DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Diskusia o sociálnych témach
V nedelnej relácii O5M12 sa stretli súcasný minister práce Ján Richter a jeho predchodca Jozef Mihál. V diskusii sa venovali prevažne otázkam spojeným s agendou Ministerstva práce, predovšetkým otázkam týkajúcich sa tzv. vianocných dôchodkov, boja s nezamestnanostou, zmien v odvodoch ci rodinných prídavkov.
S ohladom na pomer pravdivých a nepravdivých výrokov, obstál v diskusii jednoznacne horšie Ján Richter, ktorý až v piatich prípadoch uvádzal nesprávne informácie. V súvislosti s mierou nezamestnanosti hovorí o císlach, ktoré nie sú v súlade s oficiálnymi údajmi Eurostatu ani Inštitútu financnej politiky. Minister práce dalej nesprávne uvádza informácie o dosiahnutých výsledkoch v rámci národných projektov na podporu zamestnávania mladých ludí do 29 rokov, pricom používa rozdielnu terminológiu v porovnaní so správou MPSVaR SR a navyše nesprávne definuje malé podniky. Napokon zopakoval aj nepravdivý výrok o pocte firiem do 20 zamestnancov, ktorý už v minulosti dvakrát vyslovil Ludovít Kaník. Ján Richter sa nevyhol ani zavádzaniu, ked hovoril o odchodovom veku do dôchodku v susedných štátoch. Domnievame sa, že selektívne uviedol informácie, ktoré podporovali jeho argument, avšak nemožno ich zovšeobecnovat na celý prípad.

V rámci všetkých doteraz overovaných výrokov Jozefa Mihála sme prvýkrát oznacili jeho tvrdenie za nepravdivé. Mihál totiž tvrdil, že tzv. zákonom o BOZP sa zvýšili pokuty pre podnikatelov, avšak túto zmenu priniesla novela zákona o inšpekcii práce a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. V diskusii zaznelo celkovo pät výrokov, ktoré sme nedokázali kvôli chýbajúcim informáciám overit. V priemere bol teda každý šiesty výrok neoveritelný. Výroky priebežne doplname.

Jozef Mihál

Nestraníci
13 1 1 1

Ján Richter

SMER-SD
5 4 1 4
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Jozef Mihál
 • Ján Richter
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ján Richter

SMER-SD

40% obchodných spoločností na Slovensku neplatí v podstate žiadnu daň.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Neoveriteľné

Demagog.sk sa už minulý týždeň (v relácii V politike z 13. októbra 2013) snažil overiť výrok Petra Kažimíra o tom, že každý rok je vyše 60 % firiem na Slovensku v permanentnej strate s nulovou daňovou povinnosťou. Podobne ako minulý týždeň, ani tento krát sa nám nepodar...

Jozef Mihál

Nestraníci

... pri troške snahy by sa dalo predsa vychádzať aj zo súčasných daňových priznaní a ročných zúčtovaní, ktoré robia zamestnávatelia, pretože už dnes sa gro týchto údajov sústreďuje na Finančnej správe.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Neoveriteľné

Projekt UNITAS má skutočne vo veľkej miere vychádzať práve z dát, ktoré sú dostupné na Finančnej správe, jedná sa totiž o zmodernizovanie, zjednodušenie a zefektívnenie fungovania finančnej správy po funkčnej a finančnej stránke. Projekt UNITAS má zastrešiť sieť daňových a colných úradov.Jozef Mihál...

Ján Richter

SMER-SD

... posledné hodnotenie agentúry Moody´s, ktoré zlepšilo výhľad ratingu pre Slovensko na stabilný, to je tá A2. ... Ja len pripomínam, že táto agentúra Moody´s na jar minulého roku znížila rating vtedy ešte vláde Ivety Radičovej.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Pravda

Podobný výrok sme overovali v relácii O5M12 z 13. októbra 2013.Agentúra Moody´s skutocne zlepšila pred niekolkými dnami (5. októbra 2013) Slovensku rating. Posledne bol rating znížený (.pdf) zaciatkom roku 2012. Server Webnoviny.sk o téme píše: "Moody's bola jedinou agentúrou, ktorá prisudzoval...

Ján Richter

SMER-SD

Do 20 zamestnancov je 82% všetkých firiem na Slovensku ...

