DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Na nasledujúcom grafe môžeme vidieť a porovnať mieru rozvodovosti v rôznych krajinách sveta (údaje z roku 2013). Z grafu je vidieť, že Slovenská republika sa v miere rozvodovosti nachádza v strede. Miera rozvodovosti na Slovensku je 2.0. Vyššou mierou rozvodovosti ako Slovensko sa vyznačuje napr. Česká republika, Švédsko, Fínsko. Na základe toho, že posledné dostupné údaje sú z roku 2013 a ťažkosti objektívne zhodnotiť, aké čísla predstavujú vysokú rozvodovosť, hodnotíme výrok ako neoveriteľný.Vývoj rozvodovosti a počet rozvodov na Slovensku si môžete pozrieť v grafe tu . Z grafu môžeme vidieť, že miera rozvodovosti a súčasne počet rozvodov na Slovensku od roku 2010 klesá.

Podľa Štatistického úradu SR bolo v roku 2013 o 13 ukončených konaní menej než v roku 2012. Rozvedených bolo 10 946 manželstiev, len o 2 rozvedené manželstvá menej ako v roku 2012. Index rozvodovosti dosiahol hodnotu 42,9 %, medziročne stúpla hodnota tohto ukazovateľa o 0,8 bodu (tab. č. 10), mierne zvýšenie je spôsobené nižším počtom sobášov v roku 2013 (.pdf, s.19)
Dátum zverejnenia analýzy: 24.01.2016
success
error