DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Iveta Radicová
Premiérka Iveta Radicová V politike s Richardom Dírerom, rozpacitým moderátorom TA3. (mimo iných vecí sa premiérky pýtal na to, preco obcania necítia pozitívne dopady škrtov vlády. Pýtame sa, co sú pozitívne dopady škrtov?). Premiérka sa vyjadrovala k vztahom s Madarskom, domácej a vnútrostraníckej politike.

Vzhladom na súcasné politické dianie považujeme za najkontroverznejšie tvrdenie Radicovej o vyjadrení sa ku madarskému mediálnemu zákonu. Mala ho vydat hned po prijatí zákona v Madarsku, pred Vianocami. Podla nášho názoru sa tak verejne nestalo. Premiérka obcanov zavádza a túto skutocnost jej pomáha zakryt jej hovorca spolu s ministrom zahranicných vecí Mikulášom Dzurindom.

Iveta Radičová

SDKÚ-DS
10 2 5 4
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Iveta Radičová
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Vy poznáte aj vyjadrenie pána premiéra Orbána, že pokiaľ to naozaj nesúladí s hodnotami Európskej únie, tak je pripravený tento zákon zmeniť.

V politike - 11.01.2011
Pravda

Známe je Orbánove vyjadrenie v ktorom uviedol, že, ak EÚ povie, že maďarský mediálny zákon treba zmeniť, vláda to bude akceptovať a riadiť sa tým. "Sme súčasťou EÚ, platia tam pravidlá hry" povedal Orbán zahraničným novinárom....

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

No vidíte a ja to mám o to ťažšie, že toto nás po kope držať nebude môcť, pretože by som nerada opäť zažívala titulnú stránku v New York Times a Herald Tribune pri mojej návšteve v Spojených štátoch amerických pri stretnutí s Hillary Clinton, ktorý znel Slovenská republika - najväčší tunelár eurofondov.

V politike - 10.01.2011
Zavádzajúce

I. Radičová bola naozaj do 11. novembra v USA. 9. novembra v NY Times skutočne vyšiel článok o tunelovaní na Slovensku. Problém však je, že nevyšiel na titulke a tiež neoznačil Slovensko za najväčšieho tunelára. Premiérka tak podľa nášho názoru neprimerane zveličuje. ...

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Kým z evidovaných nezamestnaných to bolo pred rokom 67 na uchádzačov na volné pracovné miesto, dnes je to 47.

V politike - 10.01.2011
Neoveriteľné

Vo štvrtom štvrťroku 2010 bolo v hospodárstve SR k dispozícii v priemere 13 854 voľných pracovných miest. Nezamestnanosť sa pohybovala okolo 12,3%, čo je zhruba 330 000 ľudí. To je teoreticky 27 uchádzačov o jedno pracovné miesto. Nevieme, z akých čísel I. Fakt je, že nie každý nezamestnaný musí byť...

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Znižujeme stavy úradníkov.

V politike - 10.01.2011
Pravda

Od 9. júla odišlo z inštitúcie po personálnom audite 203 zamestnancov, tvrdí Úradu vlády SR. K 1. januáru 2011 tam zostáva pracovať 368 zamestnancov. Už v septembri bolo prepustených 3000 úradníkov.  Prepúšťanie pokračuje i v tomto roku....

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Je to suma, ktorá znamená, že sme o 40% znižovali a znižujeme výdavky štátu na bežných výdavkoch v platoch štátnych úradníkoch.

V politike - 10.01.2011
Nepravda

V rozpočte (.doc) na tento rok je na strane 28 uvedené, že základné výdavky na chod štátu v porovnaní s rokom 2010 klesnú o 1,1 miliardy eur, teda o 5,9 %. Výdavky na platy štátnych úradníkov vedené v rozpočte pod kapitolou "Osobné výdavky rozpočtových a príspevkových organizácií štátu" klesnú ...

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Pán redaktor, veď nás čaká rok, v ktorom znižujeme deficit o 2,5%, o 1,7 miliardy eur.

V politike - 10.01.2011
Nepravda

podľa informácií ministerstva financií deficit štátneho rozpočtu v roku 2010 dosiahol výšku 4, 44 miliardy eur. Plánovaný deficit rozpočtu na rok 2011 je 3, 81 miliardy eur. Jedná sa preto o znižovanie deficitu o 63 miliónov eur. Cieľom je zníženie deficitu verejných financií z približne 7,8 % HDP n...

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Sme jedna z mála krajín, ktorá nezmrazila dôchodky.

V politike - 10.01.2011
Pravda

Ku zmrazovaniu dôchodkov na Slovensku skutčne nedošlo.Ohľadom iných krajín EU je nad naše kapacity zistiť či sme jedna z mála krajín nezmazujúca dôchodky. ČR napríklad dôchodky rovnako nezmrazila, avšak porastú iba mierne. Naopak dôchodky zmrazilo Grécko, Litva, alebo Slovinsko. Údaje z ďaľších...

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Sme jedna z mála krajín, ktorá zvýšila dávky pre zabezpečenie sociálneho sektora.

