DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Maňka

SMER-SD

Práve eurofondy nám pomáhali v tom, že podľa štatistík okolo 2% zamestnanosti nám tvoria práve eurofondy, ktoré Slovenska republika čerpá.

Tlacové konferencie M. Kotlebu a V. Manku - 18.11.2013
Nepravda

Na základe skutočností,ktoré uvádza objektívny zdroj venujúci sa alokovaniu prostriedkov získaných z Eurofondov pre roky 2007-2013, možno konštatovať, že v rámci Operačného programu Zamestnanosť a inklúzia predstavoval finančný príspevok ES do tejto agendy 881 801 578 EUR. Je však nutné dodať informáciu o stave jeho prečerpania.  Ku 31.augustu 2013 predstavoval podiel čerpania ŠF/KF na záväzku tohto OP 56,80%. Všetky podklady uvedené na tomto portáli sa odkazujú na informácie z centrálneho webu Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny SR. Ak za účelom objektívneho vyhodnotenia výroku pána Maňku uvažujeme o celkovom objeme spolu pre všetky operačné programy, hovoríme o čísle 11 498 331 484 EUR,z ktorých OP Zamestnanosti a sociálnej inklúzie predstavuje 7,69% za predpokladu,že by došlo ku limitnému prečerpaniu tohto príspevku.


Odkazujúc sa na predchádzajúce štatistiky, z celkového objemu všetkých prostriedkov bolo preliatych do OP ku spomínanému dňu len 44,5%. Ak by sme sa zamerali len na podporu zamestnanosti,hovoríme o podiele 56,80%,v číslach teda 500 864 296 EUR.Zo všetkých peňazí sa vyčerpalo len 44,52%,teda 511 905 571 177 EUR. Konečný podiel doteraz preliatych peňazí do OP by mal byť 4,37%.


Zhrňme si to: 7,69% ak by k došlo k úplnému vyčerpaniu a 4,37% v stave ku 31.8.2013. O 2% teda hovoriť,nemožno.Výrok hodnotí Demagog.SK ako nepravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.11.2013
success
error