DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Keď som prišiel na ministerstvo, bolo čerpanie k digitalizácii nula, dnes je to 35 miliónov.

Hádky o digitalizácii - 21.03.2013
Zavádzajúce

Diskutovaná digitalizácia patrí v OP Informatizácia spoločnosti pod prioritnú os 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry opatrenie 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany, ktorý je povinný zverejňovať prijímateľov finančných dotácií. Za čas keď Marek Maďarič prišiel na ministerstvo, považujeme obdobie po 4. apríli 2012 t.j. po výmene vlád. Ešte pred týmto dňom však nadobudlo účinnosť niekoľko zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (dotácie) s niekoľkými inštitúciami. 

Slovenská národná galéria

26.1.201215,4 mil €
Pamiatkový úrad26.1.201210,2 mil €
Múzeum SNP14.2.201227.5 mil €
Štátna vedecká knižnica Prešov25.2.20121,9 mil €
Slovenská národná knižnica8.3.201249,5 mil €
Slovenský filmový ústav 7.3.201224 mil €
Národné osvetové centrum6.3.201223 mil €
Univerzitná knižnica Bratislava14.3.201233 mil €

(zdroj OP Informatizácia spoločnosti)

Dátum zverejnenia analýzy: 20.03.2013
success
error