DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Tlacové konferencie M. Kotlebu a V. Manku
Vladimír Manka oznámil, že s Marianom Kotlebom bude diskutovat len v RTVS, ten však odmietol, aby jeho vystúpenie bolo vysielané zo záznamu. V dôsledku ich výhrad sa napokon nestretli v diskusii, kde by došlo k ich priamej konfrontácii. V pondelok 18. novembra každý samostatne zvolal vlastnú tlacovú konferenciu, kde sa chceli predovšetkým vyjadrit k zrušeniu samotnej diskusie, ktorá mala byt odvysielaná na RTVS. Okrem toho sa však venovali aj vecným témam, pri ktorých vyslovili niekolko faktických tvrdení. Tieto sme sa rozhodli overit.

Z doposial overených výrokov Vladimíra Manku, sú všetky výroky pravdivé alebo neoveritelné. Úspešne sa teda vyhol nepravdivým alebo zavádzajúcim tvrdeniam, no znacná cast jeho tvrdení je tažko overitelná (alebo až neoveritelná) z verejne dostupných zdrojov.

Marian Kotleba zopakoval svoje zavádzajúce tvrdenie z predvolebnej debaty z 29. októbra, ked tvrdil, že kraj zrušil Strednú priemyselnú školu stavebnú v Banskej Bystrici. Tá však nebola zrušená, ale zlúcením sa stala organizacnou zložkou Spojenej školy, Kremnicka 10, Banská Bystrica. Jeho výrok, že "sociálne dávky prevyšujú minimálnu mzdu" považujeme tiež za zavádzajúci. Takáto situácia totiž môže nastat len za velmi špecifických okolností, pricom takéto prípady nemožno zovšeobecnovat na celok. Ako zavádzanie sme napokon vyhodnotili aj tvrdenie, že Manka sa bojí íst s Kotlebom do živého vysielania. Sám Kotleba totiž odmietol úcast v RTVS, ktorá mala v živom prenose odvysielat ich vzájomnú debatu v Slovenskom rozhlase v relácii Z prvej ruky. Manka odmietol len úcast v TA3, zatial co úcast v RTVS potvrdil.

Výroky priebežne doplname. Odkazy na obidve tlacové konferencie: Kotleba a Manka.

Marian Kotleba

ĽSNS
6 2 3 2

Vladimír Maňka

SMER-SD
3 1 0 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
Politik
 • Marian Kotleba
 • Vladimír Maňka
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Marian Kotleba

ĽSNS

Jedinú stavebnú priemyslovku, ktorú sme tu mali, bola zrušená, ale štyri alebo päť gymnázií nám tu ostalo.

Iné - 18.11.2013
Nepravda

Prvú časť výroku "Jedinú stavebnú priemyslovku, ktorú sme tu mali, bola zrušená" sme už overovali samostatne. Pri tomto výroku overujeme teda len tvrdenie o počte gymnázií v Banskej Bystrici, respektíve v Banskobystrickom kraji.Marian Kotleba zrejme uvádzal počet gymnázií v meste Banská Bystric...

Vladimír Maňka

SMER-SD

Takmer 80% všetkých verejných investícií získavame práve vďaka eurofondom.

Iné - 18.11.2013
Neoveriteľné

Podobný výrok sme overovali už v minulosti (O5M12, 3. februára 2013, V politike, 3. februára 2013, Na telo, 10.februára 2013 a V politike, 13. októbra 2013).Po rokovaní lídrov EÚ a definitívnej dohode, R. Fico uviedol, že podľa Európskej komisie až 76% verejných investícií na Slovensk...

Vladimír Maňka

SMER-SD

Toto sme dostali od Transparency International (Maňka ukázal na kameru spomínané ocenenie, pozn.), lebo sme najtransparentnejší kraj v roku 2013 zo všetkých samosprávnych krajov a toto isté sme dostali aj pred dvoma rokmi.

Iné - 18.11.2013
Pravda

Podobný výrok sme už overovali v relácii Téma dňa z 29. októbra.Transparency International Slovensko zverejnil rebríček Otvorená samospráva 2013. Najtransparentnejším krajom sa stal Banskobystrický kraj, čím obhájil prvenstvo v rebríčku z roku 2011.Samosprávny krajZískané %Banskobystrický ...

Vladimír Maňka

SMER-SD

My sme pred rokom zdvihli všetkým našim zamestnancom o 20 eur plat.

Iné - 18.11.2013
Neoveriteľné

Demagog.SK sa nepodarilo nájsť žiadnu relevantnú informáciu o zvýšení alebo znížení platov zamestnancov BBSK....

Vladimír Maňka

SMER-SD

Pán Kotleba hovoril, že sme zrekonštruovanú budovu (v ktorej bola pôvodne Stredná priemyselná škola na Skuteckého ulici 20, Banská Bystrica, pozn.) predali. ... Tá budova bola jednosklá (zrejme myslí jednosklenú výplň okien, pozn.), podlahy tam boli z 50-tych rokov prehnité, tá budova bola v katastrofálnom stave.

