DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

... tak po prvé vláda zaviedla a schválila aj teraz princíp, že pri založení s.r.o. potrebujete mať 5 000 eur na založenie, čo je teda pre mnohých ľudí suma, ktorá je nad hranice ich možností.

Diskusia o sociálnych témach - 21.10.2013
Zavádzajúce

Výrok hodnotíme ako zavádzanie, pretože aj v minulosti bol potrebný pri zakladaní s.r.o. peňažný vklad 5 000 eur. Rozdiel bol však v tom, že nemusel byť zložený na samostatný účet v banke. Jozef Mihál tak vytvára falošnú kauzalitu, keď tvrdí, že dôsledkom nového zákona musí byť zložená suma 5 000 eur. Táto suma musela byť zložená aj v minulosti, avšak nie nevyhnutne na účet v banke.

Vládou navrhovaná novela Obchodného zákonníka a teda zmena podmienok zakladania s.r.o. bola schválená NR SR v piatok 18. októbra. Avšak zmena podmienok sa netýka výšky sumy (5 000 eur), ktorá musí byť pri zakladaní s.r.o. zložená, ale toho, že peňažný vklad, resp. v prípade viacerých spoločníkov jeho časť, musí byť od 1. decembra 2013 zložený na samostatný účet v banke.

To môže byť komplikáciou pre malých živnostníkov, ktorí by si chceli založiť jednoosobovú s.r.o. Doteraz totiž stačilo zložiť danú sumu k rukám správcu vkladu a nie na samostatný bankový účet. (Zmeny sú vysvetlené napr. na trend.sk alebo Podnikam.sk.)

Dátum zverejnenia analýzy: 20.10.2013
success
error