DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Životná úroven na Slovensku
Zákonník práce, úloha odborov, sociálne dávky a danové zataženie. Takto by sa strucne dala zhrnút diskusia medzi ministrom práce J. Richterom a jeho skorším predchodcom vo funkcii, Ludovítom Kaníkom. Žiadny z nich nijak zásadne nevybocil zo svojej politickej paradigmy. Kým Ján Richter obhajoval tradicnú silnejšiu rolu odborov, prísnejší Zákonník a vyššie danové zataženie, Ludovít Kaník podporoval volnejšiu ruku pre zamestnávatelov a ich nižšie zdanenie. Relácia bola nezvycajne bohatá na faktické údaje, casto však nepresné. Ukážkovým príkladom spôsobu diskutovania našich politikov je otázka dlžky mandátu Radicovej vlády, ktorý v skutotocnosti trval jeden rok, osem mesiacov a 27 dní. Kým pre súcasného ministra, ktorý sa snaží ukázat podiel tejto vlády na súcasnej nelichotivej situácii toto obdobie predstavuje "dva roky", pre Ludovíta Kaníka, ktorý zdôraznuje dopady prvej Ficovej vlády to bolo naopak len "rok a pol". Jedná sa pri tom o obojstrannú cielenú snahu neoprávnene vylepšit svoje argumenty, kedže obaja politici tieto údaje používajú opakovane. Ján Richter má problém s casovými údajmi aj na iných miestach. Nevie ako dlho je už ministrom a ani to, kedy bola schválená posledná novela Zákonníka práce. Ludovít Kaník zase znacne navyšuje pocet malých a stredných živnostníkov na Slovensku a svoje zásluhy z doby ministerského mandátu neoprávnene prezentuje ako výnimocné.

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS
9 5 0 3

Ján Richter

SMER-SD
11 4 2 4
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Ľudovít Kaník
 • Ján Richter
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ján Richter

SMER-SD

A vynecháva dva roky, ktoré tu bol niekto iný a ktorý nesie ako konkrétnu zodpovednosť (Radičovej vláda, pozn.).

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Nepravda

Vláda Ivety Radičovej trvala od 9.7.2010 do 4.4. 2012. Jedná sa o jeden rok, osem mesiacov a 27 dní. Výrok označujeme za nepravdivý, nakoľko Ján Richter sa snaží vyšším časovým údajom vylepšiť svoju argumentáciu....

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Ten systém (aktivačných práci, pozn.) naozaj fungoval veľmi dobre, 120 000 ľudí, až sa dobre pamätám, bol v jeho špičkách do neho zapojený a cez neho sa niekoľko 10 000 ľudí umiestnilo na riadnom pracovnom trhu.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Neoveriteľné

Publikácia finančnej politiky MF SR (s. 4) uvádza o aktivačných príspevkoch v rokoch 2006 - 2009:Indikatívne výsledky merania účinnosti programov absolventskej praxe a príspevku na aktivačné práce naznačujú, že výrazne nezlepšujú šancu participantov sa zamestnať. Poberatelia aktivačného pr...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Keď si ju prečítate (tzv. malú novelu), tak zistíte, že vlastne [...] odstraňuje to, čo ja som mal napríklad v našej novele, ktorá bola teraz zamietnutá. Úplne identické veci s miernymi odlišnosťami.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Nepravda

Ľudovít Kaník spolu s Pavlom Frešom a Viliamom Novotným prezentovali v parlamente dňa 6. 7. 2012 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. Tento návrh bol 28. 9. 2012 po prvom čítaní zamietnutý. V druhe...

Ján Richter

SMER-SD

My sme úplne postavili 5 základných kritérií (adresnosti dávok, pozn.), pri tej malej novele. Prvá je adresnosť... Druhé hlavné základné kritérium je zamedziť tými opatreniami zneužívaniu... No a tie ďalšie veci súvisia s tým, že aj tá aplikačná prax priniesla nejakú potrebu, nejaké nové zákony priniesli potrebu reformovať, prípadne novelizovať nejaké veci a chceme znížiť aj tú administratívnu náročnosť. To je to, čo by malo platiť od 1.1.2013.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Pravda

Portál danovecentrum.sk o tzv. malej novele o pomoci v hmotnej núdzi uvádza: "Ministerstvo chce predkladaným návrhom zákona reagovať na poznatky z aplikačnej praxe a podnety zainteresovaných subjektov (úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, samospráva a mimovládny sektor). Zozbierané poznatky m...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Keď som bol ja ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, pred 10 rokmi, okamžite som pristúpil k riešeniam a zmenili sme my jediní, SDKÚ-DS, zmenila zásadným spôsobom fungovanie sociálnych dávok, nastavili sme systém tak, že vtedy sa oplatilo pracovať, neoplatilo sa len sedieť doma a poberať sociálne dávky. Vtedy vznikol systém aktivačných prác.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Pravda

