DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Richter a Kollár v RTVS
V nedelu 25. júna boli hostami relácie O 5 minút 12 minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) a poslanec NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Hlavnou témou diskusie bola nezamestnanost. Ak chcete vediet ako presne používali fakty a štatistické údaje, precítajte si našu poslednú analýzu pred letnými prázdninami. 

Boris Kollár

SME RODINA
2 3 0 2

Ján Richter

SMER-SD
5 2 0 3
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Boris Kollár
 • Ján Richter
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ján Richter

SMER-SD

...odborový zväz KOVO je najväčší odborový zväz na Slovensku

O 5 minút 12 - 26.06.2017
Neoveriteľné

Odborový zväz (OZ) KOVO je známy a často medializovaný pri hájení záujmov zamestnancov, avšak nevieme nájsť údaje, ktoré by jednoznačne potvrdili, že OZ KOVO je najväčším odborovým zväzom na Slovensku. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.OZ KOVO na svojom webovom sídle uvádza: "Odborový zväz KOVO...

Boris Kollár

SME RODINA

...štrajkujúci alebo zamestnanci pýtajú, pýtajú skoro 14%, 13,9% a čo ponúka Volkswagen, ponúka 4,5% od júna a 4,5% od januára, takže plus s nejakým úročením to vychádza na 9,2% plus jednorazové 350 eur odmeny a 200 eur odmeny.

O 5 minút 12 - 26.06.2017
Pravda

Štrajk, ktorý začal 20. júna, sa po šiestich dňoch skončil, s výslednou dohodou navýšenia miezd o 14,12% v priebehu 17 mesiacov. Požiadavky odborov aj ponuky zamestnávateľa sa však priebežne menili, v istom bode naozaj odbory požadovali zvýšenie tarifných miezd o 13,9% a automobilka ponúkala na...

Boris Kollár

SME RODINA

...ale zamestnanci dostávajú z celkového HDP 39%. Na porovnanie, s takým Nemeckom, ktoré v Nemecku ide až 51% zamestnancom a v takom Dánsku až 53%, ale aby sme nehovorili o Nemecku a o Dánsku, tak sa môžeme baviť o Slovinsku alebo o Chorvátsku. Chorvátsko 47% a Slovinsko 50%...

O 5 minút 12 - 26.06.2017
Pravda

Údaje o HDP v jednotlivých krajinách, ktoré opozičný poslanec Kollár spomína, sa zhodujú s oficiálnymi dátami Eurostatu. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.HDP, teda hrubý domáci produkt, sa najčastejšie používa ako meradlo pre celkovú veľkosť ekonomiky. Je základným ukazovateľom v národných účtoch ...

Ján Richter

SMER-SD

...tie firmy, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov, za minulý rok získali ďaleko, ďaleko iné benefity z hľadiska ekonomických výsledkov, viacej ako 25% bola zdvihnutá ziskovať.

O 5 minút 12 - 26.06.2017
Neoveriteľné

V roku 2016, podľa údajov Štatistického úradu, v porovnaní s rokom 2015 vzrástli zisky veľkým firmám (500 až 999 zamestnancov) na Slovensku o 25,8%, avšak je ťažko preukázateľné prepojenie benefitov zo strany štátu pre tieto firmy a ich zvýšeným ziskom. Aj napriek nepresnosti pri uvádzaní kategórie ...

Ján Richter

SMER-SD

...tento rok uzatvorili (KIA a odborári, pozn.), nazvem to historickú kolektívnu zmluvu a zvýšili platy skoro o 10%.

O 5 minút 12 - 26.06.2017
Pravda

27. marca 2017 sa ukončilo niekoľkomesačné kolektívne vyjednávanie medzi KIA MOTORS SLOVAKIA a Odborovým zväzom KOVO, ktorého cieľom bolo zvýšenie miezd výrobných pracovníkov v spoločnosti KIA o 10 %. Definitívna dohoda predstavuje nárast miezd zamestnancov v najnižšej tarifnej triede o 11,05 %...

Ján Richter

SMER-SD

...máme 60 tisíc voľných pracovných miest.

