DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Štrajk ucitelov a situácia v školstve
V politike sa stretli obidve strany stojace proti sebe v súcasnom štrajku, minister školstva D. Caplovic a odborár P. Ondek. Z minulosti je známe, že pri vyjednávaniach sa strany nedokázali zhodnút ani na rovnakých štatistických údajoch (vid napr. clánok HN z 19.novembra). A zdá sa, že ani po dalšom týždni nevedia zainteresovaní nájst aspon základné východzie údaje. Ich najväcším problémom je opät ich slabé definovanie a následne aj ich nesprávnost. P. Ondek napríklad porovnáva európske krajiny na základe percentuálnych bodov, ale nehovorí o aké percentuálne body ide. D. Caplovic si zase prispôsobuje mzdy pedagogických zamestnancov, ci velkost tried. Je až zarážajúce, že pri tak lahkej dostupnosti dát sa nedokážu protistojace tábory zhodnút na základných parametroch dnešného školstva. Necakajme preto, že by sa dokázali zhodnút na ich riešení.

Dušan Čaplovič

SMER-SD
2 2 0 4

Pavel Ondek


2 2 3 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Dušan Čaplovič
 • Pavel Ondek
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Na druhej strane máme luxusne najmenšie triedy na svete...vychádza to priemerne asi na 11 žiakov na jedného učiteľa

V politike - 26.11.2012
Nepravda

Údaje o veľkosti tried v oblasti základného aj stredného školstva nám poskytuje štúdia OECD Education at a Glance 2012,( s.442, pdf). Podľa tejto štúdie nemáme najmenšie triedy na svete a ani v Európe, napriek tomu, že sa nachádzame pod priemerom OECD. Podľa tabuľky sú triedy na stredných školách o ...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Zvýšili sa 50 % navýšenie financií išlo na úkor rekondičných pobytov a vakcín, čiže sa to učiteľom zrušilo, čo im platilo v rámci zákona o pedagogických a odborných zamestnancov, to sa vyčlenilo a dalo sa to do tých platov, to je jedna čiastka (za vlády I. Radičovej pozn.).

V politike - 26.11.2012
Pravda

Vláda schválila, že financie určené na rehabilitácie pre učiteľov s praxou 15 rokov sa použili na zvýšenie platov učiteľov a vakcíny sa poskytovali iba učiteľom, ktorý majú na školách 50% detí zo znevýhodneného prostredia. Ostatné peniaze sa taktiež použili na zvýšenie platov učiteľov o 2% v roku 20...

Pavel Ondek

Zdravotná sestra má nástupný plat 640 eur,

V politike - 26.11.2012
Pravda

Portál aktualne.atlas.sk (9. november 2011) hovorí, že od od apríla 2012 sa plat zdravotných sestier bude pohybovať od 640 eur do 928 eur v závisloti od praxe. Zdravotné sestry si vyšší plat vybojovali počas Radičovej vlády.  Preto hodnotíme výrok Pavela Ondeka za pravdivý. ...

Pavel Ondek

Vysokoškolsky vzdelaný človek, ktorý nastúpi do zamestnania ako učiteľ, dostáva nástupný plat 508 eur 50 centov.

V politike - 26.11.2012
Pravda

Pavel Ondek udáva nástupný plat učiteľa presne.Zákon 390/2011 Z.z. o odmeňovaní pedagogických zamestnancov určuje platové triedy pre všetkých pedagogických zamestnancov. Zákon 317/2009 Z.z určuje zaradenie jednotlivých pedagógov do platových tried. Základný prehľad si môžete prezrieť aj tu (pdf).Pre...

Pavel Ondek

Za tretí kvartál tohto roku, keď porovnávam rok 3.kvartál 2012 a rok 3.kvartál 2011 a mám tu všetkých pedagógov v rámci Slovenska, to znamená, obce, krajské školské úrady, VÚC, cirkevné školy, súkromné školy, tak ten priemerný plat aj za rok 2011 nebol 801, ale bol nejakých 770 eur a teraz je 765.

V politike - 26.11.2012
Zavádzajúce

Výrok hodnotíme ako zavádzanie. Pavel Ondrek uviedol správnu výšku mzdy pre pedagógov v prvých troch štvrťrokoch 2012 avšak neuviedol správnu výšku priemerného platu pedagogického zamestnanca za r. 2011.Podľa webovej stránky Ministerstva školstva, vedy a výskumu (.pdf) bol priemerný plat zamestnanco...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Priemerný plat v školstve za rok 2011, a to sme si dali znovu prepočítať a máme tie informácie, 801 eur.

V politike - 26.11.2012
Nepravda

D. Čaplovič nešpecifikuje o akých zamestnancov sa jedná, môže hovoriť o všetkých, teda pedagogických aj nepedagogických zamestnancoch alebo len o pedagogických.Podľa webovej stránky Ministerstva školstva, vedy a výskumu (.pdf) bol priemerný plat zamestnancov v školstve (celkovo) v r. 2011 nasledovný...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Musím povedať tiež, my máme tie čísla, že za minulý rok boli vyplatené v priemere odmeny 770 eur (odmeny učiteľom pozn.).

