DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Duriš Nicholsonová a Hrnciar v Na telo
Na telo - 16.09.2018

Andrej Hrnčiar

#SIEŤ
3 0 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Andrej Hrnčiar
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Andrej Hrnčiar

#SIEŤ

Ja sám som niekedy nehlasoval za vládne návrhy zákonov (...)

Na telo - 17.09.2018
Pravda

Prostredníctvom databázy Národnej rady SR na jej internetovej stránke sa nám podarilo nájsť v tomto volebnom období celkovo osem vládnych návrhov, pri ktorých podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar nehlasoval za takýto návrh. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. Do overovania boli zahrnuté všetky náv...

Andrej Hrnčiar

#SIEŤ

Správa OLAFu ešte neznamená to, že Slovensko bude niečo platiť…

Na telo - 17.09.2018
Pravda

Podľa tlačovej správy Finančnej správy SR Európska komisia v súčasnosti voči Slovenskej republike nevedie žiadne konanie a ani nevymáha od Slovenskej republiky žiadne peniaze. Finačná správa SR sa vo svojom stanovisku vyjadrila, že “nie je pravda, že Slovensko musí zaplatiť ...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Ja som sa samoudala na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií (pre neuvedenie chaty v majetkovom priznaní, pozn.), (…) takže budem musieť platiť pokutu.

Na telo - 17.09.2018
Pravda

Z ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov vyplýva, že pri uvedení neúplných alebo nepravdivých údajov v majetkovom priznaní sa údava pokuta vo výške trojnásobku mesačného platu (pdf., odsek 10 , písmeno b). Zákon ale nešpecifikuje prípady, kedy vere...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

V tej vyšetrovacej správe (OLAF-u, pozn.) sa vlastne hovorí o tom, že na takomto obrovskom podvode v takýchto veľkých číslach sa muselo podieľať niekoľko veľmi sofistikovaných a organizovaných zločineckých skupín a dokonca sa tam hovorí aj tom, čo teda dosvedčujú ani niektorí odborníci na clá zo Slovenska, že jednoducho to bolo nemožné zorganizovať to bez toho, aby o tom vedeli špičky, ktoré viedli colníkov, alebo politické špičky na ministerstve financií (Imrecze, Meager, Kažimír, pozn.).

Na telo - 17.09.2018
Nepravda

Vo výročnej správe OLAF-u, ktorú Ďuriš Nicholsonová spomína, sa síceuvádza, že sa na colných podvodoch podieľali organizované kriminálne skupiny, ale v správe sa neuvádza, že by sa na nich mali podieľať aj predstavitelia vlády, ani vedúci predstavitelia colného úradu. Toto uvádza len býval...

Andrej Hrnčiar

#SIEŤ

Väčšinou prechádzajú návrhy, aj ústavnou väčšinou, pozrite si hlasovania, ešte sa nestalo, že by vládny návrh zákona nebol schválený…

Na telo - 17.09.2018
Pravda

V zozname neschválených návrhov zákonov sa za súčasné legislatívne obdobie nachádza iba jeden vládny návrh zákona z júla 2017, ten bol však v novembri 2017 listom vzatý späť. Všetky ostatné vládne návrhy boli v tomto legislatívnom období schválené. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Vo vládnom návrhu...

Andrej Hrnčiar

#SIEŤ

V roku 2015 OLAF vydal nejakú metodiku, na základe ktorého sa určujú clá, (...) Od roku 2015 patríme až do súčasnosti s krajinou s najnižším objemom preclenia podhodnoteného ázijského tovaru, takže jendoznačne sme urobili kroky, aby sa tak nedialo…

Na telo - 17.09.2018
Neoveriteľné
success
error