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Nepravda

Podľa Správy o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2011 (str. 52, .pdf) tvorili mikropodniky, teda podniky, ktoré zamestnávajú maximálne deväť osôb, spolu s podnikmi s nezisteným počtom zamestnancov až 88 % podnikov na Slovensku, teda už tento podiel prevyšuje číslo uvá...

Jozef Mihál

Nestraníci

... zákonom o BOZP, kde ste zvýšili pokuty pre podnikateľa, ktorý možno neúmyselne urobí nejaký prešľap, ale musí zaplatiť 5 000 euro pokutu zvýšenú oproti minulosti.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Nepravda

Demagog.SK vyhodnocuje tento výroka Jozefa Mihála ako nepravdivý, pretože nesprávne uvádza zákon, ktorým sa menia spomínané sankcie. Navyše ani tvrdenie o výške sankcií nie je presné.Samotný Zákon č.154/2013 Z. z. (v skratke BOZP, pozn.), na ktorý odkazuje Jozef Mihál, vo svojom obsahovom znení...

Ján Richter

SMER-SD

... dovolím si citovať niektoré veci, ktoré sa týkajú podnikania na Slovensku a vzťah podiel mzdy zamestnancov k HDP. Európa je 50:50. To znamená, že polovicu celého hospodárskeho bohatstva si rozdeľujú zamestnanci. Na Slovensku pred 15 rokmi to bolo 43%, po 15 rokoch to dnes tvorí len 37%. To znamená, 37% ide na mzdu zamestnanca. O to väčší zisk má podnikateľ v podmienkach Slovenskej republiky.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Pravda

Ján Richter uviedol správny priemerný podiel miezd k HDP krajín EÚ a Slovenska. Aj jeho údaj o podiele miezd k HDP spred 15 rokov sa zhoduje so zdrojmi, ktoré sa nám podarilo nájsť k tejto téme. Treba upozorniť, že oficiálne štatistiky máme k dispozícii len od roku 2003. Z údajov Eurostatu...

Ján Richter

SMER-SD

... treba si uvedomiť, že v eurozóne je nezamestnanosť 12%.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Pravda

Podľa údajov Eurostatu je skutočne miera nezamestnanosti v Eurozóne k augustu 2013 na úrovni 12,0%....

Ján Richter

SMER-SD

Veď napríklad v prvom polroku minulého roku (2012, pozn.) sa prostredníctvom ponuky na trhu práce zamestnalo 135 000 ľudí.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Neoveriteľné

Štatistický úrad SR poskytuje len štvrťročné údaje o počte zamestnaných. V prvom štvrťroku 2012 došlo medziročne k nárastu o 28 000, v druhom o 15 000 pracujúcich. Tieto čísla však hovoria o celkovej miere zamestnanosti, nie o počte ľudí, ktorí nastúpili do zamestnania v danej dobe.Ďalšími info...

Jozef Mihál

Nestraníci

A máme tu 400 000 samoživiteľov, živnostníkov. ... ale 400 000 máme nezamestnaných.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý vzhľadom na to, že počet SZČO sa skutočne pohybuje na úrovni približne 400 000. Približne rovnaký je aj počet nezamestnaných.Celkový počet (.pdf, s. 11) živnostníkov bol k augustu 2013 podľa Štatistického úradu na úrovni 352 337 a v roku 2012 na úrovni 359 575. Ak by sme...

Ján Richter

SMER-SD

Ale nemôžme rezignovať na pozíciu, že dnes viac ako 40 000 ľudí je evidovaných na úradoch práce dlhšie ako 6 rokov.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Neoveriteľné

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny uvádza vo svojich štatistikách zo septembra 2013 (tabuľka č. 21) ako najdlhšiu dobu evidencie nezamestnaných údaj nad 48 mesiacov, teda nad štyri roky. Podľa tejto štatistiky je na úrade aktuálne evidovaných 71 052 nezamestnaných, ktorých čas evidencie p...

Jozef Mihál

Nestraníci

... pri študentoch, ktorí robia na dohody o brigádnickej práci študentov, aj keď nechápem, prečo študenti do 18 rokov platia vyššie odvody ako študenti nad 18 rokov ...

