DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Kočan

...v roku 2012 odborový zväz formuloval požiadavky, napríklad čo sa týka platov, aby sa platy dostali do roku 2016 na úroveň 1,2 až 1,6-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Dneska sme niekde na úrovni 1,07, čo sa týka všetkých pedagogických a odborných, 1,07-násobku.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 25.01.2016
Pravda

Odborový zväz žiadal v septembri 2012 priemernú výšku platov učiteľov na úrovni 1,2- 2,0 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve a následne v novembri požiadavku znížil na 1,2-1,6 násobok. Platové požiadavky pri tomto novembrovom štrajku sa teda zhodujú s Kočanovým tvrdením. Pre rok 2015 predstavovala skutočne priemerná mzda v školstve 1,07 násobok priemernej mzdy v hospodárstve. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

V roku 2012 sa najprv uskutočnil štrajk, v septembri, kedy sa zapojilo 100 000 ľudí a žiadali zvýšenie platov učiteľov a nepedagogických zamestnancov minimálne o 10 %. „Tiež žiadame upraviť systém odmeňovania zamestnancov v školstve tak, aby platy pedagogických a odborných zamestnancov boli na úrovni 1,2 až 2,0-násobku priemerného platu v národnom hospodárstve,“ doplnil vtedy Ondek.

V novembri 2012 pokračovali učitelia v štrajku, pričom požiadavky učiteľov boli:

„Školskí odborári trvajú na desaťpercentnom zvýšení tarifných miezd pre všetkých pracovníkov regionálneho a vysokého školstva. Očakávajú postupné kroky, aby do konca volebného obdobia podiel HDP na školstvo dosiahol šesť percent. Platy učiteľov v regionálnom školstve by mali postupne dosiahnuť úroveň 1,2 až 1,6-násobku priemerného platu v národnom hospodárstve a u vysokoškolských 1,7 až trojnásobku. Ďalej chcú, aby sa platová tabuľka pre nepedagogických zamestnancov začínala minimálnou mzdou."
 

Portál aktualne.atlas.sk, odvolávajúc sa na Ministerstvo školstva, uvádza priemerný plat učiteľov a pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve v prvom štvrťroku 2015 vo výške 952 eur. V rozpočte verejnej správy na roky 2016 až 2018 (.pdf, s.45) sa uvádza priemerná mzda v národnom hospodárstve v roku 2015 vo výške 887 eur, čo predstavuje v prípade platov učiteľov 1,07-násobok tejto mzdy. 

Dátum zverejnenia analýzy: 24.01.2016
success
error