DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mgr. Branislav Kočan

4 4 0 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Branislav Kočan

My máme najvyššie percento zastúpenia žien v školstve zo všetkých krajín OECD.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 27.01.2016
Nepravda

Takmer vo všetkých krajinách OECD (okrem Japonska a Mexika) podľa rebríčka z roku 2013 (najnovšie údaje) prevažujú v školstve ženy. Na Slovensku tvoria ženy až 76% zamestnancov v školstve. V tejto hodnote sú zastúpené všetky stupne školstva (predškolské, primárne, sekundárne, ter...

Branislav Kočan

Zriaďovatelia si celkom neoprávnene okrem počtu zapojených učiteľov pýtajú aj menné zoznamy...Ja som si pozeral zákon 596. Tam to nevidím medzi právomocami zriaďovateľov takto postupovať.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 25.01.2016
Pravda

Na základe informácií zo zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov hodnotíme výrok ako pravdivý. Zákon naozaj spomínanú problematiku neupravuje.Právo na štrajk je podstatou čl. 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Bronislav Kočan mal ...

Branislav Kočan

(...) bol jeden projekt, kde 49 škôl a potom ešte neskôr ďalších 177 dostali vybavenie učební približne v sume 170 až 200 miliónov eur.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 25.01.2016
Nepravda

Projekt Podpora polytechnickej výchovy na základných školách popisuje na svojich stránkach Ministerstvo školstva SR a aj denník Pravda.  Prvý projekt vybavil od marca 2013 odborné učebne fyziky, techniky, biológie a chémie na 49 pilotných ZŠ v 7 VÚC okrem Bratislavského kraja. Nikde sa suma 170-20...

Branislav Kočan

..v poslednom čase sa investuje do didaktického prostredia len cez eurofondy.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 25.01.2016
Neoveriteľné

Podobný výrok o financovaní didaktických pomôcok sme overovali 17. januára 2016.  Súhrnné informácie o tom, koľko finančných prostriedkov ide na didaktické pomôcky či už zo štátneho rozpočtu alebo z eurofondov, sa nám nepodarilo nájsť. Štátny rozpočet v tomto nie je dostatočne špecifický a ani na st...

Branislav Kočan

Podporuje nás akademická obec, filozofická fakulta, ďalšie fakulty, podporujú nás, rodičia nám píšu podporné stanoviská, podporujú nás herci, podporujú nás športovci, podporuje nás veľká časť verejnosti.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 25.01.2016
Pravda

Na stránke Iniciatívy slovenských učiteľov www.isu.sk môžeme nájsť zoznam ľudí a organizácií, ktoré túto iniciatívu a štrajk učiteľov podporujú. Patria sem rôzni herci, športovci, akademické organizácie (napr. vysoké školy, žiacke rady...), odborové a stavovské organizácie i občianky a občania. Výro...

success
error