DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kotleba

ĽSNS

Keď to funguje v Rumunsku, prečo by to nemohlo fungovať na Slovensku. ... keď tam môžu takýto ľudia takýmito metódami opravovať cesty, stavať mosty ... (M. Kotleba hovorí o svojom návrhu zapojiť nezamestnaných do prác, napr. pri údržbe ciest, pozn.)

Tlacové konferencie M. Kotlebu a V. Manku - 18.11.2013
Pravda

Z overovaného výroku Mariana Kotlebu ako ani z jeho ostatných vyjadrení, ktoré zazneli počas tlačovej konferencie, nie je jasné, aká je jeho konkrétna predstava o zapojení nezamestnaných do prác, napr. pri údržbe ciest. Volebný program do volieb VÚC 2013, v ktorom by Marian Kotleba mohol tento problém bližšie vysvetliť, nie ja však zverejnený na oficiálnej stránke ĽSNS a ani z iných zdrojov sa nám ho nepodarilo získať.

Marian Kotleba uvádza prípad Rumunska, kde existuje program zameraný na dočasné zamestnanie primárne ťažko zamestnateľných občanov. Ich pracovná náplň spočíva vo verejnoprospešnej práci ako napr. čistenie ulíc, oprava a rekonštrukcia historických a kultúrnych monumentov, údržby ciest a pod.

Domnievame sa, že medzi opísanou predstavou Mariana Kotlebu a príkladom z Rumunska existujú isté spoločné prvky. Výrok teda hodnotíme ako pravdivý, pretože prípad Rumunska sa dá v istom zmysle použiť na ilustráciu návrhov, o ktorých hovorí Marian Kotleba.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.11.2013
success
error