DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Hádky o digitalizácii
Téma dňa - 20.03.2013
V stredu sa na TA3 stretli bývalý a súcasný minister kultúry, Marek Madaric a Daniel Krajcer. Témou dna bola digitalizácia národného kultúrneho dedicstva. Projekt, ktorého pointou je uchovanie slovenského kultúrneho odkazu pre budúce generácie, sa na Slovensku stal predmetom politického sporu a to najmä "vdaka" zmluve (uzatvorenej den pred volbami, následne vypovedanej a po návrate ministra Madarica opät oživenej) s konzorciom vedeným firmou Tender Media Group. Okolnosti a spôsob, akým Daniel Krajcer zmluvu s TMG vypovedal a Marek Madaric vrátil do hry, boli hlavou témou diskusie. Obaja úcastníci sa odvolávali okrem iného i na právne analýzy, ktoré si údajne ako ministri dali vypracovat, no ani jeden z nich ich nezverejnil. Okrem takýchto neoveritelných argumentov sa obaja nezdráhali v argumentácii si vypomôct i nepravdami - exminister si strelil gól do vlastnej bránky, ked tvrdil, že TMG proti výpovedi zmluvy zacala protestovat až po dvoch rokoch, ked sa zmenila vláda. Z nepravdy sa usvedcil sám po tom, co súcasný minister namietal, že firma TMG protestovala už v roku 2011. Marek Madaric zase napríklad nepravdivo tvrdil, že vdaka tejto zmluve mohla firma TMG získat maximálne 40 miliónov eur. Taktiež je zvláštne, že si nepamätá, z kolkých národných projektov pozostáva program digitalizácie.
Výroky priebežne doplname.

Marek Maďarič

SMER-SD
6 2 1 3

Daniel Krajcer

SKOK!
6 1 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Marek Maďarič
 • Daniel Krajcer
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Daniel Krajcer

SKOK!

Čo už jednoznačne povedal aj bývalý generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice, pán Katuščák, že z celého projektu, ktorý mal byť výstavnou skriňou, tá digitalizácia knižnice, sa stáva klietka hanby. Viete, aké je percento v porovnaní plánovaný objem s diginalizovanými objektami? 1,2% sa zdigitalizovalo do konca roka.

Téma dňa - 21.03.2013
Pravda

Katuščák projekt digitalizácie dlhodobo kritizuje, výrok o klietke hanby hodnotíme ako pravdivý na základe reakcie Dušan Katuščáka. Reakcia Dušana Katuščáka (28. marca 2013):"Autorom výroku o klietke hanby som ja. Bol som prítomný na zasadnutí Výboru pre kultúru a médiá a tam som to povedal, na...

Daniel Krajcer

SKOK!

Koná sa na základe projektov, ktoré boli za mňa vypracované, pretože za vás neexistoval ani jedna jediná výzva. Za mňa tie projekty boli spísané a boli nastavené.

Téma dňa - 21.03.2013
Pravda

Exminister Krajcer hovorí pravdu. Podľa stránky Ministerstva kultúry, pozostáva proces digitalizácie z 8 národných projektov. Počas vlády Ivety Radičovej bolo postupne predstavených až 9 projektov, jeden však neuspel. Projekty sú financované prostredníctvom európskych fondov...

Marek Maďarič

SMER-SD

Z úst tam jednej poslankyne bolo hovorené, že 211 miliónov viete, koľko peňazí môže prejsť cez tú zmluvu TMG? Nanajvýš 40.

Téma dňa - 21.03.2013
Nepravda

Časť o výroku poslankyne bez udania mena, približného času či aspoň strany sa nám nepodarilo overiť. Tvrdenie, že cez zmluvu (.pdf) mohlo prejsť maximálne 40 miliónov eur však označujeme za nepravdivé.Spoločnosť TMG, aj podľa ministra kultúry Maďariča, je lídrom skupiny firiem, ktoré získali te...

Marek Maďarič

SMER-SD

Tu doručenku prevzal nejaký pán Horváth, ktorý nie je konateľom TMG, ani žiadnej z tých firiem.

Téma dňa - 21.03.2013
Pravda

Doručenka, ktorú na tlačovej konferencii zverejnil Daniel Krajcer, je naozaj podpísaná istým pánom Horváthom.Obchodný register SR dokazuje, že žiadny pán Horváth nie je konateľom spoločnosti TMG, ani ostatných firiem spomenutých v zmluve, teda Slovakia online, STUDIO 727, Dokument Logistik, Soitron....

Daniel Krajcer

SKOK!

Tá firma od októbra 2010 disponovala touto výpoveďou, trvalo jej 2 roky, kým zistila, že tá výpoveď asi nie je celkom v súlade z jej pohľadu s procesnými, alebo formálnymi náležitosťami. Nie. Oni čakali na vás.

Téma dňa - 21.03.2013
Nepravda

Daniel Krajcer ešte počas diskusie priznal, že tento výrok nie je pravdivý:Daniel KRAJCER: "Ale veď po 2 rokoch firma zistí, že procesná stránka nebola správna?"Marek MAĎARIČ: "Nie. Aj 31.10.2011 vás informovala firma, že výpoveď považuje za neplatnú. Neklamte."Daniel KRAJCER: "Prepáčte, ale po roku...

