DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Boj o palác sa zacína a plány Kotlebu v BBSK
TA3 priniesla v nedelu vôbec prvú televíznu debatu kandidátov na prezidenta vo volbách v roku 2014. Stretli sa v nej Radoslav Procházka a Milan Knažko. V druhej casti relácie V politike dostal priestor aj Marian Kotleba, novozvolený predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. Vzhladom na to, že relácia trvala takmer 90 minút, zaznelo pomerne málo faktických tvrdení, len 18. V prípade všetkých troch hostí sme ich zaznamenali zhodne po šest. Podstatné je však to, že najmä prezidentskí kandidáti zaznamenali viacero nepresností aj v tom malom pocte faktických tvrdení.

Knažko tvrdil, že vo Francúzsku je limit na podporu politickej strany stanovený na 2 800 eur na osobu za jeden rok. Je to však až 7500 eur. Hovoril tiež o clánku Ústavy SR, podla ktorého má byt prezident „nestranícky a nezávislý“, ale v Ústave sa nic také nepíše. Myslíme si tiež, že Knažko zavádza, ak tvrdí, že SMER-SD jednoznacne oznámil, že ohlási svojho kandidáta na prezidenta zaciatkom decembra, a navyše, že tento slub nenaplnil.

Procházka tvrdil, že je jediným prezidentským kandidátom, ktorý má vytvorený transparentný úcet. No okrem neho má takýto úcet zriadený aj Lubica Blašková a Pavol Hrušovský. Podla neho bolo v októbri nezamestnaných 406 tisíc ludí. Tento údaj bol však platný v septembri, Procházka teda uvádza starý údaj.

V prípade Kotlebu sme už v minulosti vyhodnotili jeho výrok o výške sociálnych dávok ako nepravdivý. Opät vyslovil podobné tvrdenie. Podla neho poberajú niektorí obcania na sociálnych dávkach mesacne viac ako je dvojnásobok minimálnej mzdy. Podla nás však poberatel dávky v hmotnej núdzi nemôže dostat takúto sumu.

Radoslav Procházka

#SIEŤ
4 2 0 1

Milan Kňažko

Nestraníci
3 2 1 1


0 1 0 0

Marian Kotleba

ĽSNS
5 1 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Radoslav Procházka
 • Milan Kňažko
 • Marian Kotleba
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Marian Kotleba

ĽSNS

25.novembra sme dali trestné oznámenie pre podozrenie zo skartácie dokumentov, respektíve pre machinácie s dokladmi na úrade samosprávneho kraja, ktoré sme dali ako výsledok podnetu od jedného z pracovníkov úradu.

V politike - 02.12.2013
Pravda

Výrok Mariana Kotlebu hodnotíme ako pravdivý, pretože podľa dostupných informácií skutočne podal trestné oznámenie v spomínanej súvislosti.Portal sme.sk 26. novembra 2013 informoval o tom, že M. Kotleba podal 25. novembra večer trestné oznámenie v súvislosti s podozrením zo skart...

Marian Kotleba

ĽSNS

... pretože si musíme povedať na rovinu, že dnes sú niektorí poberatelia sociálnych dávok ohodnotení, keď to musím tak povedať, možno aj dvojnásobne oproti ľuďom, ktorí pracujú za minimálnu mzdu, čiže tento sociálny systém je dnes úplne zlý.

V politike - 02.12.2013
Nepravda

Výrok Mariana Kotlebu hodnotíme ako nepravdivý, keďže neexistuje podľa zákona prípad, v ktorom by človek poberajúci dávky v hmotnej núdzi dostával dvojnásobok minimálnej mzdy.Minimálna mzda na Slovensku od 1. januára 2013 je 337,7 eur, v čistom to predstavuje sumu 290,7 eur. Jej dvojnásobo...

Marian Kotleba

ĽSNS

Kraj má zo zákona kompetenciu vytvárať zložky svoje právne samostatné, ktoré môže poveriť nejakými úlohami.

V politike - 02.12.2013
Pravda

Tvrdenie Mariana Kotlebu je síce dosť všeobecné, ale v takejto podobe má podľa nás oporu v zákone. Preto výrok hodnotíme ako pravdivý.Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov:§ 4(1) Samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby ...