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Pravda

Pre študentov starších a mladších ako 18 rokov skutočne platia rozdielne pravidlá pre odvádzanie odvodov. Rozdiel nespočíva v rozdielnej sadzbe odvodov, tá je v obidvoch prípadoch 7% zo mzdy. Iná je výška nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD). V istých prípadoch teda môže študent do 18 rokov zapla...

Jozef Mihál

Nestraníci

... odvody idú zase o 5 eur na budúci rok hore (pre živnostníkov, pozn.). Tí, čo platia minimálne odvody alebo tí, čo ich platia vyššie, tak dokonca o 18% v prepočte budú živnostníci platiť vyššie odvody.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Pravda

Portál podnikajte.sk prichádza s informáciou, že od 1. januára 2014 sa budú odvody naozaj zvyšovať v dôsledku rastu minimálneho, ale aj maximálneho vymeriavacieho základu. Koeficient pre výpočet odvodov sa zníži z pôvodných 1,9 na 1,6 a minimálna výška odvodov, ktoré musí živnostník p...

Ján Richter

SMER-SD

... pri 9 000 nových pracovných miestach, ktoré sa zaviedli v súvislosti s tým projektom zamestnávania mladých. Až 3 000 živnostníkov využilo túto možnosť a zamestnalo mladého človeka. Ten zvyšok sú hlavne malé podniky do 20 zamestnancov.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Nepravda

Výrok Jána Richtera hodnotíme ako nepravdivý. Podľa dostupných zdrojov bolo doposiaľ zamestnaných cca 9000 mladých, v rámci národných projektov na podporu zamestnávania mladých ľudí do 29 rokov. Avšak údaje o počte živnostníkov nie sú v súlade s informáciami, ktoré zverejnilo Ministerstvo ...

Jozef Mihál

Nestraníci

No tak vláda bojuje s nezamestnanosťou tým, že napríklad zvýšila odvody živnostníkom ... Vláda bojuje s nezamestnanosťou tým, že zaviedla odvody z dohôd.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Pravda

Spomínané zmeny v daniach a odvodoch prijala vláda SR a následne NR SR v roku 2012, pričom sú účinné od 1. januára 2013. Tvrdenie Jozefa Mihála o zvýšení odvodov hodnotíme ako pravdivé.Portál Podnikam.sk o zmenách v práci na dohodu:Kým do konca minulého roka platil z príjmu z dohôd odvody len zamest...

Ján Richter

SMER-SD

... pre mňa je isté pozitívum, že ak niekde na začiatku tohto kalendárneho roka sme sa blížili k 15%, dnes sme pod 14% (nezamestnanosť, pozn.).

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Nepravda

Nezamestnanosť sa v jednotlivých mesiacoch roku 2013 pohybuje na úrovni 14,0 až 14,4%. Začiatkom roka sa teda neblížila k 15% a podľa najaktuálnejších údajov nie je pod hranicou 14%.Podľa informácií Eurostatu bola nezamestnanosť v prvých mesiacoch 2013 nasledujúca:januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaug...

Ján Richter

SMER-SD

Treba povedať, že v okolitých krajinách to je. Česi 65, Poliaci 67- už teraz aktuálny vek do dôchodku.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Zavádzajúce

Výrok Jána Richtera hodnotíme ako zavádzanie, keďže vek odchodu do dôchodku sa mení a vypočítava podľa viacerých kritérií. V Poľsku v súčastnosti napríklad odchádzajú do dôchodku ženy narodené v roku 1953 vo veku 60 rokov. Vo veku 67 rokov budú do dôchodku odchádzať poľské ženy narodené až...

Ján Richter

SMER-SD

Každopádne však my hovoríme jednu vec, nebudeme nikdy siahať na 5,5 miliardy eur, ktoré sú momentálne v druhom pilieri nasporené ako investície pre tých, ktoré sú tam.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Pravda

Minister Richter správne uvádza výšku majetku v dôchodkových fondoch II. piliera (starobné dôchodkové sporenie). Ten koncom septembra 2013 dosahoval hodnotu 5 595 050 000 eur. Richter tiež správne uvádza fakt, že tieto prostriedky sú určené na investície. V zásade totiž rozlišujeme viacero...

