DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Štátny rozpocet na budúci rok
Minister financií si tento týžden oddýchol od diskusných relácií a do diskusie o vládou schválenom rozpocte poslal štátneho tajomníka Ministerstva financií SR Petra Pelegriniho. Oponentúru mu prišil robit clen Výboru NR SR pre financie a rozpocet a poslanec za Most-Híd Ivan Švejna. Kým Peter Pelegrini pomenoval rozpocet ako reálny, zodpovedný a zarucujúci stabilné postavenia v rámci clenských krajín EÚ, Ivan Švejna dal návrhu rozpoctu na rok 2013 prívlastok demotivacný a rizikový. Štátny tajomník zabezpecil danovým poplatníkom pokojnejší spánok uistením, že dalšie zvyšovanie daní ako aj zásahy do II. piliera nie sú aktuálne. Záver relácie O 5 minút 12 bol venovaný trvalému eurovalu. Diskusia bola z oboch strán vecná a korektná a obaja aktéri sa pomerne úspešne vyvarovali faktickým chýbam. 

Peter Pellegrini

Hlas
17 0 2 3

Ivan Švejna

MOST-HÍD
6 1 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra a médiá
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
 • Atentát na Roberta Fica
Politik
 • Peter Pellegrini
 • Ivan Švejna
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Peter Pellegrini

Hlas

Slovensko ten svoj podiel (v trvalom eurovale, pozn.) má vyčíslený asi na 0,8% z celého objemu.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

P. Pelegrini správne hovorí o súčasnom podiely Slovenka na trvalom eurovale vo výške približne 0,8% z celkového objemu záruk. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Slovenský podiel na trvalom eurovale (.pdf) je podľa zmluvy o Európskom stabilizačnom mechanizme z celkového objemu záruk v objem...

Peter Pellegrini

Hlas

Slovensko sa podieľa a bude podieľať na jeho kapitálovom vybavení 660 miliónmi eur, ktoré musíme zaplatiť. Zaplatili sme teraz časť, budúci rok dve splátky a v 2014 ešte jednu, ak sa nemýlim.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

P. Pelegríni správne uvádza celkový podiel Slovenska na trvalom eurovale ako aj počet a termín splátok. Podľa Návrhu na použitie štátnych finančných aktív na splatenie majetkovej účasti Slovenskej republiky v Európskom mechanizme pre stabilitu z 3. októbra 2012 sa Slovensko sa skutočn...

Peter Pellegrini

Hlas

Na Ministerstve práce už prebiehajú prípravy na takom materiály, ktorý má zmenšiť ten počet tých dávok.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

Podla agentúry SITA z 11. októbra 2012 ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny pripravuje zrušenie niektorých nástrojov politiky trhu práce. "Úrady práce by už nemali ďalej poskytovať:dávku počas vzdelávania a prípravy pre trh práce dávku počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdra...

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Smer akceptoval náš alebo teda môj osobný návrh, že sa povedalo, že strop na podporu v nezamestnanosti nie je vyšší ako priemerná mzda.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

Výrok Ivana Švejnu hodnotíme ako pravdivý, pretože 1. júna 2013 sa vyjadril, že je možné ušetriť peniaze prostredníctvom stropu na podporu v nezamestnanosti. Dva týždne po jeho vyjadrení sa po rokovaní Rady solidarity premiér Róbert Fico vyjadril, že sa plánuje návrh, ktorý by znížil strop dávky v n...

Ivan Švejna

MOST-HÍD

V tej rodinnej politike si zoberte, že tam je vyše miliarda alebo 1,1 miliarda eur.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

Výrok I. Švejnu hodnotíme ako pravdivý, keďže je pravdou, že na podporu rodinnej politiky išlo približne 1,11 mld. eur v roku 2012. Návrh rozpočtu uvádza síce sumu približne 730 mil. eur, no v podpore rodiny už z dôvodu zmeneného vykazovania nie je započítaný daňový bonus na nezaopatrené dieťa a mat...

Peter Pellegrini

Hlas

Úroveň príjmov občanov Slovenskej republiky je, že viac ako 60% nedosahuje ani priemernú mzdu.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

P. Pelegrini správne uvádza, že viac ako 60% pracujúcich nedosahuje ani priemernú mzdu v hospodárstve SR.Podobný výrok sme overovali v relácií (Na telo, 7.októbra 2012)Za smerodajné údaje budeme brať platy zamestnancov, a nie iných foriem pracovného pomeru. Výrok hodnotíme ako pr...

