DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Ivan Uhliarik, R. Procházka-M.Fedor-R. Kalinák
Nedelné V politike sa pridržiavalo najdôležitejších udalostí minulého týždna, štrajku lekárov a odposluchom. V prvej casti sa k lekárom prišiel vyjadrit len minister Uhliarik bez oponentúry. V druhej casti relácie sa k odposluchom vyjadrovali R. Kalinák, M. Fedor a R. Procházka. Rec bola skôr o možnostiach ako kontrolovat odposluchy a prácu spravodajských služieb než priamo o kauze posledného odpocúvania.

Ivan Uhliarik

KDH
2 0 1 2

Radoslav Procházka

#SIEŤ
1 0 0 0

Robert Kaliňák

SMER-SD
4 0 0 1

Martin Fedor

SDKÚ-DS
0 0 0 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Ivan Uhliarik
 • Radoslav Procházka
 • Robert Kaliňák
 • Martin Fedor
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Robert Kaliňák

SMER-SD

Otázka: "A oni ani nemusia vám sprístupniť (odposluchy pozn.)." Odpoveď: Musia, to podľa zákona musia, ale len odpočúvanie, čiže my nesledujeme iné typy spisov, len odpočúvanie. .

V politike - 28.11.2011
Pravda

Zákony vzťahujúce sa k tejto problematike najmä zákon 166/2003 Z.z. sa bližšie o forme akou sú sprístupňované informácie pre kontrolné orgány (Výbory NRSR pre kontrolu činnosti SIS a VOS) nezmieňuje, pravda ale je, že orgány používajúce ITP musia nejakou formou požadované informácie kontrolným výbor...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Otázka:"A dnes to neviete robiť tie priebežné námatkové kontroly (toho kto a čo sa odpočúva v spravodajských službách pozn.)?" Odpoveď: Môžeme si vypýtať (odposluchy pozn.), len neviete, čo si máte pýtať.

V politike - 28.11.2011
Pravda

Kontrolu VOS upravuje zákon 198/1994 Z.z. o vojenskom spravodajstve. Konkrétne § 5 citovaného zákona v ods. 1 hovorí: Kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva vykonáva Národná rada Slovenskej republiky, ktorá na tento účel zriaďuje z poslancov osobitný kontrolný orgán.ods. 2: Členovia kontrolného ...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Ale na rozdiel od iných vecí v tomto príklade máme dobrý príklad z praxe. Na všetky rozhodnutia Národného bezpečnostného úradu bol zriadený osobitný útvar, ktorý je súčasťou Národnej rady, je to Výbor na kontrolu rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu, ktorý funguje 7 rokov, ktorý má prístup ku všetkým utajovaným skutočnostiam, ku spisom od vyhradeného po prísne tajné...

V politike - 28.11.2011
Neoveriteľné

Kontrolu NBÚ zabezpečujú dva výbor NR SR. Výbro na kontrolu činnosti NBÚ a výbor na preskúmavanie rozhodnutí. Ich práva a povinnosti upravuje zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností. Kontrola úradu Národnou radou Slovenskej republiky § 72(1) Kontrolu činnosti úradu vykonáva Národná ...

Martin Fedor

SDKÚ-DS

Po 6 mesiacoch musí byť občan vyrozumený. Samozrejme, že budú výnimky, pretože nemôžeme každému teroristovi, nemôžeme každému príslušníkovi cudzích tajných služieb povedať, že bol odpočúvaný. Pretože to by naozaj ohrozovalo bezpečnosť štátu ako takého, nás. Ale občanom, na ktorých bolo toto ITP alebo odpočúvanie teda rozhodnuté, že sa nasadzuje, tak do 6 mesiacov bude mať možnosť, teda každý štátny orgán bude povinný mu to oznámiť do tých 6 mesiacov.

V politike - 28.11.2011
Neoveriteľné

Znenie novely, o ktorej hovorí M. Fedor zatiaľ nie je zverejnené, nemôžeme preto výrok overiť. Zhŕňame len doplňujúce informácie M. Fedora, ktoré uviedol pre niektoré médiá. Pravda.sk (23. november 2011): Fedor tiež navrhuje rozšíriť práva občanov, ktorých by štátne orgány odpočúvali. Do pol roka...

Martin Fedor

SDKÚ-DS

Ja som predstavil vlastne návrh, ktorý je teraz na stole, o ktorom môžme ešte v rámci výboru ďalej podiskutovať, vyprecizovať, ale myslím si, že také dve zásadné veci, ktoré sú obsiahnuté v tomto návrhu, tak sú naozaj zásadného charakteru a posúvajú nás ďalej pri kontrole nad odpočúvaním, či boli legálne alebo nelegálne, to je v prvom rade, ale potom aj či sú odôvodniteľné alebo nie. A táto novela tohto zákona ide v zásade takými dvoma líniami. Po prvé chceme zvýšiť právomoci výboru, ktorý má ako jediný právomoc kontrolovať nasadzovanie odpočúvaní, to je jedna vec a po druhé ale chceme zvýšiť tiež informovanosť alebo právomoci občanov, ktorí sú dotknutí odpočúvaním samotným a keď poviem teda, začnem hovoriť o týchto občanoch, tak sa to bude týkať naozaj všetkých, na ktorých odpočúvanie bolo rozhodnuté, že bude nasadené.