Podľa Analýzy sociálneho systému SR, ktorú vypracoval Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, môžme tvrdiť , že významné zmeny do fungovania sociálneho systému priniesol zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Spomínaný zákon reformoval všetky poistné systémy okrem systému zdravotného poi...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Len v tomto období už sme dali šiesty návrh zákona, ktorá jednak napráva zlý sociálny systém, zároveň ušetril by pre vašu kasu, štátnu kasu, ďalšie peniaze, ale hlavne, nastavil by tie pravidlá lepšie.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Pravda

Opozícia v súčasnom parlamentnom období predložila 7 návrhov týkajúcich sa sociálneho systému.Ľudovít Kaník v spolupráci so straníckymi kolegami predložil 3 návrhy týkajúcich sa sociálneho systému, konkrétne návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku, ...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Predchádzajúca Ficova vláda, len pripomeniem, aby sme videli, že ako to je, ohlásila, že o 20% zníži počet zamestnancov v štátnej správe, lebo je prebujnelá. Znížila? Naopak, počet zamestnancov narástol.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Pravda

Podobný výrok sme už overovali v relácii Na telo, 3. 10. 2010, alebo O pät minút dvanást 4. 3. 2012.Ludovít Kaník hovorí o bývalej vláde R.Fica od 4. júla 2006 do 8. júla 2010.Uznesenie Vlády SR c.856 z 11.októbra 2006, "ukladá ministrom, vedúcemu Kancelárie Národnej rady SR, vedúcemu Úradu vlády SR...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

A dvíhať malým podnikateľom, pretože dvíhate všetkým, daň na 23%, čo je najvyššia daň v regióne, čo je vyššia daň ako bude mať Švédsko, lebo Švédsko ide znižovať.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Pravda

Podobný výrok sme overovali v rámci nášho portálu v relácii V politike 27. mája 2012. Denník Pravda dňa 25. mája 2012 uviedla: "Kým v súčasnosti sa s 19-percentnou sadzbou drží (Slovensko, pozn.) na spoločnej siedmej až deviatej priečke krajín únie s najnižšími korporátnymi daňami spolu s ...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Táto vláda prišla podľa mňa s veľmi cynickým nápadom, aby rodičom študentov, ktorí sú na vysokej škole, znížila príjem o vyše 20 euro na hlavu.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Pravda

Denník Pravda informuje, že rezort Ministerstva financií prišiel s návrhom zníženia vekovej hranice poberania daňového bonusu vo výške 21 Eur mesačne na vysokoškoláka z 25 rokov na 19 rokov. Tento návrh bol zapracovaný do novelizovaného návrhu o dani z príjmov. Ako uvádza portál ...

Ján Richter

SMER-SD

Hovoriť teraz o študentoch z hľadiska zodvodnenia dohôd, treba povedať zase v dvoch rovinách, že my sme tam ponechali istú výhodu a tá výhoda je 50 percentných odvodoch v porovnaní s ostatnými.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Zavádzajúce

Na základe novely  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení z dňa 10.8.2012 (ktorá pozmeňuje i Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon č. 580/2004 Z. z...

Ján Richter

SMER-SD

Pre Slovensko je stále, stále ako, ako tá prognóza relatívne veľmi výhodná, keď to porovnávam s ostatnými krajinami Európy.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Pravda

Podľa materiálu Európskej komisie European Economic Forecast Spring 2012 (s. 10) z 11. mája 2012, má Slovensko prognózovaný rast na rok 2012 na úrovni 1,8 % a na rok 2013 2,9 % HDP. V roku 2012 patrí Slovensku 3. miesto po Litve a Lotyšsku, v roku 2013 spolu s Rumunskom 4. miesto, po Litve, Lotyšsku...

Ján Richter

SMER-SD

Lebo to sa týkalo 87% všetkých živnostníkov (zvyšovanie odvodov, pozn.).

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Pravda

J. Richter správne uvádza, že zvyšovanie odvodov sa týkalo týchto 87% živnostníkov, ktorí dovtedy platili minimálne odvody resp. odvody z minimaDenník SME 29. mája 2012 odvolávajúc sa na Sociálnu Poistovnu priniesol informáciu, že odvody si dnes platí 249­-tisíc živnostníkov, z t...