Peter Pellegrini

Hlas

655 škôl, ktoré majú menej ako 52 žiakov, že v tomto štáte máme 20 škôl, kde je 26 žiakov, že v tomto štáte máme dokonca 7 škôl, kde je len 6 žiakov.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

Výrok P. Pelegriniho považujeme za pravdivý, kedže uvádza podobné čísla ako Mapa regionálneho školstva. Podobný výrok sme overovali už v minulosti (Na telo, 7. októbra 2012).Pomocou Mapy regionálneho školstva je možné vyhľadať si školy podľa počtu žiakov. Uvedené údaje zodpovedajú školským zari...

Peter Pellegrini

Hlas

Príjmy predstavujú zhruba 32% HDP, tak úroveň výdavkov štátu postupne klesá a z úrovne 40% HDP z roku 2010 by mala klesnúť na 34% v roku 2015

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

P. Pelegrini presne cituje z Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013-2015 (s.3). Výrok hodnotíme ako pravdivý."Konsolidačné úsilie sa v nasledujúcich rokoch sústreďuje najmä na výdavky rozpočtu verejnej správy. Podiel príjmov rozpočtu verejnej správy sa udržuje od roku 2010 mierne nad úrov...

Peter Pellegrini

Hlas

Pôvodne poslanci schválili zmrazenie platov všetkých ústavných činiteľov, vrátane sudcov a prokurátorov. Ústavný súd toto považoval (zmrazenie platov sudcov, pozn.) za nezákonné

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

Národná rada Slovenskej republiky schválila 2. decembra 2010 zákon č. 500/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 385/2000 ...

Peter Pellegrini

Hlas

Musíme ju (rezervu štátu, pozn.) deliť na 313-miliónovú rezervu, ktorá má slúžiť práve na nejaké výpadky alebo negatívny vývoj ekonomiky a tých 229 miliónov kde sa počíta s možným vystúpením sporiteľov z druhého piliera.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

Výrok Petra Pelegriniho hodnotíme ako pravdivý, pretože v navrhovanom rozpočte delia štátnu rezervu aj na zložky, ktoré sa dotýkajú možného negatívneho vývoja ekonomiky a možného vystúpenia sporiteľov z druhého piliera. Údaje, ktoré uvádza Peter Pelegrini sa zhodujú s návrhom rozpočtu(.pdf).Podľa vl...

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Vy ste si napočítali do tej rezervy, že vystúpi 60 000 ľudí z druhého piliera.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

Tvrdenie I. Švejnu na základe dostupných informácií hodnotíme ako pravdivý.V návrhu štátneho rozpočtu na rok 2012 je zakomponovaná rezerva na otvorenie II. piliera (.pdf,s.41): "V nadväznosti na viaceré zásadné legislatívne opatrenia v oblasti starobného dôchodkového sporeni...

Peter Pellegrini

Hlas

Asociácia zamestnávateľských zväzov bez pripomienok (k návrhu rozpočtu na rok 2013, pozn.)

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

Je pravdou, že Asociácia zamestnávateľských zväzov odsúhlasila návrh štátneho rozpočtu na rok 2013 bez pripomienok. Prezident asociácie R. Machunka sa vyjadril (TASR, 9.10. 2012): "Návrh rozpočtu ako taký vnímame pozitívne. Vidíme tam však určité riziká predovšetkým vo vzťahu k príjmovej časti....

Peter Pellegrini

Hlas

Dokonca sociálni partneri odsúhlasili a odporučili vláde a parlamentu prijať takto navrhovaný verejný rozpočet.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

Sociálny partneri 9. októbra 2012 súhlasili s pripomienkami s návrhom  rozpočtu na rok 2013. Výrok Petra Pelegriniho hodnotíme ako pravdivý.Agentúra SITA 9. októbra 2012 informovala:"Sociálni partneri po dvojhodinovom rokovaní v utorok napokon odsúhlasili návrh rozpočtu na budúci rok. Niek...

Peter Pellegrini

Hlas

Budeme mať na Slovensku (v roku 2013, pozn.) jeden z najvyšších hospodárskych rastov v rámci krajín Európskej únie.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

Slovensko bude mať podľa prognóz Eurostatu v roku 2013 jeden z najvyšších ekonomických rastov v rámci EÚ. Vyšší budú mať len tri pobaltské krajiny (Litva, Lotyšsko, Estónsko). Eurostat očakáva v roku 2013 hospodársky rast Slovenska na úrovni 2,9% HDP. Rovnaký ekonomický rast (2,9%) je očakávaný v Ru...

