DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Od prvého marca nadobudol účinnosť zákon o sociálnych službách, opätovne v rozpočte neriešený problém vo výške 40 miliónov eur.

Životná úroven na Slovensku - 08.10.2012
Pravda

Nový zákon o sociálnych službách nadobudol účinnosť 1. marca 2012 ako správne deklaruje Ján Richter. Prostredníctvom tohto zákona sa zvýšili dotácie obciam na zariadenia sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu o takmer 42 mil. eur, ktoré neboli zahrnuté v štátnom rozpočte na r. 2012. Hoci Ján Richter neuvádza presnú sumu dotácií obciam, nevyužíva ju vo svoj prospech, preto výrok hodnotíme ako pravdivý.

Od 1. marca 2012 nadobudla účinnosť novela zákon o sociálnych službách č. 50/2012 Z. z..

Pre Slovenský rozhlas sa vyjadrila šéfka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Milada Dobrotková, ktorá povedala, že novela je veľmi dôležitá, pretože prinesie do systému asi 40 mil. eur, ktoré v ňom doteraz neboli, a dodala, že v novele zostáva zachovaná ochrana príjmu: „Vytvára mechanizmus financovania služieb v pôsobnosti obecnej samosprávy, čo doteraz nebolo, lebo obecné samosprávy na to nemali peniaze. Prinesie úžitok v prvom rade klientom.“

Doložka vplyvov uvedeného návrhu zákona taktiež uvádza pre r. 2012 podobnú sumu, t. j. 41 859 120 mil. eur, ktorá by mala byť presunutá zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí. Nachádza sa v nej aj návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Výdavky  štátneho rozpočtu na sociálne služby, v súlade s predkladaným návrhom, budú v roku 2012 finančne kryté z kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy Ministerstva financií SR, a to z dotácie pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 27 509 tis. eur a rezervy štátneho rozpočtu na rok 2012 vo výške 20 mil. eur určenej na sociálne služby, spolu v objeme 47 509 tis. eur.  Tieto finančné prostriedky budú presunuté do rozpočtu kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a obciam budú poskytované formou účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súlade s príslušnými ustanoveniami návrhu novely zákona o sociálnych službách.

Štátny rozpočet na r. 2012 v tabuľke s názvom ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2012 (.pdf) priznáva obciam dotáciu pre zariadenia sociálnych služieb iba vo výške približne 25,86 mil. eur.


Dátum zverejnenia analýzy: 07.10.2012
success
error