O 5 minút 12 - 26.06.2017
Pravda

Podľa Internetového sprievodcu trhom práce (istp.sk) koordinovaného Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny, kde zamestnávatelia nahlasujú počty voľných pracovných miest a portál tak zamestnancom umožňuje jednoduché a cielené hľadanie práce, je k 26. júnu 2017 voľných 65 689 pracovných miest. Štatis...

Ján Richter

SMER-SD

V jedenástom roku, 2011, sa v priemere vyraďovalo pre nespoluprácu s Úradom práce 4 514 ročne, v roku 2012, 5 644, v roku 2013, keď som nastúpil ja, sme išli na 2 970, ja neviem, v roku 2016 sme niekde na čísle 3,5.

O 5 minút 12 - 26.06.2017
Pravda

Minister Richter nastúpil do funkcie v apríli 2012. Na základe našej žiadosti nám bola poskytnutá interná štatistika Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o počte vyradených uchádzačov o zamestnanie, v prípade ktorých bola dôvodom vyradenia nespolupráca. Keďže číselné údaje sa zhodujú s tými,...

Ján Richter

SMER-SD

...my sme v tomto roku pustili jeden projekt vo výške 50 miliónov eur len s istou pozitívnou diskrimináciou pre týchto dvanásť okresov.

O 5 minút 12 - 26.06.2017
Pravda

Projekt v hodnote 50 mil. eur zameraný na podporu dvanástich menej rozvinutých okresov bol spustený začiatkom roku 2017. Výrok ministra Richtera preto hodnotíme ako pravdivý.Vláda schválila pre každý okres, ktorý figuruje na zozname menej rozvinutých okresov a spĺňa podmienky podľa zákona č. 33...

Ján Richter

SMER-SD

...medzi tými dlhodobo evidovanými nezamestnanými máme viacej ako 135 tisíc absolventov stredných škôl.

O 5 minút 12 - 26.06.2017
Nepravda

Podľa informácií Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ku koncu mája 2017 je na Slovensku evidovaných 116 022 dlhodobo nezamestnaných osôb z celkového počtu vyše 236 tisíc nezamestnaných. Nezamestnaných osôb s ukončeným stredným vzdelaním je dokopy evidovaných vyše 133 tisíc. Hoci sa v štatistikách...

Ján Richter

SMER-SD

...dva roky dozadu bola prijatá nová koncepcia agrorezortu, kde sa predpokladalo navýšenie počtu zamestnancov o 18,7 tisíca.

O 5 minút 12 - 26.06.2017
Nepravda

V roku 2014 bol prijatý vládou SR Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020. Predkladateľom plánu bol vtedajší minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek za SMER-SD. Plán predpokladá, že dôjde k zvýšeniu zamestnanosti v poľnohospodárstve, potrav...

Boris Kollár

SME RODINA

...do roku 1989 sme mali na Slovensku 250, cca 250 tisíc ľudí zamestnaných v poľnohospodárstve, dnes máme 50 tisíc (...).

O 5 minút 12 - 26.06.2017
Nepravda

V databázach s počtom pracujúcich na Slovensku sú údaje dostupné až po roku 1993. Web Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra však uvádza nasledovné:"V roku 1989 pracovalo v poľnohospodárstve 360,7 tis. osôb, v roku 2005  len 81,5 tis. osôb a v roku 2014 len 51,5 ti...

Boris Kollár

SME RODINA

...my sme priamo otvorená ekonomika, my sme priamo naviazaní na Nemcov, máme až 85% export a tým pádom keď sa darí nemeckej ekonomike, tak my automaticky rastieme aj na HDP.

O 5 minút 12 - 26.06.2017
Nepravda

Kollár síce pravdivo uvádza, že sme otvorenou ekonomikou a najviac statkov vyvážame práve do Nemecka, avšak vo výroku aplikuje údaj o celkovom exporte na vývoz do Nemecka. Export do Nemecka predstavuje len 22 %. Z dostupných údajov tiež nevieme posúdiť, či nám automaticky rastie HDP, keď sa dar...

Boris Kollár

SME RODINA

...500 tisíc ľudí je vonku, 300 tisíc dlhodobo a z toho 200 tisíc, do 200 tisíc ľudí chodia vyslovene, nechcem to povedať sprosto, ale utierať zadky dôchodcov do Rakúska, do Švajčiarska, do Nemecka.