Jozef Mihál

Nestraníci

... výška dôchodkov z priebežného systému zo Sociálnej poisťovne v tej súčasnej relatívnej, relatívnej podotýkam úrovni, je to nejakých tých 46, 48% plus mínus priemernej mzdy v porovnaní so mzdou, tak táto relatívna výška nebude udržateľná ...

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Pravda

Jozef Mihál uvádza výšku starobných dôchodkov ako percento z priemernej mzdy správne.Podľa údajov Štatistického úradu dosiahla priemerná mzda v hospodárstve v druhom štvrťroku 2013 úroveň 818 eur. Sociálna poisťovňa uvádza k 30. septembru 2013 priemernú výšku starobného dôch...

Jozef Mihál

Nestraníci

Nezaznamenali sme nejakú naozaj zvýšenú pôrodnosť na Slovensku a tá relatívne nižšia pôrodnosť, ktorá je už daná z minulých rokov, to znamená, tie deti už dnes tu sú, majú 5 rokov, 10 rokov vyplýva, že v budúcnosti bude menej ľudí pracovať.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Pravda

Pôrodnosť na Slovensku síce medzi rokmi 2007 a 2009 narástla, v posledných štyroch rokoch však stagnuje.Nasledujúci graf vychádza z údajov použitých na stránke denníka SME, pričom sme upravili obdobie na posledných 20 rokov, teda od vzniku samostatnej SR.Denník SME uvádza aj...

Jozef Mihál

Nestraníci

... podľa mojich prepočtov je to asi 20 000 ľudí, ktorí poberajú, to je číslo zo Sociálnej poisťovne, necelých 20 000 ľudí, ktorí poberajú dôchodok zo Slovenska, žijú v zahraničí.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Pravda

Skutočne, k 30. septembru 2013 je počet dôchodcov, ktorí žijú v zahraničí a poberajú na Slovensku dôchodok, takmer 20 000, presnejšie 19 459. Tieto údaje uvádza na svojej stránke Sociálna poisťovňa....

Jozef Mihál

Nestraníci

Všimnite si už to, že zákon hovorí o vianočných príspevkoch, ale všetci, aj my tu s pánom ministrom, hovoríme o vianočných dôchodkoch.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Pravda

Zákon č. 592/2006 Z.z., ktorý upravujú zákony č. 463/2008 Z.z. a č. 242/2011 Z.z., hovorí o poskytovaní vianočného príspevku a nie vianočného dôchodku (všetky tri zákony sú dostupné tu vo formáte .pdf). Výrok Jozefa Mihála je teda pravdivý....

Ján Richter

SMER-SD

V tomto mesiaci ide do realizácie projekt 28 miliónov eur pre terénne sociálne služby. Ideme prijímať 1 600 nových pracovníkov, ktorí sa budú platiť zo strany štátu. Doteraz k 6 500 ľuďom, ktorí sa zaoberajú touto oblasťou, pribudne odrazu takéto veľké množstvo.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám nájsť žiadne informácie o takomto projekte, preto tento výrok hodnotíme ako neoveriteľný. Jedným z dôvodov je zrejme aj to, že Ján Richter v diskusii neuviedol názov projektu ani iné bližšie informácie. ...

Jozef Mihál

Nestraníci

Tak prosím pekne prídavky na deti sa zvyšujú o krásnych 42 centov. Daňové bonusy na deti sa zvyšujú o úžasných alebo zvýšili o úžasných 38 centov. Rodičovské príspevky, tam to zvýšenie bolo vyššie, fantastických 3,60 eura.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Pravda

Jozef Mihál uvádza správne údaje o zvýšení prídavku na dieťa, daňového bonusu na dieťa a rodičovského príspevku.Portály najmama.sk, finance.sk a portál televízie TA3 potvrdzujú slová Jozefa Mihála:NajMama.sk: ,,Suma rodičovského príspevku sa každoročne zvyšuje od začiatku roka podľa toho, ...

Jozef Mihál

Nestraníci

... ja som chcel tieto peniaze (určené na tzv. vianočné dôchodky), a dnes je to už vyše 70 miliónov po tom navýšení ročne, dať dôchodcom, ktorí tie peniaze skutočne potrebujú.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Pravda

Podľa našich prepočtov bude navýšenie vianočných príspevkov o 8,61 eur predstavovať sumu 10 mil. eur. Ak túto sumu pripočítame k sume ktorá bola vyplatená na vianočné príspevky v roku 2012, dostaneme sumu takmer 70 miliónov eur na vianočné príspevky v roku 2013. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Soc...