V politike - 28.11.2011
Neoveriteľné

Znenie novely, o ktorej hovorí M. Fedor zatiaľ nie je zverejnené, nemôžeme preto výrok overiť. Zhŕňame len doplňujúce informácie M. Fedora, ktoré uviedol pre niektoré médiá. Plus Jeden Deň (25. november 2011): Po škandáloch s odpočúvaním chce Fedor prikázať úradom informovať ľudí, ktorí boli odpočúv...

Robert Kaliňák

SMER-SD

V roku 2003 po škandále s odpočúvaním denníka Sme a vtedajšieho myslím podpredsedu parlamentu Pavla Ruska...Dôkladným vyšetrovaním sa ani presne nezistilo, kto v tom čase zadal to číslo, či na polícii alebo na Slovenskej informačnej službe, nakoniec sa to predsa len priklonilo k tej Slovenskej informačnej službe, ale boli aj niektorí ľudia potrestaní, ale všetko boli skôr nejaké drobné hry.

V politike - 28.11.2011
Pravda

TASR (15. augusta 2003): Vojenská prokuratúra včera oficiálne začala opäť trestné stíhanie v kauze odpočúvanie redaktora denníka SME a podpredsedu parlamentu Pavla Ruska.Ako informovala TV Markíza v spravodajstve, podozrenie sa zúžilo z ôsmich príslušníkov SIS na troch. Údajne práve títo traja neusp...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Jedna vec je kontrola spravodajských služieb, kde pozná náš zákon kontrolu vojenského spravodajstva a civilného. To sú dva špeciálne výbory a ja predsedám výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby a potom je zákon, ktorý sa tiež zrodil na výbore pre obranu a bezpečnosť v roku 2003 po škandále s odpočúvaním denníka Sme a vtedajšieho myslím podpredsedu parlamentu Pavla Ruska,

V politike - 28.11.2011
Pravda

Zákony SR upravujú kontrolu informačných služieb v dvoch rôznych zákonoch. Kontrola vojenského spravodajstva je upravená v zákone č. 198/1994 o vojenskom spravodajstve, kde v § 5 je napísané: Kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva vykonáva Národná rada Slovenskej republiky, ktorá na tento účel z...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Po prvé, dá sa odpočúvať len za predpokladu, že je to nevyhnutné v demokratickej spoločnosti, čo znamená, podľa ustálenej judikatúry, že existuje naliehavá spoločenská potreba

V politike - 28.11.2011
Pravda

Podmienky, za akých možno niekoho odpočúvať, upravuje Trestný poriadok a zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technologických prostriedkov:V zákone (č.166/2003, .pdf.) o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technologických prostriedkov, v paragrafe 3, ods....

Ivan Uhliarik

KDH

Chcem povedať, že ten núdzový stav je možný vyhlásiť od nula alebo jedného dňa maximálne 90 dní.

V politike - 28.11.2011
Pravda

Ústavný zákon (č. 227/2002, .pdf) o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, v čl. 5, ods. 2, hovorí: "Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní."...

Ivan Uhliarik

KDH

Na Slovensku máme 7500 lekárov pri lôžku, zostáva 5500 lekárov, k dnešnému dňu, teraz k piatku máme ešte výpovedí 1969, čiže do 2 tisíc lekárov.

V politike - 28.11.2011
Neoveriteľné

Informáciu o celkovom počte lekárov pri lôžku sa nám nepodarilo zistiť, preto túto rovnicu o troch neznámych nedokážeme rozlúštiť. Lekárske odborové združenie (LOZ), udáva iný počet lekárov vo výpovedií. K dnešnému dňu je podaných 2386 výpovedí lekárov. ...

Ivan Uhliarik

KDH

Memorandum, ktoré vlastne bolo podpísané v piatok v noci, pani premiérkou, rieši všetky požiadavky.

V politike - 28.11.2011
Zavádzajúce

Lekárske odborové združenie (LOZ) deklarovalo od začiatku štyri hlavné ciele: 1) Zabezpečiť dodržiavanie Zákonníka práce a Vyhlášky týkajúcej sa minimálneho materiálneho a personálneho zabezpečenia bez rozdielu vo všetkých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.2) Zmeniť systém financovania zd...

Ivan Uhliarik

KDH

K piatku, tomuto piatku, čiže k predvčerajšiemu dňu stiahlo výpovede 431 ľudí (lekárov pozn.).

V politike - 28.11.2011
Neoveriteľné

Bohužiaľ sa nám nepodarilo nájsť oficiálny údaj o počte všetkých, k 25. novembru 2011, stiahnutých výpovedí lekárov. Na stránke Lekárskeho odborového združenia (LOZ) sa nachádza údaj o počte aktuálne podaných výpovedí. Informácie o počte všetkých stiahnutých výpovedí k dnešnému dátumu nie sú n...

Ivan Uhliarik

KDH

Je tam, sú tam rôzne sankcie (za neuposlúchnutie núdzového stavu pozn.). Tá najnižšia sankcia je pokuta do výšky bývalých 10 tisíc korún, myslím, že je to 330 eur, sú tam samozrejme aj ďalšie sankcie,

V politike - 28.11.2011
Neoveriteľné

Ivan Uhliarik

KDH

Tých 30 nemocníc, ktoré sú pod, 27 nemocníc, ktoré čelia týmto výpovediam, ...

V politike - 28.11.2011
Pravda

SITA z dňa 23. novembra 2011: "Prezident Ivan Gašparovič dal v stredu viac ako 2 000 lekárom, ktorí podali začiatkom októbra výpovede, ultimátum. Buď sa do soboty s ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom dohodnú, alebo požiada vládu o vyhlásenie núdzového stavu. Znamenalo by to, že by lekári muse...

success
error