O 5 minút 12 - 26.06.2017
Neoveriteľné

Nejestvujú presné počty občanov Slovenska pracujúcich v zahraničí, o približnom čísle vypovedajú informácie od zdravotných poisťovní a z rôznych analýz. Disponujeme pritom s údajmi Štatistického úradu SR, ktoré vypovedajú o vývoji počtu prisťahovaných a vysťahovaných ľudí. Počet vysťahovaných od 201...

Boris Kollár

SME RODINA

...lebo v tomto istom čase (máj 2017, pozn.) v Česku je (nezamestnanosť, pozn.) 4,1, v Maďarsku 4,3 a napríklad v Rumunsku 5,3, (...).

O 5 minút 12 - 26.06.2017
Neoveriteľné

ÚP ČR vykazovalo v máji 2017 nezamestnanosť v Českej republike na úrovni 4,1 %. Národná agentúra pre zamestnanosť ANOFM eviduje nezamestnanosť v Rumunsku na úrovni 4,34 % za apríl 2017, údaje pre máj 2017 nie sú dostupné. Podľa Maďarského centrálneho štatistického úradu bola v perióde február -...

Ján Richter

SMER-SD

...darí zamestnávať aj tzv. dlhodobo evidovaných nezamestnaných, dokonca aj extrémne dlhodobo, len za minulý mesiac 1 300 ľudí (...).

O 5 minút 12 - 26.06.2017
Neoveriteľné

Podľa oficiálnych štatistík Ústredia práce bol za máj 2017odtok extrémne dlhodobo nezamestnaných (nad 48 mesiacov) 2 979 osôb a dlhodobo nezamestnaných (1 – 4 roky) 6 674 osôb. To znamená, že o toľko menej nezamestnaných bolo v máji v porovnaní s aprílom. Z tohto údaju však nevyplýva, aký bol dôvod ...

Boris Kollár

SME RODINA

...prvá trieda v Nemecku, vo Volkswagene, tie istí zamestnanci, v tom istom 2 037 eur a to isté, čo robia na Slovensku Slovák je v tej triede 679 eur. V šiestej triede na porovnanie 3 150 eur, na Slovensku 1 027 eur a v dvanástej triede 4 224,50 eur v Nemecku, u nás 1 754 eur.

O 5 minút 12 - 26.06.2017
Neoveriteľné

Priemerná mzda v slovenskom Volkswagene (okrem top manažmentu) je 1 800 eur. V nemeckom Volkaswagene je to viac než dvojnásobok - 4 200 eur. Zamestnanci prvej triedy vo Volkswagene v Nemecku dostávajú mzdu vo výške 2 037 eur, zatiaľ čo slovenskí zamestnanci prvej triedy majú mzdu vo výške 679 e...

Ján Richter

SMER-SD

Z 34,11 % na 23,31 % Kežmarok, 26,94 % - 19,6 %, ja neviem, Svidník 20,33% - 16 %, to znamená niekde sú tie až 10 % rozdiely (v miere nezamestnanosti, pozn.)

O 5 minút 12 - 26.06.2017
Pravda

Ján Richter prezentoval údaje o nezamestnanosti v spomínaných okresoch pravdivo. Dopustil sa menších odchýlok v rozmedzí jedného percenta. Minister Richter porovnával údaje spred piatich rokov a najnovšie údaje tj. z mája 2017. Z tohto dôvodu sme porovnávali údaje z mája 2012 a mája 2017. ...

Boris Kollár

SME RODINA

...máme tu na 450 tisíc štátnych zamestnancov, ktorí nie, máme garantovanú, štátom garantovanú minimálnu mzdu a hrubú je 435 eur a 150 tisíc ľudí, týchto štátnych zamestnancov, nedostáva ani túto sumu (...).

O 5 minút 12 - 26.06.2017
Nepravda

Hoci od 1. januára 2017 do 1 júna 2017 mali zamestnanci 1. a 2. platovej triedy menej ako minimálnu mzdu, tak daný stav nie je aktuálny. Bol totiž prijatý zákon, ktorým sa stanovuje najnižšia mzda štátnych zamestnancov na 436,50 eur, čo je o 1,50 eur viac ako je suma minimálnej mzdy. Výrok preto hod...

success
error