Daniel Krajcer

SKOK!

Ukázal som ho ešte vo vašej televízii, dokonca v decembri. Vo vašej televízii, ako v jedinej, lebo sa ma na to pýtala. Celá krajina vedela, že som vypovedal zmluvu s Tender Media Group v októbri 2010, lebo som to oznámil v médiách.

Téma dňa - 21.03.2013
Pravda

Reportáž (od 1:30) televízie TA3 z polovice decembra 2012 ukazuje Daniela Krajcera, ako mimo záber redaktorovi televízie ukazuje dokumenty: "Tu je kópia výpovede, s mojím podpisom."Samotný dokument nie je možné na záberoch vidieť. O tom, že Daniel Krajcer zrušil so spomínanou spoločnosťou zmluv...

Marek Maďarič

SMER-SD

Pán Krajcer nikdy ani tej spoločnosti nebol schopný prezentovať relevantné dôvody, hovoril mediálne o nejakej právnej analýze, keď ju oni podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadali, tak minister sa vyjadril že ministerstvo nemá takúto analýzu a vypovedal ju bez udania dôvodu.

Téma dňa - 21.03.2013
Pravda

Minister Krajcer sa skutočne mediálne odvolával na analýzu a audit tejto zmluvy, čo je možné potvrdiť v oficiálnej tlačovej aktualite ministerstva kultúry, ale i agentúrnych správach prezentovaných napr. SME (TASR). Avšak samotná žiadosť o tieto informácie a komunikácie spoločnosti Tender Media...

Marek Maďarič

SMER-SD

Oni podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa na neho obrátili a viete, čo odpovedalo tomuto konzorciu Ministerstvo kultúry, vedené pánom Krajcerom? Že dané informácie neposkytnú, lebo nimi nedisponujú.

Téma dňa - 21.03.2013
Neoveriteľné

Zmluva so spoločnosťou Tender Media Group (TMG) bola Danielom Krajcerom vypovedaná ako ministrom kultúry 18.10.2010. Ministerstvo sa v odôvodnení pre média odvoláva na právnu analýzu, podľa ktorej je zmluva s TMG v rozpore so základným cieľom OP informatizácia spoločnosti prioritná os 2. Komunikáciu...

Marek Maďarič

SMER-SD

Ja sa opieram o renomované právne kancelárie, kde som si dal vypracovať posudky.

Téma dňa - 21.03.2013
Neoveriteľné

V správe zo 7. decembra 2012 Ministerstvo kultúry SR uvádza, že si nechalo o výpovedi zmluvy s konzorciom Tender Media Group Danielom Krajcerom vypracovať dva nezávislé posudky od kancelárií JUDr. Radomír Bžán, s.r.o. a Mgr. Andrej Gunár. "Obidva posudky sa v záveroch zhodli na tom, že pri vypo...

Daniel Krajcer

SKOK!

dôvody prečo zmluva nie je platná, uvádzalo ministerstvo následovne. Že sa nevedeli dopracovať k výpovedi. Ukázal som ju na kameru. Druhý dôvod, nemáme doručenku. Nemáme dôkaz o tom, že zmluva bola doručená.

Téma dňa - 21.03.2013
Pravda

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo 7. decembra správu o Dohode o urovnaní medzi MK SR a Tender Media Group, s.r.o. Informovalo, že Tender Media Group ministerstvo upozornila na neplatnosť výpovede zmluvy Danielom Krajcerom a uviedla zámer podať žalobu. "Ako dôvod neplatnosti výpovede spolo...

Daniel Krajcer

SKOK!

Ministerstvo kultúry pod vedením pána Maďariča deň pred voľbami v roku 2010 podpísalo zmluvu na 170 miliónov eur.

Téma dňa - 21.03.2013
Pravda

Tvrdenie Daniela Krajcera je pravdivé.Voľby do NR SR sa konali 12. júna 2010. V zmluve o dielo (PDF) medzi ministerstvom kultúry a spoločnosťou TENDER MEDIA GROUP sa naozaj uvádza (14. strana) ako dátum podpisu 11. jún 2010, teda deň pred dňom konania volieb.Ako zástupca objednávateľa...

Marek Maďarič

SMER-SD

Podstata je v tom, že môj nástupca túto zmluvu vypovedal takým právnym právne šlendriánskym babráckym spôsobom, že zmluva z právneho hľadiska nezanikla. Čiže ja som ju ani nemusel obnoviť. Pretože pán Krajcer túto zmluvu vypovedal svojim osobným rozhodnutím, ako osoba, nie ako tá druhá stránka kontraktu.

Téma dňa - 21.03.2013
Neoveriteľné

Demagog.sk získal k nahliadnutiu výpoveď, ktorou skutočne Daniel Krajcer, ako minister kultúry, vypovedal zmluvu spoločnosti Tender Media Group. Je pravdou, že výpoveď nie je daná v mene ministerstva, ale ministra. Nakoľko je toto dôvodom pre spochybnenie platnosti tejto výpovede, demagog.sk nedokáž...

