Je potrebné upozorniť, že v prípade, ak by sme prepočítavali dividendy v rokoch 2002-2008 priemerným kurzom koruny voči euru, výška dividend za 10 rokov by nedosiahla úroveň 3,5 mld....

Robert Fico

SMER-SD

Zosilnilo sa postavenie štátu pri rozhodovaní o určitých objemoch finančných prostriedkov pri investíciách.

O 5 minút 12 - 24.09.2013
Neoveriteľné

Ján Figeľ

KDH

Akcionárska zmluva hovorí o takzvanej osobitnej väčšine, kde stačí jeden z tých troch a už to máte. Alebo Napríklad pri riešení sporov sa už nevychádza podľa slovenského práva, ale podľa anglického.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Neoveriteľné

Ján Figeľ

KDH

Ale predkupné právo (na 49% SPP, pozn.) 12.12.2012, občania to môžu nájsť na rokovania.sk, vláda Slovenskej republiky sa rozhodla neuplatniť.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Neoveriteľné

Robert Fico

SMER-SD

Ja si pamätám, za našej napríklad prvej vlády prišli s návrhom na zvýšenie plynu až o 19% pre domácnosti.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Neoveriteľné

Robert Fico

SMER-SD

Mali ste možnosť počuť moje vystúpenie po vystúpení pána Lipšica, Nikoho som sa nedotkol, nikomu som nenadával, nikoho som neurážal.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Neoveriteľné

Robert Fico

SMER-SD

Ja som absolvoval za tých 21 rokov v politike niekoľko desiatok nocí v parlamente a vôbec mi to nevadilo.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Neoveriteľné

Presný počet nocí, ktoré Robert Fico strávil v parlamente nie je overiteľný, keďže Úrad vlády takýmito štatistikami nedisponuje. Jedno z vyjadrení R. Fica ohľadom nočného rokovania sa týka 12- hodinového zasadnutia vlády za účelom vyslovenia nedôvery Ivete Radičovej 14. septembra 2011...

Robert Fico

SMER-SD

Tri štandardné politické subjekty KDH, SDKÚ a Most-Híd v takej vážnej veci ako je odvolávanie predsedu vlády dali úvodné slovo samozvancovi pánovi Lipšicovi.

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Neoveriteľné

Robert Fico

SMER-SD

Bolo to KDH, ktoré hlasovalo za predaj SPP v roku 2002, za privatizáciu SPP...

O 5 minút 12 - 23.09.2013
Neoveriteľné
success
error