DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Všade v Európe, aj v západných krajinách, starých krajinách, aj nových krajinách Európskej únie sú odborári najbližší partner sociálnej demokracie. Je to úplne prirodzené, dokonca sú krajiny, kde členstvo v odboroch je automaticky aj členstvom sociálnej demokracie.

Životná úroven na Slovensku - 08.10.2012
Pravda

Výrok je pravdivý. Viaceré zdroje potvrdili silné prepojenia medzi odbormi a sociálne demokratickými stranami má skutočne vo vybraných štátoch západnej Európy historické korene. Napríklad v prípade Švédska, ktoré je charakteristické silnou sociálne demokratickou základňou.

LO (pozn. The Swedish Trade Union) has, since its foundatio n, had strong links to the Social Democratic
Party. These links used to be both personal and organisational. The formal
organisational links do not exist any longer. The personal connections between
trade unionists and the party stay strong. This goes for all levels of
society. The president of LO is traditionally a member of the Executive
Committee of the Social Democratic Party – elected by the Party Congress.
At regional and local levels, trade union members also hold positions
as members in the Social Democratic Party.

Tieto korene nachádzame vo vačšine priestore severozápadnej Európy,

 In northern Europe, the pattern of labour movement development
was marked by an organic relationship between a dominant socialist or social
democratic party and the trade unions.


Celkovo odborná literatúra zaoberajúca sa problematikou vzťahu odborov a sociálne demokratických strán, preberá najmä 3 veľké štáta západnej Európy so silou tradíciou sociálnej demokracie i odborov. Potvrdzujú silné vývojové puto medzi odbormi a sociálnou demokraciou ale  pripúšťajú zmenu ich postavenia vo vývoji od 2. svetovej vojny do súčasnosti. 

Social democratic parties have historically been “mass membership” movements, and trade unions formed a key part of their original support base. With the rise of “Third Way” social democracy and the supposed decline of organised labour, however, these party-union ties have been weakened. In many countries there is a growing coolness between parties and trade unions

Táto zmena je pripisovaná rôznym vplyvom, napríklad i globalizácií alebo i v prípade Španielska silným otrasom ekonomickej krízy. 

Dátum zverejnenia analýzy: 07.10.2012
success
error