DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Hrnčiar

#SIEŤ

Ja sám som niekedy nehlasoval za vládne návrhy zákonov (...)

Duriš Nicholsonová a Hrnciar v Na telo - 17.09.2018
Pravda

Prostredníctvom databázy Národnej rady SR na jej internetovej stránke sa nám podarilo nájsť v tomto volebnom období celkovo osem vládnych návrhov, pri ktorých podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar nehlasoval za takýto návrh. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Do overovania boli zahrnuté všetky návrhy, novelizácie zákonov, zákony vrátené prezidentom SR, ktorých predkladateľom bola vláda SR. Taktiež uznesenia vlády, voľby do verejných funkcií, kde kandidátov navrhuje vládny kabinet v súčasnom volebnom období do dňa 12.9. 2018. 

V rámci celého legislatívneho procesu, ktorý prebieha pri daných návrhoch, boli do úvahy brané tri kľúčové hlasovania: hlasovanie o postúpení k druhému čítaniu, hlasovanie o postúpení k tretiemu čítaniu a napokon záverečné hlasovanie o návrhu ako celku.  

Na základe toho bolo zistených päť hlasovaní, v ktorých Andrej Hrnčiar nehlasoval. To znamená, že na hlasovaní bol prítomný ale nezvolil ani jednu z možností „za“, „proti“, „zdržal som sa“:

1. Správa generálneho prokurátora za rok 2015: Nehlasoval     

2. Vládny návrh zákona o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, prvé čítanie : Nehlasoval

3. Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, 3. čítanie: Nehlasoval

4. Vládny návrh zákona o sudcoch a prísediacich, prvé čítanie: Nehlasoval

5. Vládny návrh zákona o energetike, 3. čítanie: Nehlasoval

Pri zvyšných troch zmienených prípadoch, kedy poslanec nehlasoval za návrh vlády, zvolil možnosť zdržať sa hlasovania:

1. Návrh zákona o sociálnom poistení, pristúpenie k 3. čítaniu: Zdržal sa

2. Vládny návrh zákona o odpadoch, 2. čítanie: Zdržal sa

3. Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov: Zdržal sa 

Dátum zverejnenia analýzy: 16.09.2018
success
error