Marek Maďarič

SMER-SD

Tá súťaž nebola chvíľku pred voľbami.

Téma dňa - 21.03.2013
Pravda

Minister Maďarič sa bráni pred faktom, že zmluva, o ktorej hovorí, bola podpísaná deň pred voľbami tvrdením, že súťaž prebiehala už skôr. Tento výrok označujeme za pravdivý.V zmluve (PDF) medzi ministerstvom kultúry a spoločnosťou Tender Media Group z 11. júna 2010 sa v Preambule (strana 2) píš...

Marek Maďarič

SMER-SD

Ešte za môjho prvého pôsobenia, pán redaktor, bola medzinárodná súťaž, v ktorej uspelo toto konzorcium. Túto medzinárodnú súťaž, verejné obstarávanie, po jej ukončení preveril Úrad pre verejné obstarávanie a právoplatne ju odobril.

Téma dňa - 21.03.2013
Pravda

Marek Maďarič hovorí pravdu. V referáte ministerstva kultúry k dohode o urovnaní sa o uskutočnenom medzinárodnom tendri píše:"Treba pripomenúť, že minister kultúry Marek Maďarič podpísal spomínanú základnú zmluvu v roku 2010 po transparentnom procese verejného obstarávania, ktorého súlad so zákonom ...

Marek Maďarič

SMER-SD

Digitalizácia bude digitalizovať textové dokumenty, filmové dokumenty, objekty múzeálne, galérijné, takisto digitalizácia znamená, že sa vytvorí portál, to znamená prezentačná vrstva. Vytvárajú sa dátové sklady, čiže digitalizácia je veľmi široký komplex služieb a prác a nakoniec aj tých výstupov.

Téma dňa - 21.03.2013
Pravda

Marek Maďarič správne vymenúva položky, ktorých sa bude týkať digitalizácia umeleckých diel podľa základnej zmluvy s firmou TMG. Táto zmluva sa nachádza v centrálnom registri zmlúv. Jeho výrok hodnotíme ako pravdivý."Predmet plnenia zmluvy zahŕňa: 3.2.1. spoluprácu s organizáciami v zriaďovateľ...

Marek Maďarič

SMER-SD

Digitalizácia tak, ako ju svojim spôsobom posunul môj predchodca, pán minister Krajcer, pozostáva z 9 národných projektov a každý ten národný projekt je postavený aj v tom, že je v ňom napísané, aké percento digitalizácie má byť dodané externe.

Téma dňa - 21.03.2013
Nepravda

Výrok ministra Maďariča hodnotíme ako nepravdivý, pretože národných projektov je iba 8 - deviaty bol zamietnutý. Podľa stránky Ministerstva kultúry, pozostáva proces digitalizácie z 8 národných projektov. Počas vlády Ivety Radičovej bolo postupne predstavených až 9 projektov, jeden však ne...

Marek Maďarič

SMER-SD

No konzorcium je tvorené týmito firmami (Slovakia Online, Soitrón, nemecká firma Centrum fur Sicherhaltung, Document Logistic, Štúdio 727, pozn.) a ľudia vedia, poznajú ich aj z trhu.

Téma dňa - 21.03.2013
Pravda

V zmluve o dielo (.pdf) podpísanej medzi Tender Media Group a Ministerstvom kultúry SR 11. júna 2010 vystupuje Tender Media Group ako "líder skupiny poskytovateľov", medzi ktorých patria aj spoločnosti Veri2, Slovakia Online, STUDIO 727, Document Logistik, Zentrum fur Bucherhaltung a Soitron. Prvé d...

Marek Maďarič

SMER-SD

Keď som prišiel na ministerstvo, bolo čerpanie k digitalizácii nula, dnes je to 35 miliónov.

Téma dňa - 21.03.2013
Zavádzajúce

Diskutovaná digitalizácia patrí v OP Informatizácia spoločnosti pod prioritnú os 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry opatrenie 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov je...

Daniel Krajcer

SKOK!

Veď ste povedali, že ste našli aj výpovede, ale vám to trvalo nejaký ten čas

Téma dňa - 21.03.2013
Neoveriteľné

Marek Maďarič

SMER-SD

Na mňa sa listom najprv obrátil jeden z členov tohto konzorcia, kde mi dal na vedomie, že sa domnieva, že tá výpoveď nie je právoplatná a že dá žalobu na súd a dá návrh na predbežné opatrenia na súd.

Téma dňa - 21.03.2013
Neoveriteľné

poslaný mail ministerstvu - zatiaľ sa neozvali...

Daniel Krajcer

SKOK!

Kto koná za ministerstvo? Minister, nie?

Téma dňa - 21.03.2013
Pravda

Podľa § 4 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy:" (1) Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister. (2) Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v inýc...

Marek Maďarič

SMER-SD

Tender Media Group je konzorcium niekoľkých veľmi renomovaných firiem.

Téma dňa - 21.03.2013
Neoveriteľné
success
error