Peter Pellegrini

Hlas

Rast, ktorý bol predtým definovaný alebo odhadovaný na úrovni 2,6% HDP, je dnes znížený na úroveň 2,1% (na rok 2013, pozn.) a 0,5% bol vyčíslený dopad, práve konsolidačných opatrení.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

P. Pelegrini uvádza správne čísla, výrok hodnotíme ako pravdivý. V súlade s prognózovaným vývojom jednotlivých zložiek Medzinárodný monetárny fond (IMF) by sa mal rast HDP na Slovensku v roku 2012 spomaliť na 2,6 %.  MMF vydal v júli podrobnú správu o slovenskej ekonomike, ktorá je dostupná tu. (pdf...

Peter Pellegrini

Hlas

Na základe aktuálnych skutočností ani 19%-tná daň nezaručovala štátu príjem, s ktorým počítal a museli sme prehodnotiť výnos dane z právnických osôb za rok 2011 o skoro 100 miliónov eur.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

Výrok Petra Pelegriniho hodnotíme ako pravdivý, pretože výber dane z príjmov právnických osôb minulý rok o skoro 100 miliónov nižší, ako bol predpokladaný výnos. Podobný výrok sme overovali už v minulosti (Na telo, 7.októbra 2012):P. Kažimír vychádza z daňovej prognózy (.pdf, s.2) IFP z 27...

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Ja som a naša strana je proti zvyšovaniu DPH. Ja som nikdy, z mojich úst to nebolo nikdy počuť a ja som proti zvyšovaniu akýchkoľvek daní.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

Výrok Ivana Švejnu hodnotíme ako pravdivý, pretože vo svojich vyhláseniach je konzistentný a hovorí, že je proti zvyšovaniu akýchkoľvek daní, pokým nebude ušetrených viac peňazí na výdavkovej strane. Strana Most-Híd vyjadrila  nesúhlas so zvyšovaním daní na tlačovej besede. Predseda strany Béla...

Peter Pellegrini

Hlas

Ak hovoríme o zvýšení stropov pre odvody, jednotlivé typy poistenia, tam to zasiahne pracujúcich zhruba na úrovni zárobku v hrubom 1 200 eur a viac. Tých je asi 12%, o ktorých ste hovorili.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Zavádzajúce

P. Pelegrini správne uvádza, že zavedenie stropov pre odvody zasiahne aj pracujúcich zarábajúcich nad 1200 eur a viac. Na druhej strane nehovorí pravdu, že počet zamestnancov na Slovensku, ktorí zarábajú viac ako 1200 eur je asi 12%. V skutočnosti je ich takmer 14%.  Výrok preto hodnotíme ako z...

Peter Pellegrini

Hlas

Celkové výdavky rozpočtu na rok 2013 klesajú oproti rozpočtu predchádzajúcej vlády, toho rozpočtu, ktorý bol schválený na tento rok a to o 0,4%.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

P. Pelegrini správne uvádza pokles výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2013 oproti rozpočtu predchádzajúcej vlády o približne 0,4%. Plánované výdavky ŠR na r. 2012 v eurách podľa Zákona o štátnom rozpočte na r. 2012 (.pdf)Plánované výdavky ŠR na r. 2013 v eurách podľa Vládneho návrhu zákona o štá...

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Napríklad s tými dotáciami tým konkrétnym podnikateľom, aj Republiková únia zamestnávateľov povedala jasne, že je proti tomu a protestovala.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

Republiková únia zamestnávateľov skutočne viackrát vyhlásila, že je proti poskytovaniu investičných stimulov. Preto hodnotíme výrok Ivana Švejnu za pravdivý.Prezident Republikovej únie zamestnancov 25. septembra 2012 vyhlásil:"Kým vybraným firmám sa nulovou sadzbou dane podmienky pre podnikanie...

Ivan Švejna

MOST-HÍD

vláda schválila úľavy, daňové úľavy, čo sú de facto dotácie 10 podnikov vo výške 120 miliónov eur. Je tam napríklad podnik, ktorý proste dostane úľavy, dotáciu vo výške 25 miliónov eur len na udržanie pracovných miest.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

Výrok poslanca I. Švejnu hodnotíme ako pravdivý, pretože cieľom investičnej pomoci je síce rozšírenie existujúceho závodu, nákup a inštalácia nových zariadení no na druhej strane, by podľa dostupných informácií firma Mondi SCP v prípade nezískania investičnej pomoci prepúšťala. Udržanie 766 pracovný...

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Od živnostníkov chceme (vláda R. Fica) 45 miliónov eur zvýšením odvodov.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Nepravda

Výrok je nepravdivý ,pretože I. Švejna uvádza číslo o 6,5 milióna nižšie ako je v skutočnosti. Vychádzame z vládneho Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013-2015 . V návrhu (s. 14) je odhadovaný príjem z opatrenia: Zvýšenie v odvodovej povinnosti SZČO – zvýšenie min. VZ (pozn. vy...

