DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Pellegrini

Hlas

Počet štátnych úradníkov a zamestnancov v jednotlivých orgánoch klesá práveže o viac ako 233 osôb to aj napriek tomu, že v niektorých oddeleniach dochádza k nárastu a to zreálnením skutočných čísiel o počte učiteľov.

Štátny rozpocet na budúci rok - 15.10.2012
Pravda

P. Pelegrini správe cituje z Návrhu rozpočtu verejnej správy. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 
V Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 (.pdf), str. 44 sa píše:

"Zvýšenie počtu zamestnancov financovaných zo štátneho rozpočtu je spôsobené
zreálnením počtu zamestnancov verejných vysokých škôl
o 1 863 osôb na úroveň rozpočtu v
roku 2011 (21 529 osôb) ako aj zreálnením počtu zamestnancov regionálneho školstva na
základe návrhu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o 1 261 osôb, z toho pre
súkromných a cirkevných zriaďovateľov o 1 255 osôb. K zníženiu počtu zamestnancov došlo
v štátnych rozpočtových organizáciách o 223 osôb a v štátnych príspevkových organizáciách
o 87 osôb
."

Počet zamestnancov vo vybraných štátnych rozpočtových organizáciách skutočne klesá o 223 a v štátnych príspevkových organizáciách o 87 osôb. Spolu teda pokles o viac ako 410  zamestnancov vo vybraných orgánoch financovaných zo štátneho rozpočtu. Na druhej strane, ak P. Pelegrini správne dodáva dochádza k nárastu počtu zamestnancov financovaných za štátneho rozpočtu, čo je podľa oficiálneho dokumentu MF SR spôsobné zreálnením počtu učiteľov vysokých verejných škôl  a taktiež učiteľov regionálneho školstva.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.10.2012
success
error