Ján Richter

SMER-SD

Pán Sirotka je predstaviteľ malých podnikov, to nie je predstaviteľ živnostníkov.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Pravda

Prezidentom Asociácie malých podnikov je od roku 2002 Vladimír Sirotka, ktorý v rokoch 2000 až 2002 zastával funkciu predsedu Slovenskej živnostenskej komory. Súčasným predsedom Slovenskej živnostenskej komory je Vojtech Gottschall....

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Viete, kto zamestnáva 80% ľudí na Slovensku? Malí a drobní podnikatelia a živnostníci.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Nepravda

Podľa údajov z agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktoré boli uverejnené v Správe o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2011(.pdf, s.57,165), malé a stredné podniky v roku 2011 tvorili 72,2% podiel na zamestnanosti v podnikovej ekonomike a 59,6% podiel na...

Ján Richter

SMER-SD

Boli to predstavitelia zamestnávateľských zväzov, ktorí povedali úplne jasne, Zákonník práce nezhoršuje podnikateľské prostredie ani konkurencieschopnosť.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Nepravda

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, nevydala žiadne oficiálne stanovisko, ktoré by tento výrok potvrdzovalo. Rovnako podobné stanovisko zamestnávateľských zväzov, napriek prebiehajúcim jednaniam a  niektorým kompromisným riešeniam nepotvrdila žiadna agentúrna správa.Naopak, podľa sp...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

V konkurencieschopnosti sme klesli na tretie miesto od konca. Za nami je už len Grécko a Rumunsko.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Pravda

Výrok je pravdivý. Podľa organizácie The World Economy Forum , ktorá zostavila Globálnu správu o konkurencieschopnosti (Global Competitiveness Report 2012-2013), je skutočne Slovensko z krajín Európskej únie 3. od konca. V prezentovanom rebríčku sa zo 144 krajím umiestnilo na 71. mieste a horši...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Ja som bol jediný minister, ktorý sa s nimi (odborármi, pozn.) nakoniec dohodol na Zákonníku práce.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Nepravda

Exminister Ľudovít Kaník  sa na jednej strane skutočne dohodol s odborármi na podobe Zákonníka práce, ktorý bol prijatý v roku 2003. Tí mali kvôli sporom o novele krízový stav a hrozili štrajkom, po niekoľkých týždňoch rokovania sa s vládou dohodli na akceptovaní navrhovanej novely a krízový st...

Ján Richter

SMER-SD

Veď keď ste bol minister (Ľudovít Kaník, pozn.), tak ako tí odborári tam doslova stanovali pred ministerstvom vtedy a to parkovisko bolo permanentne obsadené.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Nepravda

Ľudovít Kaník bol ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny od 16. októbra 2002 do 17. októbra 2005. Ján Richter tvrdí, že počas tohto obdobia tam permanentne stanovali odborári. Napriek vyčerpávajúcemu hľadaniu sme však nenašli žiadne záznamy o takomto dlhodobom štrajku v spomínanom období. Výrok p...

Ján Richter

SMER-SD

Od prijatia, použijem výraz Mihalovej novely Zákonníka práce, čo v septembri prebehol rok, nevznikla ani jedna nová zamestnanecká rada. To znamená, za rok účinnosti tejto novely, vystupujú ako jediní predstavitelia zamestnancov odborári.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Neoveriteľné

Čo sa týka zamestnaneckých rád, našli sme iba zamestnanecké rady, ktoré boli vytvorené už pred rokom 2011. Nenašli sme žiadne, ktoré by vznikli po zavedení tzv. Mihálovej novely, nevieme to však ani vylúčiť. Tento výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný, s ohľadom na to, že kontrolume vznik zamestnan...

Ján Richter

SMER-SD

Od prijatia, použijem výraz Mihalovej novely Zákonníka práce, čo v septembri prebehol rok.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Zavádzajúce

Poslanci NRSR prijali vládny návrh novely Zákonníka práce 12. júla 2011, prezident ju podpísal 27. júla 2011. Zákon nadobudol platnosť 1. septembra 2011, takže z uvedeného vyplýva, že je to vyše roka, čo sa zákon uplatňuje v praxi a nie od jeho prijatia.Výrok J. Richtera hodnotíme ako zavádzajú...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Im (odborom, pozn.) klesla členská základňa a klesá stále.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Pravda

Na základe dokumentu Stratégia odborových zväzov na nábor nových skupín pracovníkov, ktorý vypracovala Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok môžeme skonštatovať, že v mnohých európskych krajinách až na niekoľko výnimiek klesá počet členov a hustota odborov.Všeobecný pokles ...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Videli sme tu niekoľko štrajkov a máme tu ohlásených niekoľko ďalších štrajkových pohotovostí a výstrah pred štrajkom. To zatiaľ nepamätám sa, že by ktorákoľvek vláda takýto veľký, takýto veľký, veľkú nespokojnosť vybudila.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Neoveriteľné