Peter Pellegrini

Hlas

Viac ako 85% nášho hrubého domáceho produktu tvorí export.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

P. Pelegrini uvádza údaj, ktorý sa veľmi blíži našim prepočtom. Preto hodnotíme výrok ako pravdivý.Podobný výrok sme overovali už v minulosti (Na telo, 7. októbra 2012).Podľa našich výpočtov bol na základe údajov ŠÚ SR podiel exportu v roku 2011 na HDP v roku 2011 na úrovni 82,47 % (celkový vývoz/HD...

Peter Pellegrini

Hlas

Keď sme sa pozreli na poslednú desatinu príjmovú obyvateľstva, tak tá začínala niekde pri dvojosobovej domácnosti, pri 1 600 alebo 1 500 eur, tam začínala horná desatina príjmov.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Zavádzajúce

P. Pelegríny uvádza dvojosobovú domácnosť s príjmom 1500 až 1600 eur, to znamená, že môžeme uvažovať o priemernom príjme oboch partnerov na úrovni 750 až 800 eur. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci, pretože podľa aktuálnej analýzy Štruktúry miezd v SR 2011(.pdf) je v kategórii od 1400 eur a viac&n...

Peter Pellegrini

Hlas

Kategória štátnych úradníkov, ktorí sú financovaní v rámci aparátov ministerstiev, rôznych rozpočtových organizácií a tam dochádza reálne k 5% zníženiu ich platov a úspora bude predstavovať 31,5 milióna eur.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Neoveriteľné

Zámer znížiť platy úradníkov o  5% uvádza vláda Roberta Fica v Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 a MF uvádza, že dôjde k úspore 31,5 milióna eur. Demagog.sk vychádzal z uvedeného návrhu rozpočtu a podľa prepočtov nie je pravdou, že dôjde k zníženiu platov úradníkov ...

Peter Pellegrini

Hlas

Veď za predchádzajúcej vlády Roberta Fica rástli platy učiteľov asi o 24%. Potom počas vládnutia Ivety Radičovej nič.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

Výrok poslanca Pelegriniho hodnotíme ako pravdivý, nakoľko čísla ktoré uvádza sú veľmi blízke našim vlastným prepočtom.Nasledujúci graf ukazuje vývoj priemerných platov učiteľov:(ZDROJ: UIPS, údaje porovnávajú priemerné platy iba pedagogických zamestnancov iba v školách v regionálnom školstve, nezoh...

Peter Pellegrini

Hlas

Požiadavka 10% pre všetkých pedagogických zamestnancov, všetkých nepedagogických zamestnancov od škôlok až po vysoké školy predstavuje pri 10%-tnom zvýšení nárok zhruba niekde už na úrovní 200 miliónov eur.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Neoveriteľné

Podobný výrok sme overovali už v minulosti (O päť minút dvanásť z 16. septembra 2012). Peter Kažimír v tom čase tvrdil, že 10% zvýšenie platov zamestnancov v školstve by si vyžiadalo dodatočné výdavky pre rozpočet 180 mil. eur a z toho 140 mil. eur na strane štátneho rozpočtu.Rovnaké číslo udáv...

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Existuje takzvaná Laferova krivka, to je taký odborný výraz, určite ho vy poznáte, diváci nie, ktorá hovorí to, že ak zvýšime príliš veľa dane, tak výber tých daní bude podstatne nižší ako pred zvýšením.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Neoveriteľné

Peter Pellegrini

Hlas

Predchádzajúci minister financií vyškrtol z rozpočtu 3000 učiteľských pozícii, ktoré ale reálne existujú.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Neoveriteľné

Výrok hodnotíme ako neoveriteľný, pretože nemáme k dispozícii zdroje, ktoré by potvrdzovali alebo vyvracali tvrdenie P. Pelegriniho....

Peter Pellegrini

Hlas

Počet štátnych úradníkov a zamestnancov v jednotlivých orgánoch klesá práveže o viac ako 233 osôb to aj napriek tomu, že v niektorých oddeleniach dochádza k nárastu a to zreálnením skutočných čísiel o počte učiteľov.

O 5 minút 12 - 15.10.2012
Pravda

P. Pelegrini správe cituje z Návrhu rozpočtu verejnej správy. Výrok hodnotíme ako pravdivý. V Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 (.pdf), str. 44 sa píše:"Zvýšenie počtu zamestnancov financovaných zo štátneho rozpočtu je spôsobené zreálnením počtu zamestnancov verejný...

success
error