DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

My sme prvé kroky, ktoré sme robili a ja budem hovoriť fakt fakty, ktoré sú neodškripiteľné a poviem to len trebárs za ten Úrad vlády, mám to pred sebou. Riešila som to prvé týždne, zmluvy, ktoré boli nevýhodné, platby, tam mali pracovníci v situácii krízy niektorí pracovníci polročné odmeny 10 tisíc eur pán redaktor, tam boli platby za tú istú prácu z dvoch zdrojov, zo štátneho rozpočtu a z eurofondov, tam boli popodpisované kontrakty na dlhodobé prenájmy, ktoré my sme boli nútení a aj schopní vo veľmi krátkom čase zmeniť na úplne iné sumy, ktoré nám umožnili len na jednom úrade, kde sedel pán poslanec Fico ušetriť za tri mesiace 5 miliónov eur.

Iveta Radicová - 10.01.2011
Neoveriteľné

Úrad vlády v tlačovej správe informuje o úspore 4,93 mil. eur v decembri 2010 iba na úrade vlády. Oficiálny rozpočet pre Úrad vlády na rok 2010 a návrh na 2011 však ešte nie je dostupný na internete, preto čísla nemôžeme porovnať a výrok tak hodnotíme ako neoveriteľný. Posledný zverejnený je za rok 2009.

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR informoval médiá (Webnoviny): "Nové vedenie Úradu vlády SR tvrdí, že vyriešilo viacero vážnych problémov po svojich predchodcoch. Medzi nimi nevýhodné externé paušálne zmluvy, nevyriešené pozemky pod objektom Úradu vlády SR, premrštené zmluvy na prenájom obrazov, obchádzanie verejného obstarávania pri nákupe tovaru či zabezpečení služieb. Radičovej úrad zdedil aj nedostatky pri správe majetku úradu vlády, kde nájomcom priestorov patriacich do majetku Správy zariadení Úradu vlády SR (Miestodržiteľský palác a Hotel Bôrik) neboli fakturované energie od roku 2008.

Od 9. júla odišlo z inštitúcie po personálnom audite 203 zamestnancov, tvrdí Úradu vlády SR. K 1. januáru 2011 tam zostáva pracovať 368 zamestnancov. 

Medzi najvypuklejšie problémy patrili aj sadzobníky na poskytovanie ubytovania v účelových zariadeniach, ktoré neboli dlhodobo upravené a dnes nepokrývajú ani náklady spojené s ich prevádzkou, ďalej neboli uzatvorené zmluvy v grantových systémoch. Po predchádzajúcom vedení vraj zostali aj nerefundované mzdy a odmeny z prostriedkov EÚ pre zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Úrad vlády SR zrušil aj odmeny, ktoré v niektorých prípadoch dosahovali aj viac ako 10-tisíc eur polročne. Informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR."

Dátum zverejnenia analýzy: 09.01.2011
success
error