DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Pellegrini

Hlas

Kategória štátnych úradníkov, ktorí sú financovaní v rámci aparátov ministerstiev, rôznych rozpočtových organizácií a tam dochádza reálne k 5% zníženiu ich platov a úspora bude predstavovať 31,5 milióna eur.

Štátny rozpocet na budúci rok - 15.10.2012
Neoveriteľné

Zámer znížiť platy úradníkov o  5% uvádza vláda Roberta Fica v Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 a MF uvádza, že dôjde k úspore 31,5 milióna eur. Demagog.sk vychádzal z uvedeného návrhu rozpočtu a podľa prepočtov nie je pravdou, že dôjde k zníženiu platov úradníkov o 5%. Dôvodom môže byt množstvo výnimiek a tak Demagog.sk nedokáže overiť či vo vládou vybraných rozpočtových a príspevkových organizáciach štátu došlo alebo nedošlo k spomínanému zníženiu platov a úspore. Výrok, z dôvodu nedostatočnej podrobnosti vládnych dokumentov hodnotíme ako neoveriteľný.

Zámer znížiť platy úradníkov o 5 % uvádza vláda Roberta Fica v Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 (.pdf), str. 46:

"V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 rozhodujúcou zmenou v návrhu rozpočtu osobných výdavkov na rok 2013 je ich zníženie o 5 % u štátnych zamestnancov  v štátnozamestnaneckom pomere a u zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo väčšine kapitol štátneho rozpočtu a s osobitným prístupom k niektorým skupinám zamestnancov. Zo zníženia boli vylúčení:

- štátni zamestnanci vo verejných funkciách,
- zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovaní podľa prílohy
k zákonu č. 553/2003 Z. z. pre pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov a podľa prílohy pre učiteľov vysokých škôl, výskumných
a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov,
- zamestnanci regionálneho školstva,
- zamestnanci finančnej správy Ministerstva financií SR,
- zamestnanci podriadených rozpočtových organizácií kapitoly Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečujúci sociálne služby a služby na úseku
ústavnej starostlivosti."

TASR 12. októbra 2012:
"Predmetom znižovania mzdových výdavkov v návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok bola len tretina osobných výdavkov, čo zodpovedá sume 31,8 milióna eur. Nedotýka sa totiž platov učiteľov, zdravotníckych zamestnancov, policajtov, vojakov či hasičov. Považovať týchto ľudí za štátnych úradníkov je prinajmenšom scestné, upozorňuje Ministerstvo financií (MF) SR."

V oficiálnom dokumente MF sa skutočne píše o poklese osobných výdavkov o 5% a ministerstvo v tlačovej správve hovorí o úspore až 31,5 milióna eur. Ak vychádzame z oficiálneho dokumentu MF tak priemerný mzdových výdavok v rozpočtových organizáciach kapitol štátneho rozpočtu bol v roku 2012 na úrovni 1 050,73  eur a v roku 2013 1 036,37 eur, čo predstavuje pokles len o približne 14 eur čiže 1,4 %. Priemerný mzdový výdavok v príspevkových organizáciach štátneho rozpočtu (s. 49) dokonca v roku 2013 oproti roku 2012 narastie o približne 18 eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.10.2012
success
error