DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Boris Kollár

SME RODINA

...máme tu na 450 tisíc štátnych zamestnancov, ktorí nie, máme garantovanú, štátom garantovanú minimálnu mzdu a hrubú je 435 eur a 150 tisíc ľudí, týchto štátnych zamestnancov, nedostáva ani túto sumu (...).

Richter a Kollár v RTVS - 26.06.2017
Nepravda

Hoci od 1. januára 2017 do 1 júna 2017 mali zamestnanci 1. a 2. platovej triedy menej ako minimálnu mzdu, tak daný stav nie je aktuálny. Bol totiž prijatý zákon, ktorým sa stanovuje najnižšia mzda štátnych zamestnancov na 436,50 eur, čo je o 1,50 eur viac ako je suma minimálnej mzdy. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 

Nariadenie z decembra 2016, platné od 1. januára 2017 stanovuje platové tarify prvej a druhej platovej triedy nižšie ako je minimálna mzda. Tá je od 1. januára 2017 stanovená na 435 eur.

Legislatívnou zmenou schválenou 1. februára 2017 sa prvá (referent) a druhá (samostatný referent) platová trieda zrušila a prvou platovou triedou sa stal odborný referent (pôvodne tretia platová trieda). Výška platu štátnych zamestnancov sa určuje podľa platových tabuliek prijímaných nariadením vlády. Od 1. júna 2017 došlo nariadením vlády k zvýšeniu platových taríf štátnych zamestnancov, pričom prvá platová trieda má platovú tarifu 436,50 eur. 

Na problematiku nízkych platov pre štátnych zamestnancov narážala aj opozícia. Miroslav Beblavý sa v marci 2017 vyjadril, že "...štát zabúda na 144-tisíc ľudí. Upozornil na tabuľkové platy, podľa ktorých sú platení sociálni pracovníci, opatrovatelia, kuchárky v školách, školníci, knihovníčky, ale aj ekonómovia vo verejnom sektore. Podľa poslanca totiž minimálny plat zamestnanca verejnej správy podľa tabuliek dosahuje 292 eur, pričom súčasnú minimálnu mzdu, 435 eur, väčšine zamestnancov dorovnávajú rôznymi príplatkami."

Dátum zverejnenia analýzy: 25.06.2017
success
error