Marian Kotleba

ĽSNS

A druhé riešenie je to, ktoré som obhájil, alebo teda navrhol vypracoval a obhájil v rámci diplomovej práce na Ekonomickej fakulte UMB a to, že by sme formou zriaďovania obecných hliadok v spolupráci so starostami, prípadne v spolupráci s obecnými políciami jednoducho rozšírili kapacitné možnosti týchto orgánov bez nejakého razantného navyšovania ich rozpočtu.

V politike - 02.12.2013
Pravda

Marian Kotleba vypracoval a obhájil diplomovú prácu na Ekonomickej fakulte UMB. V práci sa M. Kotleba venuje bezpečnosti a ochrane obyvateľov, ktorá podľa neho patrí medzi základné úlohy štátu. V abstrakte diplomovej práce uvádza, že "Cieľom práce je na základe analýzy ekonomických a legislatív...

Marian Kotleba

ĽSNS

Viete, mňa trošku tak zarazilo alebo prekvapilo to odloženie môjho nástupu do úradu, je mediálne známe, že sa tak malo uskutočniť 29.novembra a vzhľadom na výsledok volieb samozrejme to bolo zrušené, a posunuté doposiaľ na neurčito.

V politike - 02.12.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože ustanovujúce 1. zasadnutie Zastupiteľstva BBSK bolo skutočne presunuté na náhradný termín. Oficiálna stránka BBSK uvádza: "Ustanovujúce 1. zasadnutie Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré bolo naplánované na dňa 29. novembra 2013 ...

Milan Kňažko

Nestraníci

... bolo jednoznačne oznámené, že na začiatku decembra, to jest medzi 7 a 9 bude ohlásená kandidatúra (na prezidenta SR stranou SMER-SD, pozn.). Ani tento sľub sa nenaplnil.

V politike - 02.12.2013
Zavádzajúce

Výrok Milan Kňažka hodnotíme ako zavádzajúci, pretože sa domnievame, že nebolo "jednoznačne oznámené", kedy bude ohlásený kandidát na prezidenta za sranu SMER-SD, a hlavne preto, že M. Kňažko dňa 1. decembra tvrdí "tento sľub sa nenaplnil", pričom hovorí o dátume, ktorý ešte len nastane (7. až 9. de...

Milan Kňažko

Nestraníci

Ja som začínal ako baník ...

V politike - 02.12.2013
Pravda

Podľa dostupných zdrojov, Milan Kňažko skutočne pracoval ako baník. V jeho profile na portáli vlada.gov.sk sa uvádza: "Po ukončení štúdia na Strednej škole stavebnej v roku 1963 sa prihlásil na Vysokú školu muzických umení v Bratislave, kam ho však neprijali, a preto sa zamestnal ako kulis...

Milan Kňažko

Nestraníci

Ja zastávam názor, že prezident a jeho priama voľba je naozaj o tom, čo hovorí podľa mňa ten dominantný článok ústavy o prezidentovi, že má byť nestranícky a nezávislý.

V politike - 02.12.2013
Nepravda

Nevieme určiť, ktorý článok Ústavy SR považuje Milan Kňažko za "dominantný", avšak v Ústave SR sa nepíše nič o tom, že prezident SR by mal byť "nestranícky a nezávislý". Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.Ústava SR nehovorí v prípade prezidenta nič konkrétne v súvislosti s tým, že by mal byť ...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Ja som vo verejnej službe v Národnej rade SR 3 roky ...

V politike - 02.12.2013
Pravda

Radoslav Procházka sa stal poslancom NR SR poprvýkrát v roku 2010. Poslanecký sľub zložil dňa 8. júla 2010. Výrok teda hodnotíme ako pravdivý, keďže R. Procházka je poslancom NR SR niečo vyše troch rokov....

Milan Kňažko

Nestraníci

... ja som kedysi pred 20 rokmi založil ministerstvo zahraničných vecí, ktoré dodnes funguje na báze tej istej realizácie koncepcie zahraničnej politiky, ktorú sme napísali vtedy.