Iné - 18.11.2013
Pravda

Nepodarilo sa nám potvrdiť konkrétne technické detaily, ktoré spomína Vladimír Maňka, avšak dostupné údaje nasvedčujú tomu, že spomínaná budova (alebo minimálne niektoré jej časti, pozn.) skutočne nebola v dobrom technickom stave. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Budova na Skuteckého ulici 20...

Vladimír Maňka

SMER-SD

Pán Kotleba hovoril o tom, že my sme zrušili priemyslovku v Banskej Bystrici. Vy dobre všetci viete, že priemyslovku sme žiadnu nezrušili, my sme ju iba premiestnili do inej vyhovujúcej budovy.

Iné - 18.11.2013
Pravda

Podobný výrok sme už overovali v relácii Téma dňa z 29. októbra.Stredná priemyselná škola stavebná v Banskej Bystrici naozaj nebola zrušená, ale zlúčením sa stala organizačnou zložkou Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica. Budova, v ktorej sídli bola zrekonštruovaná v rok...

Marian Kotleba

ĽSNS

Vieme, že pred chvíľkou Slovenskom prebehla aféra lopaty po 55 eur.

Iné - 18.11.2013
Nepravda

Predpokladáme, že ak Slovenskom prebehla aféra "lopaty po 55 eur", potom by nemal byť problém pomerne ľahko nájsť informáciu (článok, blog, tlačová správa a pod., pozn.) o tejto afére. Nám sa však z dostupných zdrojov nepodarilo nájsť informáciu, ktorá by hovorila o spomínanom probléme.&nb...

Marian Kotleba

ĽSNS

Škola zrušenej stavebnej priemyslovky bola následne (po zlúčení so Strednou odbornou školou stavebnou, pozn.) za 70% odhadnutej trhovej hodnoty predaná súkromným záujemcom.

Iné - 18.11.2013
Pravda

Na základe dostupných informácií hodnotíme výrok Mariana Kotlebu ako pravdivý. Treba však podotknúť, že spomínaná škola nebola zrušená, ale zlúčením sa stala organizačnou zložkou Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica. (tejto téme sa samostatne venujeme pri inom výroku Marian Kotlebu, po...

Marian Kotleba

ĽSNS

Mi príde až také divotvorné, že kraj zruší stavebnú priemyslovku v Banskej Bystrici.

Iné - 18.11.2013
Zavádzajúce

Podobný výrok Mariana Kotlebu sme už overovali v relácii Téma dňa z 29. októbra 2013.Výrok hodnotíme ako zavádzanie, pretože Stredná priemyselná škola stavebná v Banskej Bystrici nebola zrušená, ale zlúčením sa stala organizačnou zložkou Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica. Stalo...

Marian Kotleba

ĽSNS

Keď škola namiesto toho, aby povedzme zvýšila kvalitu vyučovania nákupom moderných učebníc, cez spriatelené firmy nakúpi tri predražené digitálne multifunkčné tabule ...

Iné - 18.11.2013
Neoveriteľné

Demagog.SK sa nepodarilo získať žiadne informácie o konkrétnom prípade nákupu predražených multifunkčných tabúľ (ani prípad vzneseného podozrenia, pozn.).BBSK však bude jedným z krajov, ktoré v rámci Národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, o...

Marian Kotleba

ĽSNS

Banskobystrický kraj spravuje najväčšiu cestnú sieť zo všetkých krajov.

Iné - 18.11.2013
Pravda

Samosprávne kraje sú správcami ciest II. a III. triedy. Banskobystrický samosprávny kraj skutočne spravuje najdlhšiu cestnú sieť spomedzi ostatných krajov.Podľa údajov Štatistického úradu SR môžeme vidieť, že v roku 2012 najdlhšiu cestnú sieť spravuje BBSK. Druhú najdlhšiu cestnú sieť má PSK, k...

Marian Kotleba

ĽSNS

... situácia, že sociálne dávky prevyšujú minimálnu mzdu ...

Iné - 18.11.2013
Zavádzajúce

Výrok Mariana Kotlebu hodnotíme ako zavádzajúci, pretože situácia, že "sociálne dávky prevyšujú minimálnu mzdu" môže nastať len pri veľmi špecifickej kombinácií jednotlivých okolností. Takéto prípady sú z pohľadu štatistiky zriedkavé, nemožno ich preto zovšeobecňovať. Minimálna mzda na Slo...

Marian Kotleba

ĽSNS

... ktoré mimochodom zase upravuje zákon 302/2001, ktorý hovorí o tom, že kraj musí účelovo využívať ľudský potenciál svojich obyvateľov.

Iné - 18.11.2013
Pravda

Marian Kotleba neuvádza doslovné znenie zákona. Výrok však hodnotíme ako pravdivý, pretože jeho vyjadrenie možno vnímať ako parafrázovanie zákona, pričom podstata ostáva nezmenená.Zákon č. 302/2001 Z.z:Čl. 1- Základné ustanovenia, §4- Pôsobnosť samosprávneho kraja:"(1) Samos...

