DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Kočan

Vy zakladáte (Draxler, pozn.) teraz dva mesiace, mesiac pred voľbami pracovné skupiny, ktoré sa napríklad bavia o financovaní školstva. A pritom v pláne úloh legislatívnom vlády na rok 2013 bolo vypracovať komplexnú zásadnú zmenu zákona číslo 597/2003 o financovaní škôl.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 25.01.2016
Nepravda

Začiatkom januára minister Draxler oznámil, že v súvislosti s bodmi uvedenými medzi požiadavkami štrajkujúcich učiteľov ministerstvo pripravilo pracovnú skupinu, do ktorej pozýva aj zástupcov ISU. O akýchkoľvek predošlých pokusoch o pracovné skupiny dostupné údaje neexistujú. V pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013 sa ale spomína len prepracovanie nariadenia, ktoré sa týka len podrobností rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, nemalo sa teda jednať o komplexnú zmenu zákona. Vypracovnia komplexnej zásadnej zmeny zákona o finacovaní škôl, bol až v legislatívnom pláne na rok 2014. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Začiatkom januára 2016 sa objavilo niekoľko správ o tom, že minister Draxler dáva dokopy pracovnú skupinu(SITA) so zameraním na financovanie školstva a kontinuálne vzdelávanie:
"Minister školstva Juraj Draxler ponúkol zástupcom Iniciatívy bratislavských učiteľov a Slovenskej komory učiteľov, aby sa podieľali na práci pracovných skupín, ktoré na ministerstve formujú. Pracovné skupiny sa pritom majú stretnúť v januári a budú sa venovať najpálčivejším témam v regionálnom školstve, ako napríklad kontinuálnemu vzdelávaniu, modelu financovania slovenských škôl či učebnicovej politike." Podľa dodatočne zaslaného vyjadrenia Branislava Kočana však minister nepozval zástupcov Iniciatívy bratislavských učiteľov tak, ako to tvrdí SITA. Túto informáciu však nedokážeme overiť z dostupných zdrojov, neinformuje o tom ani samotné ministerstvo.

Predchádzajúce pracovné skupiny sa venovali napríklad zmene zákonov v oblasti športu alebo akreditácii vysokých škôl. O obdobnej pracovnej skupine sa však hovorí až teraz v roku 2016.

Úlohou č. 19 plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013 (.pdf, s. 29) pritom je: 
"Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov."
Ako dôvod pritom uvádza to, že:
"Novela sa navrhuje na základe § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a poznatkov z aplikačnej praxe súvisiace so skvalitnením normatívneho financovania škôl a štátnych školských zariadení. Ide o zmeny v jednotlivých kategóriách stredných odborných škôl v súvislosti so schválením nových odborov vzdelávania z experimentálneho overovania a v súvislosti s efektívnejším vynakladaním finančných prostriedkov na žiakov športových gymnázií."

V rámcovom pláne legislatívnych úloh(.pdf,s.19), no v časti pre 2. štvrťrok roka 2014 (teda nie pre rok 2013) je ku zákonu o financovaní škôl a školských zariadení napísané nasledovné:
"Navrhuje sa nový zákon o financovaní škôl a školských zariadení, ktorý bude obsahovať všetky pravidlá financovania v oblasti prenesených kompetencií a originálnych kompetencií. Cieľom novely zákona je jasne definovať kompetencie v oblasti školstva týkajúce sa samosprávy, štátnej správy a školskej samosprávy."

Dátum zverejnenia analýzy: 24.01.2016
success
error