V politike - 02.12.2013
Neoveriteľné

Milan Kňažko stál na čele Ministerstva medzinárodných vzťahov s krátkou prestávkou od roku 1990 do marca 1993 (od 1. januára 1993 transformované na Ministerstvo zahraničných vecí SR, pozn.). V auguste 1992 predložil M. Kňažko novú organizačnú štruktúru ministerstva, ktorá bola po vzniku samosta...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

... niečo ako aktívnu ekonomickú diplomaciu. A ja túto tému, hovorím o nej už dlho, a veľmi mi na nej záleží. Hovoril som o nej minulý týždeň aj na hospodárskom klube, a to je jedna z vecí, ktoré prezident republiky môže, podľa mňa musí robiť a má na to kompetenciu v Ústave SR ...

V politike - 02.12.2013
Pravda

Radoslav Procházka skutočne už viackrát hovoril (viď nižšie, pozn.) o ekonomickej diplomacii ako o jednej z hlavných priorít, ktoré by chcel napĺňať ak by bol zvolený za prezidenta SR. Podľa dostupných zdrojov hovoril o tejto téme aj na zasadnutí Hospodárskeho klubu. R. Procházka tvrdí, že takáto ko...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Ale ešte k tej nezamestnanosti, za október tých 13,7 %, to je 406 tisíc ľudí. ... tých 406 tisíc ľudí bez práce, to nie je číslo, to sú konkrétne osudy.

V politike - 02.12.2013
Nepravda

Radoslav Procházka hovorí zrejme o celkovom počte evidovaných uchádzačov o zamestnanie (UoZ, pozn.). Podľa údajov ÚPSVaR bol celkový počet UoZ za mesiac október 2013 (posledné dostupné údaje, pozn.) na úrovni 402 505 a za mesiac september to bolo 406 498. Keďže R. Procházka sa snaží u...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

... ja sa už tretí rok snažím presadiť zákon, ktorý by verejných funkcionárov zaviazal k hmotnej zodpovednosti za škodu, ktorú občanom SR spôsobia ...

V politike - 02.12.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože Radoslav Procházka predložil návrh zákona, ktorý by verejných funkcionárov zaviazal k hmotnej zodpovednosti. Keďže samotný návrh zákona bol predložený pred viac ako dvoma rokmi, možno uznať aj to, že sa R. Procházka snaží o presadenie tohto zákona už tretí ...

Milan Kňažko

Nestraníci

Tu by som len rád poznamenal, že Francúzi napríklad majú obmedzenú možnosť, ako podporiť politickú stranu. Je to 2 800 euro.

V politike - 02.12.2013
Nepravda

Výrok Milana Kňažka hodnotíme ako nepravdivý, pretože spomínané obmedzenie je na úrovni 7 500 eur a nie 2 800 eur.Maximálna čiastka, ktorou môžu fyzické osoby podporiť politickú stranu je 7500 eur na osobu, pričom príspevky právnických osôb sú zakázané. Súhrnné informácie o financovaní politických s...

Milan Kňažko

Nestraníci

... ja som verejne činný v tejto krajine skoro 50 rokov, že som bol v politickom živote 13 rokov, bol som pri všetkých kľúčových udalostiach, či pri zmene režimu, či pri vzniku suverénneho Slovenska alebo pri ďalšej dosť zásadnej systémovej premene roku 1998

V politike - 02.12.2013
Pravda

Milan Kňažko pravdivo uvádza informácie zo svojej minulosti. Formulácia "verejne činný" je podľa nás problematická, pretože evokuje pôsobenie vo volenej funkcii, aktívne pôsobenie v organizácií alebo hnutí, ktoré zasahujú do verejného diania alebo podobne. M. Kňažko pod týmto pojmom pravdepodobne my...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Do toho prvého októbra, odkedy máme všetko na transparentnom účte, sme minuli 103 481 eur.

V politike - 02.12.2013
Neoveriteľné

Radoslav Procházka tvrdí, že v období pred 1. októbrom 2013 minul na prezidentskú kampaň 103 481 eur. Toto tvrdenie však nemožno overiť. Ak by mal R. Procházka financovanie kampane zverejnené prostredníctvom transparentného účtu aj pred 1. októbrom, mohli by sme získať aspoň istú predstavu o použitý...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Ja mám ako jediný z kandidátov transparentný účet, od prvého októbra sa všetko, čo sa aj minulo a čo sme aj dostali, je na webe k nahliadnutiu pre všetkých ...