Prvú časť výroku Ľudovíta Kaníka hodnotíme ako pravdivú. K druhej časti výroku neexistujú relevantné štatistiky, preto ju hodnotíme ako neoveriteľnú.Za prvých šesť mesiacov vládnutia kabinetu Roberta Fica prebehol: štrajk učiteľov (SITA, TASR, Sme.sk), protest zdravotných sestier a pôrodných as...

Ján Richter

SMER-SD

ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska), navrhoval len 2,2% zvýšenia (minimálnej mzdy, pozn.).

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Pravda

Oficiálny záznam z plenárneho zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR konaného dňa 24. septembra 2012 hovorí, že ZMOS skutočne navrhoval zvýšenie minimálnej mzdy o 2,2%. (.rtf)"Stanovisko za ZMOS predniesol pán Turčány, ktorý uviedol, že ZMOS navrhuje zvýšenie minimálnej mzdy maximálne do výšky ...

Ján Richter

SMER-SD

Ľudia, napríklad tí, ktorí pracujú v takých významných podnikoch ako sú automobilky v porovnaní s rovnakými závodmi napríklad v krajinách bývalej západnej Európy alebo starých krajinách západnej Európy dosahujú ďaleko väčšiu produktivitu práce.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Neoveriteľné

Ako uvádza štúdia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu - Automobilový priemysel, je pravda, že Slovensko sa stalo jedným z vedúcich výrobcov automobilov v strednej a východnej Európe a v roku 2010 došlo k vzostupu vo výrobe slovenských montáznych automobilových záv...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Vidím tu posun k istej racionalite u tejto vlády oproti vláde pána Fica v predchádzajúcom období, pretože zvýšili minimálnu mzdu v celku racionálne, menej ako vzrástla inflácia.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Pravda

rokminimálna mzda         (v eur) nárast  MZ      (v %) inflácia   (v %)2006 182,15 eur 2007 220,71 eur 21,17 1,92008 241,19 eur 9,28 3,92009 295,50 eur 22,52&n...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Dostáva ju (minimálnu mzdu, pozn.) asi 2 až 3% zamestnancov.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Neoveriteľné

Na základe analýzy Štruktúra miezd v SR 2011 (.pdf), ktorú vydal Štatistický úrad SR v júni 2012 vyplýva, že je možné, že mesačnú mzdu na úrovni minimálnej mzdy dostáva 2 - 3 % populácie, nie je to však možné potvrdiť. Je však potrebné povedať, že ďalších minimálne 2,9 % dostáva mzdu menšiu ako mini...

Ján Richter

SMER-SD

Postavili sme základné kritérium (minimálnej mzdy, pozn.), neklesnúť pod 40% pomeru ku priemernej mzde na Slovensku, čo vlastne zabezpečovali aj predchádzajúce vlády bez ohľadu na to, či boli pravicové alebo ľavicové.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Pravda

"Základné kritérium" o ktorom hovorí minister Richter je zrejme iba ústnou dohodou či cieľom súčasnej vlády, táto časť výroku je preto neoveriteľná. Je však pravdou, že úroveň minimálnej mzdy dosahovala 40 % priemernej mzdy počas všetkých predchádzajúcich vlád.Nasledujúci graf porovnáva vývoj prieme...

Ján Richter

SMER-SD

Pán poslanec, nebudem vám skákať do reči, ale ja som pomenuvával to, čo som za tých 5 mesiacov (na pozícii ministra práce, pozn.) musel nevyhnutne robiť.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Nepravda

Ján Richter je na poste ministra práce od 4. apríla 2012, čo znamená, že je to už vyše 6 mesiacov. Keďže Richter uvádza nižší časový údaj s cieľom prezentovať sa s nižšou reálnou schopnosťou urobiť zmeny, jeho výrok považujeme za nepravdivý....

Ján Richter

SMER-SD

v tom zákone, ktorý je platný od 1. marca ohľadom sociálnych služieb, bol prijatý jeden, prepáčte mi použijem výraz nezmysel. A to je 50% podielu platieb klientov na ekonomicky oprávnených nárokoch.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Pravda

V novele zákona o sociálnych službách sa ustanovenie, ktoré spomína Ján Richter nachádza v § 72 ods. 2 a znie nasledovne:Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 v súlade so všeobecne záväzným nariadením ob...