V politike - 10.01.2011
Pravda

Ministerstvu práce bol schválený o 2,2% vyšší rozpočet. Ako uvádza sme.sk: "výdavky na sociálnu súdržnosť majú vzrásť o 7,09 percenta oproti schválenému rozpočtu na tento rok. Na tento program vláda vyčlenila 1,7 miliardy eur.„Považujem to za odraz vládnych priorít, ktoré sú kryté radikálnejšími vý...

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Sme jedna z mála krajín ako nie jediná okrem, pardon, ešte Švédi, ktorí zvýšili dávky pre rodinu.

V politike - 10.01.2011
Zavádzajúce

V priemere sa výdavky v rodinnej politike zvýšili, ale neplatí to pre každú rodinu:Je pravda, že v niektorých oblastiach sa finančná podpora zvýši (Matky, ktoré porodia dvojičky, trojičky či viac detí, dostanú vyšší rodičovský príspevok. Pri každom jednom dieťati si polepšia o 25 percent.) v iných p...

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Nechcem zaťažovať, ale zvažovali sme alternácie a zo všetkých z hľadiska dopadov na občanov to 1% DPH, ktoré dnes dosiahlo úroveň 20 %, ktorú má spolu so Slovenskom 20 krajín z 27 krajín Európskej únie.

V politike - 10.01.2011
Pravda

Podľa údajov platných od 1. januára 2011 má presne 20 štátov EÚ sadzbu DPH na úrovni 20 a viac percent....

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Áno, ale celková záťaž, celková záťaž je dnes nižšia ako bola v roku 2008 (celková daňová a odvodová záťaž, pozn.).

V politike - 10.01.2011
Pravda

v roku 2008 bolo na Slovensku celkové daňové zaťaženie na úrovni 29,1% HDP. Prognóza celkového daňového zaťaženia v roku 2011 je Výborom pre daňové prognózy odhadovaný na 28% HDP....

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

My sme prvé kroky, ktoré sme robili a ja budem hovoriť fakt fakty, ktoré sú neodškripiteľné a poviem to len trebárs za ten Úrad vlády, mám to pred sebou. Riešila som to prvé týždne, zmluvy, ktoré boli nevýhodné, platby, tam mali pracovníci v situácii krízy niektorí pracovníci polročné odmeny 10 tisíc eur pán redaktor, tam boli platby za tú istú prácu z dvoch zdrojov, zo štátneho rozpočtu a z eurofondov, tam boli popodpisované kontrakty na dlhodobé prenájmy, ktoré my sme boli nútení a aj schopní vo veľmi krátkom čase zmeniť na úplne iné sumy, ktoré nám umožnili len na jednom úrade, kde sedel pán poslanec Fico ušetriť za tri mesiace 5 miliónov eur.

V politike - 10.01.2011
Neoveriteľné

Úrad vlády v tlačovej správe informuje o úspore 4,93 mil. eur v decembri 2010 iba na úrade vlády. Oficiálny rozpočet pre Úrad vlády na rok 2010 a návrh na 2011 však ešte nie je dostupný na internete, preto čísla nemôžeme porovnať a výrok tak hodnotíme ako neoveriteľný. Posledný zverejnený je za rok ...

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Ako inak by mohla reagovať, keď sme prebrali Slovenskú republiku, tak my sme museli prijímať nielen jeden štátny rozpočet na budúci rok, ale aj štátny rozpočet za ten minulý rok pretože nebol pravdivý, nezodpovedal realite.

V politike - 10.01.2011
Pravda

Nová vláda skutočne prijala novelu zákona o štátnom rozpočte na rok 2010. Ako zdôvodnenie tohto kroku bol použitý argument, že naplánovaný deficit vo výške 5,5 % HDP v roku 2010 sa ukázal ako nereálny. Prehodnotený deficit bol odhadnutý na 7,84 % HDP. ...

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

My sme svoje stanovisko vyjadrili veľmi jasne, veľmi presne minulý rok a ja som ešte aj osobne o tejto téme pred prijatím zákona rokovala s pánom premiérom Orbánom.

V politike - 10.01.2011
Neoveriteľné

O tom, že by sa na spoločnom stretnutí 14.decembra 2010 bavili o maďarskom tlačovam zákone sa nám nepodarilo nájsť žiadne informácie, pravdepodobne aj preto, že ako premiérka uvádza, sa jednalo o osobný rozhovor. Na spoločnej tlačovej konferencii zmienka o zákone nepadla. ...

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Rieši to rokovanie za stolom, ale neviem na čo konkrétne narážate, pretože rovnaké vyjadrenie, možno trochu skromnejšie obsahom odznelo zo Spolkovej republiky Nemecko ústami kancelárky, až neskôr s oneskorením skoro 10 dní ak nie viac zaujala stanovisko Európska komisia a až následne sa k tomu vyjadrila naša opozícia.

V politike - 10.01.2011
Zavádzajúce

Nový mediálny zákon v Maďarskej republike prijal parlament 21. decembra 2010 a do platnosti oficiálne vstúpil 1.januára 2011.Nemecká kancelárka Angela Merkel 23. decembra 2010 vyslovila varovanie pre vládu premiéra Viktora Orbána pred porušením princípov právneho štátu v súvislosti s prijatím kontro...