V politike - 02.12.2013
Nepravda

Výrok Radoslava Procházku hodnotíme ako nepravdivý, pretože minimálne ďalší dvaja kandidáti na prezidenta majú vytvorený transparentný účet.Je pravda, že R. Procházka má zriadený transparentný účet, na ktorom možno sledovať pohyby na účte od začiatku októbra 2013. Nie je však pravda, že R. Proc...

Marian Kotleba

ĽSNS

Nemusel by ich platiť kraj, ale kraj môže a v zmysle zákona takú kompetenciu má, pri združení niekoľkých obcí, ktorých spája spoločný problém, im na túto potrebu poskytnúť časť zo svojho rozpočtu. (hovorí o zriadení obecnej polície, pozn.)

V politike - 02.12.2013
Pravda

Napriek tomu, že sú citované znenia zákonov vágne, je možné o ne oprieť argumentáciu za účelom prerozdeľovania prostriedkov rozpočtu vyššieho územného celku v zmysle zákona tak, ako uvádza Marian Kotleba. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov:...

V piatok mi zo Slovenskej pošty prišlo upozornenie listom, že pracovníci úradu samosprávneho kraja odmietajú prevziať moju poštu, ktorá je smerovaná už na úrad samosprávneho kraja ... jednoducho úrad má splnomocnenie na to, aby to preberal.

V politike - 02.12.2013
Neoveriteľné

Ja vám teraz poviem niečo, o čom nevedia obyvatelia SR, lebo to nemajú odkiaľ vedieť. 25. (novembra, pozn.) sme podali trestné oznámenie z dôvodu, že naši informátori chceli mať zaručenú anonymitu, tak priamo do rúk agentov Národnej kriminálnej agentúry. To je vlastne pre tých, ktorí sa v tomto prostredí pohybujú, vedia, že je to vlastne reformovaný úrad boja proti organizovanej kriminalite a úrad boja proti korupcii ...

V politike - 02.12.2013
Nepravda

Informáciu o samotnom podaní trestného oznámenia hodnotíme v inom výroku Mariana Kotlebu. V tomto výroku sme overovali to, či naozaj "obyvatelia SR nemajú odkiaľ vedieť o podaní trestného oznámenia do rúk agentov Národnej kriminálnej agentúry."Portal sme.sk 26. novembra 2013 informoval o tom, že&nbs...

Milan Kňažko

Nestraníci

Ale treba si uvedomiť, že po prvom kole politické strany namiesto sebareflexie, namiesto konkrétneho pomenovania dôvodov a problémov, ktoré viedli už k takému nečakanému výsledku, ktorý nasledoval po prvom kole, sa začali navzájom obviňovať.

V politike - 02.12.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože vo viacerých prípadoch reagovali predstavitelia politických strán na zvolenie Mariana Kotlebu za predsedu BBSK tak, že obviňovali iné strany z takéhoto výsledku volieb do VÚC.  Robert Fico označil za vinníka pravicové strany, ktoré navrhli za kandidáta na p...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Napríklad rád by som použil článok 101 odsek 1 v spojení s článkom 102 písmeno R Ústavy SR na kontrolu, aktívnu kontrolu toho, ako vláda plní svoje programové vyhlásenia. Ak môžem teda konkrétne ešte dvoma vetami to dopovedať, chcem sa raz mesačne zúčastniť aktívne zasadnutia vlády a raz štvrťročne chcem verejnosti ponúknuť podrobné hodnotenie toho, ako vláda plní svoje programové vyhlásenie.

V politike - 02.12.2013
Pravda

V prípade tohto výroku sme overovali, či Radoslav Procházka uvádza kompetencie prezidenta SR v správnom kontexte. Keďže spomínané články Ústavy SR umožňujú prezidentovi vyžadovať informácie od vlády SR, a zároveň sa prezident môže zúčastňovať aj rokovania vlády, výrok hodnotíme ako pravdivý. Treba v...

success
error