Marian Kotleba

ĽSNS

Zákon číslo 302/2001 ... ktorý celkom jasne pojednáva o kompetenciách a úlohách samosprávneho kraja. ... §4 predmetného zákona: kraj sa podieľa na tvorbe a ochrane životného prostredia ... kraj sa podieľa na riešení problémov, to je ten istý paragraf písmeno N, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja.

Iné - 18.11.2013
Pravda

Marian Kotleba správne uvádza pôsobnosť samosprávneho kraja. Text, ktorý uvádza pod písmenom N sa síce nachádza pod písmenom P, avšak obsah je totožný. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Zákon č. 302/2001 Z.z:Čl. 1- Základné ustanovenia, §4- Pôsobnosť samosprávneho kraja:"... g) podie...

Marian Kotleba

ĽSNS

Napriek všetkému vám musím povedať, že Tomáš Rosiar nie je členom ĽSNS, kandidoval s podporou ĽSNS na našej kandidátke. (M. Kotleba reaguje na otázku novinára, ktorý tvrdil, že členovia ĽSNS na verejnosti „hajlujú“, pričom ako príklad uviedol Tomáša Rosiara, pozn.)

Iné - 18.11.2013
Neoveriteľné

V prípade tohto výroku je podstatné to, či Tomáš Rosiar je alebo nie je členom Ľudovej Strany Naše Slovensko. Marian Kotleba totiž reagoval na tvrdenie novinára, že Tomáš Rosiar ako jeden z členov ĽSNS, "hajloval" na verejnosti.Tomáš Rosiar bol nominovaný stranou ĽSNS  ako kandidát na poslanca ...

Marian Kotleba

ĽSNS

Je pre mňa prekvapením, keď predstaviteľ vládnej strany, ktorá ma ešte pred týždňom, respektíve týždeň pred voľbami označovala za človeka bez riešení, bez argumentov, sa dnes bojí proti mne isť do živého vysielania.

Iné - 18.11.2013
Zavádzajúce

Marian Kotleba hovorí, že Vladimír Maňka, jeho súper v boji o post predsedu BBSK, sa bojí s ním ísť do živého vysielania. Maňka však odmietol účasť len v plánovanej diskusii na TA3, pričom sa mal s Kotlebom stretnúť v RTVS.Vladimír Maňka 14. novembra 2013 oznámil, že v rámci...

Marian Kotleba

ĽSNS

ĽSNS je legálnou stranou zaregistrovanou Ministerstvom vnútra SR.

Iné - 18.11.2013
Pravda

Ľudová strana Naše Slovensko sa nachádza vo výpise z registra strán, ktorý eviduje Ministerstvo vnútra SR. Výrok Mariana Kotlebu preto hodnotíme ako pravdivý....

Vladimír Maňka

SMER-SD

Pán Kotleba povedal, že všetky peniaze (investície BBSK, pozn.) idú iba do Zvolena. ... Ja vám chcem povedať, že v tomto období do Zvolena išlo o dosť menej ako do Lučenca napríklad. Do Zvolena išlo niečo cez 8 miliónov eur, do Lučenca 10,3 milióna eur a do Banskej Bystrice 16 miliónov eur.

Iné - 18.11.2013
Neoveriteľné

Vladimír Maňka

SMER-SD

Práve eurofondy nám pomáhali v tom, že podľa štatistík okolo 2% zamestnanosti nám tvoria práve eurofondy, ktoré Slovenska republika čerpá.

Iné - 18.11.2013
Nepravda

Na základe skutočností,ktoré uvádza objektívny zdroj venujúci sa alokovaniu prostriedkov získaných z Eurofondov pre roky 2007-2013, možno konštatovať, že v rámci Operačného programu Zamestnanosť a inklúzia predstavoval finančný príspevok ES do tejto agendy 881 801 578 EUR. Je však nutné d...

Marian Kotleba

ĽSNS

Keď to funguje v Rumunsku, prečo by to nemohlo fungovať na Slovensku. ... keď tam môžu takýto ľudia takýmito metódami opravovať cesty, stavať mosty ... (M. Kotleba hovorí o svojom návrhu zapojiť nezamestnaných do prác, napr. pri údržbe ciest, pozn.)

Iné - 18.11.2013
Pravda

Z overovaného výroku Mariana Kotlebu ako ani z jeho ostatných vyjadrení, ktoré zazneli počas tlačovej konferencie, nie je jasné, aká je jeho konkrétna predstava o zapojení nezamestnaných do prác, napr. pri údržbe ciest. Volebný program do volieb VÚC 2013, v ktorom by Marian Kotleba mohol tento probl...

Marian Kotleba

ĽSNS

Keď spomíname pána Maňku, treba spomenúť hlavne Zvolen, kde sa sústredilo povedzme významné percento investícií (BBSK, pozn.)

Iné - 18.11.2013
Neoveriteľné
success
error