DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

Kto koná za ministerstvo? Minister, nie?

Hádky o digitalizácii - 21.03.2013
Pravda

Podľa § 4 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy:


" (1) Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister.

(2) Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátny tajomník má pri zastupovaní ministra na rokovaní vlády poradný hlas."

Za špecifických okolností teda zákon dáva možnosť konať v mene ministerstva štátnemu tajomníkovi, prvoradým konateľom v mene ministerstva je však za každých okolností minister. 

Dátum zverejnenia analýzy: 20.03.2013
success
error