DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Hrnčiar

#SIEŤ

Správa OLAFu ešte neznamená to, že Slovensko bude niečo platiť…

Duriš Nicholsonová a Hrnciar v Na telo - 17.09.2018
Pravda

Podľa tlačovej správy Finančnej správy SR Európska komisia v súčasnosti voči Slovenskej republike nevedie žiadne konanie a ani nevymáha od Slovenskej republiky žiadne peniaze. Finačná správa SR sa vo svojom stanovisku vyjadrila, že “nie je pravda, že Slovensko musí zaplatiť 302 miliónov eur. Táto medializovaná suma nie je konečná a musí ju ešte posúdiť Európska komisia, pričom finančná správa jednoznačne považuje výšku sumy za neopodstatnenú a neoprávnenú.” Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Andrej Hrnčiar výrokom narážal na výročnú správu Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), v ktorej presne popisuje (.pdf, s. 26) celý priebeh colných podvodov s podhodnoteným tovarom z Číny, na ktorých sa v rokoch 2013 a 2014 podieľali viaceré krajiny Európskej únie, a to najmä Veľká Británia, Slovensko, Česko, Francúzsko, Malta. Colné podvody sa diali, keď na poste prezidenta Finančnej správy bol František Imrecze a na poste štátnej tajomníčky Ministerstva financií SR bola Dana Meager. 

OLAF v roku 2017 uzavrel rozsiahle vyšetrovanie a v tlačovej správe zo 6. júna 2018 zhrnul výsledky vyšetrovacej činnosti úradu, kde odporučil, aby sa do rozpočtu EÚ vrátili prostriedky vo výške vyše 3 miliardy eur. Vo výročnej správe OLAF uvádza (.pdf, s. 26), že podvody na Slovensku, v Česku, vo Francúzsku a na Malte boli stanovené v celkovej sume viac ako 300 miliónov eur. OLAF uvádza, že najväčšie straty pre rozpočet EÚ boli vo Veľkej Británii, a to v celkovej sume 1,9 miliardy eur. Slovenská republika je podľa OLAF-u zodpovedná za vyberanie cla na svojom území a do rozpočtu EÚ má zaplatiť 302 miliónov eur. 


Dátum zverejnenia analýzy: 16.09.2018
success
error