V politike - 26.11.2012
Neoveriteľné

Tento údaj nedokážeme overiť. ...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Pán premiér hovoril po návrate z Bruselu, že sa mu podarilo vyrokovať financie väčšie ako sa uvažovalo, čo sa týka do infraštruktúry vrátanie napríklad do rekonštrukcie škôl, vo vzťahu k budúcemu finančnému obdobiu, tak treba povedať, že sme toto navýšenie najmä získali 2 štáty, Slovenská republika a Estónsko.

V politike - 26.11.2012
Neoveriteľné

Výrok Dušana Čaploviča hodnotíme ako neoveriteľný, pretože Demagog.sk nedokázal nájsť informácie o zvýšení financií na infraštruktúru. Na tlačovej besede premiér Robert Fico po rokovaní o rozpočte EÚ síce uviedol, že spokojné sú hlavne Slovensko a Estónsko, uviedol však, že rokovanie ešte nie je uko...

Pavel Ondek

Naopak silové rezorty sú plus a samozrejme aj niektoré rezorty iného charakteru, ako napríklad zdravotníctvo je v rámci V4 plus 6 % percentuálneho bodu.

V politike - 26.11.2012
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, pretože silový rezort, ktorým P. Ondek označuje rezort obrany je v súčasnoti financovaný z 1,1% HDP, pričom politická dohoda s NATO predpokladá financovanie aspoň na úrovni 2% HDP a Slovensko je v tejto oblasti považované za  podfinancované. Druhá časť výroku tak...

Pavel Ondek

Poddimenzované je u nás školstvo tak oproti štátom Európskej únie okolo 3,3 percentuálneho bodu a oproti V4 takmer mínus 4 % percentuálneho bodu.

V politike - 26.11.2012
Zavádzajúce

V tomto prípade je len ťažké určiť o akú štatistiku sa jedná. Ani z kontextu relácie nie je úplne zrejmé o aký percentuálny bod sa má jednať. Najčastejšie sa výdavky na školstvo uvádzajú ako podiel HDP, preto uvádzame práve výdavky Slovenska v porovnaní s inými krajinami v kontexte HDP.Podľa medziná...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Predchádzajúca vláda za 2 roky do 2 rozpočtov 2011 a 2012 dala 1,3 až 1,7 % (navýšenie platov učiteľom pozn.)

V politike - 26.11.2012
Neoveriteľné

Minister Čaplovič tvrdí, že vláda SR schválila rozpočty na roky 2011 a 2012 v ktorých sa spomína navýšenie platov učiteľov o 1,3 až 1,7%.  Zákon o štátnom rozpočte na rok 2011, ani Zákon o štátnom rozpočte na rok 2012 nespomínajú explicitne navyšovanie platov pedagogických zamestnancov ani zame...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Prvá vláda Roberta Fica navýšila 24 % do mzdy učiteľov, pedagogických zamestnancov a dokonca aj nepedagogickým zamestnancom v tomto období. (2006-2010 pozn.)

V politike - 26.11.2012
Pravda

Výrok ministra Čaploviča hodnotíme ako pravdivý, nakoľko čísla ktoré uvádza sú veľmi blízke našim vlastným prepočtom.Nasledujúci graf ukazuje vývoj priemerných platov učiteľov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve SR. Tieto údaje sme čerpali z časových radov za ro...

Pavel Ondek

Zamestnancov v školstve je asi 150 tisíc.

V politike - 26.11.2012
Nepravda

Pavel Ondek nepoužíva správne číslo. Podľa štatistík uverejnených na stránke Ministerstva školstva (.pdf), vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sa počet ľudí zamestnaných v školstve v prvých troch štvrťrokoch 2012 pohyboval na úrovni 126 643, z čoho 86 272 boli pedagogickí, 38 955 nepedagogi...

Pavel Ondek

le medzinárodné porovnanie platov pedagogických zamestnancov, platov vysokých škôl v rámci OECD, toto pán minister spomínal v predchádzajúcom jeho vstupe, ja chcem povedať, že na vzorke 20 krajín Slovensko je na poslednom mieste, povedal, 45 % na prvom mieste sú Španieli, pred nami sú tesne Česi.

V politike - 26.11.2012
Zavádzajúce

Podľa medzinárodnej štúdie OECD Education at a glance 2012 (.pdf,s.467) Slovensko skončilo na poslednom mieste v rámci štátov OECD, štúdia však neskúmala platy vysokoškolských pedagógov a nebola realizovaná na vzorke 20 ale 43 štátov. Štúdia uvádza rôzne platové ohodnotenia pedagógov podľa rokov pra...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

pán premiér hovoril po návrate z Bruselu, že sa mu podarilo vyrokovať financie väčšie ako sa uvažovalo, čo sa týka do infraštruktúry vrátanie napríklad do rekonštrukcie škôl, vo vzťahu k budúcemu finančnému obdobiu, tak treba povedať, že sme toto navýšenie najmä získali 2 štáty, Slovenská republika a Estónsko.

V politike - 26.11.2012
Neoveriteľné

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Na Slovensku, a to je jediný štát v regióne, sa finančné zdroje zvyšujú (do školstva pozn.).

V politike - 26.11.2012
Neoveriteľné

Nedokážeme overiť, či je Slovensko jediná krajina, kde sa finančné zdroje do školstva zvyšujú. Záležalo by tiež podľa akého kritéria by sme to hodnotili. Či krátkodobého alebo dlhodobého, či v absolútnom množstve alebo relatívne k HDP.Treba však podotknúť, že Slovensko prispieva spomedzi európskych ...

success
error