Ján Richter

SMER-SD

Preto rokujeme so sociálnymi partnermi pri každej jednej novela zákona z dielne rezortu práce a sociálnych vecí.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Neoveriteľné

Výrok hodnotíme ako neoveriteľný, pretože nemáme relevantné zdroje, ktoré by potvrdzovali alebo vyvracali toto tvrdenie....

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Vláda Ivety Radičovej tu bola rok a pol.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Nepravda

Vláda Ivety Radičovej trvala od 9.7.2010 do 4.4. 2012. Jedná sa o jeden rok, osem mesiacov a 27 dní. Výrok oznaačujeme za nepravdivý, nakoľko sa Ľudovít Kaník nižším časovým údajom snaží o vylepšenie svojej argumentácie....

Ján Richter

SMER-SD

... je nevyhnutné rokovať a hľadať v rámci vecí, ktoré sme si zadefinovali v programovom vyhlásení vlády, to znamená deficit do 3% HDP pre budúcich rok.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Pravda

V programovom vyhlásení vlády na roky 2012 - 2016 (.pdf) sa v kapitole Trvalo udržateľný hospodársky rozvoj (s. 15), píše:"Konsolidacia verejnych financii je zakladnym predpokladom pre udrzatelny rozvoj Slovenska, a to nielen v obdobi neistoty na financnych trhoch. Primarnym cielom v tejto obla...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Ten dlh, ktorý dnes ničí Slovensko, tá situácia, ten vysoký deficit vytvorila na 80% Ficova prvá vláda za 4 roky, čo tu vládla.. (cvičný výrok)

O 5 minút 12 - 09.10.2012
Nepravda

Ján Richter

SMER-SD

Na rozdiel od vás, ja som sa s predstaviteľmi živnostníkov dohodol, aj s komorou, aj so živnostenským zväzom.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Pravda

Slovenská živnostenská komora uvádza: Dňa 14.06.2012 sa uskutočnilo posledné, rozhodujúce rokovanie na ktorom zástupcovia živnostenských organizácií veľmi ťažko vyjednali konečné dohody s ministrom Richterom a štátnymi tajomníkmi Burianom a Pelegrinim.TASR (8.6.2012) uviedla: Min...

Ján Richter

SMER-SD

Všade v Európe, aj v západných krajinách, starých krajinách, aj nových krajinách Európskej únie sú odborári najbližší partner sociálnej demokracie. Je to úplne prirodzené, dokonca sú krajiny, kde členstvo v odboroch je automaticky aj členstvom sociálnej demokracie.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Pravda

Výrok je pravdivý. Viaceré zdroje potvrdili silné prepojenia medzi odbormi a sociálne demokratickými stranami má skutočne vo vybraných štátoch západnej Európy historické korene. Napríklad v prípade Švédska, ktoré je charakteristické silnou sociálne demokratickou základňou.LO (pozn. The Swedish Trade...

Ján Richter

SMER-SD

Pán Mihál ako nemal problém ako môj predchodca povedať, keď sa prerokovával v minulom roku štátny rozpočet, prehral som súboj s pánom Miklošom pri zostavovaní rozpočtu a áno, nemám túto kapitolu riešenú.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Neoveriteľné

Nie sú nám dostupné informácie o tom, že by Jozef Mihál povedal, že nemá vyhradené peniaze zo ŠR na financovanie fungovania novely zákona o sociálnych službách....

Ján Richter

SMER-SD

Od prvého marca nadobudol účinnosť zákon o sociálnych službách, opätovne v rozpočte neriešený problém vo výške 40 miliónov eur.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Pravda

Nový zákon o sociálnych službách nadobudol účinnosť 1. marca 2012 ako správne deklaruje Ján Richter. Prostredníctvom tohto zákona sa zvýšili dotácie obciam na zariadenia sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu o takmer 42 mil. eur, ktoré neboli zahrnuté v štátnom rozpočte na r. 2012. Hoci Ján Richte...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Ten dlh, ktorý dnes ničí Slovensko, tá situácia, ten vysoký deficit vytvorila na 80% Ficova prvá vláda za 4 roky, čo tu vládla.

O 5 minút 12 - 08.10.2012
Pravda

Na výpočet štátneho dlhu môžeme využiť viacero spôsobov. Číselne narástol dlh z roku 2006 do roku 2011,  z pôvodných 16,8 mld. eur na 29,9 mld. eur do konca roku 2011. V roku 2010, kedy sa konali parlamentné voľby bol verený dlh 26,9 mld. eur, čo tvorí 77% naakumulovaného dlhu.Percentuálne...

success
error