DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavel Ondek

le medzinárodné porovnanie platov pedagogických zamestnancov, platov vysokých škôl v rámci OECD, toto pán minister spomínal v predchádzajúcom jeho vstupe, ja chcem povedať, že na vzorke 20 krajín Slovensko je na poslednom mieste, povedal, 45 % na prvom mieste sú Španieli, pred nami sú tesne Česi.

Štrajk ucitelov a situácia v školstve - 26.11.2012
Zavádzajúce

Podľa medzinárodnej štúdie OECD Education at a glance 2012 (.pdf,s.467) Slovensko skončilo na poslednom mieste v rámci štátov OECD, štúdia však neskúmala platy vysokoškolských pedagógov a nebola realizovaná na vzorke 20 ale 43 štátov. Štúdia uvádza rôzne platové ohodnotenia pedagógov podľa rokov praxe, stupňa školstva atď. Česko dosahuje podobné výsledky, tesne za Slovenskom je však Maďarsko až potom nasleduje Česká republika. Nie je jasné aké percentá má na mysli P. Ondek, pretože 45% predstavuje podiel priemerného platu ľudí s VŠ vzdelaním.
"V základnom školstve naši učitelia s 10- až 15-ročnou praxou zarábali v roku 2010 podľa OECD 45 percent priemerného platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí, zatiaľ čo v Česku to bolo 53, v Maďarsku 58, v Poľsku 76 percent a v priemere za celú OECD 82 percent"

Dátum zverejnenia analýzy: 25.11.2012
success
error