Jozef Mihál

Nestraníci

Môj zámer už vtedy v roku 2011, teda takto. Po prvé pripomeniem, že sme novelizovali za našej vlády zákon o vianočných dôchodkoch tak, aby tie prechody medzi jednotlivými tými stupňami toho dôchodku boli plynulejšie ...

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Pravda

V roku 2011 bol skutočne novelizovaný Zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku, vďaka čomu sa prakticky zrušili intervaly, podľa ktorých bola určovaná výška vianočného príspevku. Tieto intervaly boli nahradené presným výpočtom vianočného príspevku odvodeným od sum...

Ján Richter

SMER-SD

... kto berie všetok ten vianočný príspevok. Lebo to znova nie je plošné vyplácanie dôchodkov pre všetkých dôchodcov, je to do výšky 483 eur. To znamená, kto túto čiastku prekročí z hľadiska príjmu dôchodku, nemá nárok. A nie je to pevná čiastka, ona je postupne odstupňovaná od cirka 30 eur až do 66 eur v tejto chvíli.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, pretože Ján Richter neuvádza správne všetky údaje o vyplácaní tzv. vianočného dôchodku. Horná hranica na získanie vianočného príspevku je skutočne 483 eur, avšak odstupňovanie čiastky nie je od cca 30 do 66 eur.Novelou zákona o sociálnom poistení (.pdf)...

Jozef Mihál

Nestraníci

... tá hranica (spoločný príjem rodiny, nad ktorý by sa nevyplácali "rodinné prídavky", pozn.) by mala byť niekde tam, kde sa končí maximálny základ pre platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. No ale tak pozor, dnes je tá hranica 3 930 eur ...

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Pravda

Pre rok 2013 je skutočne stanovený maximálny základ pre platenie odvodov na úrovni 3 930 eur.V dokumente Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania sa píše:"Od 1. 1. 2013 sa maximálne vymeriavacie základy pre všetky fondy na sociálne poistenie a zároveň na zdravotné poisten...

Jozef Mihál

Nestraníci

Ale pripomeniem, že na Slovensku boli tie dobré časy, kedy bola nezamestnanosť na úrovni tých 7%. Dnes je plus mínus 13,5-14,5, niekde to lieta okolo tých 14% ...

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Pravda

Výrok Jozefa Mihála hodnotíme ako pravdivý, pretože v posledných mesiacoch sa naozaj pohybuje nezamestnanosť na úrovni okolo 14% a v roku 2008 sa približovala úrovni 7%.Podľa IFP (.xlsx) sa pohybovala nezamestnanosť v roku 2013 v rozmedzí 14,0 až 14,4%. januárfebruármarecapr...

Ján Richter

SMER-SD

Toto, čo zavádzame (tzv. daňová licencia, pozn.) nie je niečo nové. Veľa krajín v Európe jednoducho funguje na tom, že je tam nejaké minimum, ktoré automaticky platí. A dokonca sú to aj staré krajiny západnej Európy, ktoré takéto pravidlá jednoducho majú.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Pravda

Minister Richter pravdivo uvádza existenciu tohto nástroja aj v iných štátoch Európy. Jedným z príkladov je napr. Cyprus, kde existuje pravidelný ročný poplatok platený za registráciu firmy. Ďalším príkladom je Rakúsko, kde sa jedná o určitú formu minimálnej dane. Nápad zaviesť daňovú licenciu ...

Jozef Mihál

Nestraníci

... tak po prvé vláda zaviedla a schválila aj teraz princíp, že pri založení s.r.o. potrebujete mať 5 000 eur na založenie, čo je teda pre mnohých ľudí suma, ktorá je nad hranice ich možností.

O 5 minút 12 - 21.10.2013
Zavádzajúce

Výrok hodnotíme ako zavádzanie, pretože aj v minulosti bol potrebný pri zakladaní s.r.o. peňažný vklad 5 000 eur. Rozdiel bol však v tom, že nemusel byť zložený na samostatný účet v banke. Jozef Mihál tak vytvára falošnú kauzalitu, keď tvrdí, že dôsledkom nového zákona musí byť zložená suma 5 000 eu...

success
error