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Treba mať možno aj pamäť tých, ktorí vyslovujú nejaké vety alebo tvrdenia, keď maďarskí socialisti spolu so stranou Fidesz vyhlásili, že v prípade Hedvigy Malinovej, bolo to v máji 2007 budú požadovať od Slovenska, aby slovenské justičné orgány viedli nezávisle vyšetrovanie bez politických vplyvov, tak bol to práve poslanec Fico, ktorý to považoval za nehorázne zasahovanie maďarských politikov do práce slovenských orgánov činných v trestnom konaní.

V politike - 10.01.2011
Pravda

Fidesz v máji 2007 požadoval, aby aby slovenské justičné orgány viedli nezávislé vyšetrovanie bez politických vplyvov."Je poburujúce, že v tejto záležitosti Slovensko pripravuje vykonštruovaný súdny proces, ktorý slúži záujmom politickej moci," skonštatoval predseda zahraničného výboru maďarského pa...

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Reagovala som veľmi presne tak ako to je pravdivé, že tlačový zákon je jedným z vážnych pilierov demokracie a jeho obsah, teda informovať občanov pravdivá bez strachu médií, bez tlaku na autocenzúru je to, čo sú hodnoty nielen súčasnej koalície, ale aj Európskej únie a pokiaľ nesúladí prijatý zákon s hodnotami Európskej únie, tak určite bude nevyhnutná zmena.

V politike - 10.01.2011
Pravda

R. Baťo, hovorca premiérky, tlmočil názor Radičovej nasledovne: "Nemlčali sme. Keď predsedníčka vlády dostala takú otázku (ohľadom prijatého mediálneho zákona v Maďarsku, pozn.), odpovedala. Už minulý týždeň sa vyjadrila, že ten zákon nepovažuje za šťastný. Naozaj vzbudzuje veľké otázniky, či je v...

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

V tom čase sa ešte Európska komisia k tomuto zákonu nevyjadrovala (v čase keď sa ku mediálnemu zákonu vyjadrila premiérka, pozn.).

V politike - 10.01.2011
Pravda

Európska komisia požiadala vládu v Budapešti prostredníctvom listu o vysvetlenie (ohľadom mediálneho zákona, pozn.) už tri dni po jeho schválení uviedol nemenovaný hovorca EK, pričom prijatý bol 21. decembra 2010.Hovorca EK informoval :"Niekoľko dní predtým, ako Maďarsko 1. januára prevzalo rotujúce...

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

A čo sa týka reakcií na prijímané zákony. Už minulý rok som okamžite reagovala na prijatý mediálny zákon v Maďarskej republike spolu, bolo to v úplne rovnakom čase ako reagovala kancelárka Merkel.

V politike - 10.01.2011
Zavádzajúce

Nový mediálny zákon v Maďarskej republike prijal parlament 21. decembra 2010 a do platnosti oficiálne vstúpil 1.januára 2011.Nemecká kancelárka Angela Merkel 23. decembra 2010 vyslovila varovanie pre vládu premiéra Viktora Orbána pred porušením princípov právneho štátu v súvislosti s prijatím kontro...

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Británia zvyšuje DPHáčko zo 17,5% na 20, čo je podstatne viac, Veľká Británia, pilier ekonomický, keď Nemecko zavádza novú daň na energie, keď opakujem znižuje dávky pre nezamestnaných, keď všetky krajiny škrtajú sociálne výdavky veľmi radikálne, keď sa otriasajú vlády v základoch, Taliani, pán premiér Berlusconi sa uchádzal o dôveru v parlamente, český pán premiér nedávno sa uchádzal o dôveru v parlamente, Francúzi vymenili celú vládu.

V politike - 10.01.2011
Zavádzajúce

Spojené kráľovstvo zvyšuje daň tak ako spomína I. Radičová. Nemecko zaviedlo daň z jadrovej energie, uvažovalo sa i o dani na energiu vyrobenú z uhlia. Nemecko zvyšuje platby pre poistenie v nezamestnanosti z 2,8% prijímu na 3%. Berlusconi sa uchádzal o dôveru v parlamente kvôli návrhu štátneho...

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Toľko telefonátov, koľko my sme absolvovali, koľko stretnutí cez víkend, v noci sa neudialo nikdy pred tým, čo signalizuje vážnosť problémov, v ktorých sme sa ocitli a táto vážnosť problémov, ktorými politik nemá zaťažovať občana, ale má ich riešiť je predovšetkým problém, ktorý je dôsledkom na jednej strane politických sľubov, vízií a ekonomických schopností reality nielen Slovenskej republiky, Európy, USA a demografickej situácie a v tejto situácii prijímanie rozhodnutí musí byť rýchle, ale zároveň, zároveň prijať rozhodnutie, ktoré je trvalé a systémové znamená množstvo, množstvo zvažovaní možných efektov a dôsledkov.

V politike - 10.01.2011
Neoveriteľné

Z kontextu nerozumieme o aké telefonáty sa má jednať. Zároveň by uskutočnenie telefonátov nebolo pravdepodobne overiteľné....

success
error